تقاضای ثبت علامت تجاری فیسبوک

  تقاضای ثبت علامت تجاری فیسبوک ، به موجب اظهارنامه ثبت علامت به شماره ۱۳۹۴۵۰۱۴۰۰۰۱۰۱۲۷۲۸ مورخ: ۲۸/۰۳/۱۳۹۴ علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.     مالک اظهارنامه: شرکت فیسبوک آی ان سی Facebook, Inc. نوع شخص حقوقی:سهامی خاص شماره ثبت: ۳۸۳۵۸۱۵ نشانی: ۱۶۰۱ ویلو رود، منلو پارک، کالیفرنیا ۹۴۰۲۵، ایالات متحده آمریکا [...]