ثبت برند فیسبوک

/Tag:ثبت برند فیسبوک

ثبت برند Conceria opera

ثبت برند  Conceria opera به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1253653 مورخ: 2015/07/02 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : CONCERIA OPERA S.R.L. به نشاني : Via Emilia Romagna, 4/6/8 I-56029 Santa Croce Sull'Arno (PI) Italy اجزاء علامت:کلمه Conceria opera به لاتین و [...]