اساسنامه های نمونه

//اساسنامه های نمونه

اساسنامه اتحادیه تعاونی

به موجب نامه 121204  به تاریخ 26/6/1393  مدیر کل محترم دفتر تعاونی های توزیعی جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسنامه اتحادیه تعاونی ......................................................         بسمه تعالی   فصل اول: کلیات ماده 1- نام اتحادیه: ................................................................................... است که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود. ماده 2- اهداف [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۹:۳۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۰ نظر

اساسنامه شرکت مسئولیت محدود (خام)

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود   ماده 1:نام و نوع شرکت :شرکت ......................................                                         با مسئولیت محدود ماده 2:موضوع شرکت :....................................... ماده 3:مرکز اصلی شرکت:................................. هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به هر [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۸:۴۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۱۲ Comments

اساسنامه شرکت سهامی خاص (خام)

اساسنامه شرکت……………………سهامی خاص شماره ثبت…………………………. تاریخ ثبت…………………………..   بخش اول نام – موضوع – مدت و مرکز اصلی شرکت   ماده ۱) نام شرکت نام شرکت عبارت است از شرکت ………………………………………….. (شرکت سهامی خاص)   ماده ۲) موضوع شرکت موضوع شرکت عبارت است از: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………. تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.   [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۸:۰۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۰ نظر

۱۹ اساسنامه موسسه غیر تجارتی

اساسنامه موسسه غير تجارتي   ماده 1:نام و نوع موسسه ................................................................................................................. .... ماده 2:موضوع موسسه : ...................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ماده 3:مرکز اصلي موسسه : .................................................................................................................................................... ماده 4:سرمايه موسسه : ماده 5:مدت موسسه :از تاريخ ..................... بمدت نامحدود. ماده 6:تابعيت موسسه :تابعيت ايراني است . ماده 7:هيچ يک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۷:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۰ نظر