قوانین

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قانون در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای [...]

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون اصلاح مواد (۱) ، (۶) و ( ۷ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ماده 1 ـ بندهای زیر به ماده (1)قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و اصلاحات بعدی آن اضافه می شود: «21ـ مجوز کسب و کار: هر [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۶:۵۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تحت شماره ۱۴۴۹۹/۳۱ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. ماده ۱ـ متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۶:۲۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴(مربوط به وزارت تعاون )

فصل اول – تعاريف ماده 1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌‌شود: 1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌‌كنند. 2- كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌‌تواند مورد مبادله و [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۵:۲۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک

آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد ومدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم كليات: ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۴:۲۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی عناوین و اصطلاحات بیگانه

قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ ماده‌ واحده‌ ـ به‌ منظور حفظ‌ قوت‌ و اصالت‌ زبان‌ فارسی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از ارکان‌ هویت‌ ملی‌ ایران‌ و زبان‌ دوم‌ عالم‌ اسلام‌ و معارف‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، دستگاههای‌ قانونگذاری‌، اجرایی‌ و قضایی‌ کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات‌ دولتی‌ و کلیة‌ شرکت‌هایی‌ که‌ شمول‌ [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۳:۳۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۲:۵۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی       فصل اول : تعاریف        فصل دوم : روشها و ضوابط پذیرش         فصل سوم : نظام پذیرش       فصل چهارم: مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی       فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۲:۰۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها

مجموعه بخش نامه های ثبتی شرکت ها مسئولیت رؤسا ثبت در ثبت شركتها بند 135 ـ با توجه به نظامنامه قانون تجارت مصوب 13/12/1311 در صورتیكه امور ثبت شركتها در  محلی بلا متصدی باشد تصدی ثبت شركتها تا تعیین متصدی جدید به مدیر ثبت محول میشود. (مستند ماده یك نظامنامه قانون تجارت و بند 175 [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۱:۱۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون تجارت (جدید)

قانون تجارت   كتاب اول- تجارت و مقررات حاكم بر آن   باب اول- تاجر و قائم مقام تجارتي   ماده 1- تاجر شخصي است كه براي خود به هريك از اعمال زير اشتغال دارد:   1- تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۲۰:۴۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر
Load More Posts