قوانین

قانون تجارت

قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي باب اول ‌تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۹:۳۳:۰۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون راجع به ثبت شرکت ها

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها مصوب 2 خرداد ماه 1310 شمسي   ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. ماده دوم ـ كليه شركت‌‌هاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۹:۳۱:۱۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۴ Comments

نظامنامه اجرا قانون ثبت شرکت ها ۱۳۱۰

نظامنامه‌ اجرای قانون‌ ثبت‌ شرکتها مصوب‌ خرداد 1310 با اصلاحات‌ بعدی‌ ماده‌ 1 ـ برای‌ ثبت‌ کلیه‌ شرکت های‌ خارجی‌ و همچنین‌ ثبت شرکتهای‌ ایرانی‌ که‌ باید در تهران‌ ثبت‌ شود دایره‌ مخصوصی‌ در اداره‌ ثبت‌ اسناد‌ تهران‌ به‌ اسم‌ دایره‌ ثبت‌ شرکتها  تشکیل‌ خواهد شد. ماده 2-  مهلتی‌ که‌ برای‌ تقاضای‌ ثبت‌ شرکتهای‌ خارجی‌ [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۴۳:۰۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

نظامنامه ‌‌راجع ‌‌به‌‌ مواد ۱۹۶ و‌ ۱۹۷‌و‌ ۱۹۹‌قانون ‌‌تجارت

نظامنامه‌ راجع‌ به‌ مواد 196 و 197 و 199 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 15 3 1311 با اصلاحات‌ والحاقات‌ بعدی‌ نظر به‌ مواد 196 و 197 و 199 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 13 اردیبهشت‌ 1311 مقرر می‌دارد ماده‌ 1 ـ در هر محلی‌ که‌ اداره‌ ثبت‌ اسناد و یا دفتر اسناد رسمی‌ موجود است‌ شرکت‌ های‌ تجارتی‌ [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۴۱:۲۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ۱۳۲۵

آیین‌ نامه‌ دفتر ثبت‌ تجارتی‌ مصوب‌ -  فروردین‌ 1325 وزارت‌ دادگستری‌ نظر به‌ مواد 16 و 17 و 18 قانون‌ تجارت‌ مصوب‌  اردیبهشت‌ 1311 مقرر می‌دارد ماده‌ 1 ـ در هر محلی‌ که‌ اداره‌ یا دایره‌ یا شعبه‌ ثبت‌ تشکیل  شده‌ یا می‌شود به‌ منظور ثبت‌ نام‌ بازرگانان‌ و بنگاه‌ های‌ بازرگانی‌ و شرکت‌ های‌ [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۴۰:۴۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

آئین نامه پلمپ دفاتر تجارتی

آئین نامه " مقررات راجع به پلمب  دفاتر تجارتی " شماره 6566 – 10/3/1311 نظر به ماده 11 قانون تجارت ، مصوب اردیبهشت ماه 1311 مقرر می دارد : ماده 1- امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده ای که اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت شرکت ها و  علایم تجارتی [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۴۰:۰۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری

 آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری نظر به مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 مقررميدارد مقدمه ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۳۸:۴۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ۱۳۷۶

قانون‌ اجازه‌ ثبت‌ شعبه  یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 ماده واحده - شركت‌های‌ خارجی‌ كه‌ در كشور محل‌ ثبت‌ خود شركت‌ قانونی شناخته می شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهار چوب قوانین و مقررات [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۳۸:۰۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون مدنی

قانون مدنی در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم ماده 1 مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجهي همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهي [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۳۷:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

ضوابط مناطق آزاد

ضوابط‌ ثبت‌ شرکت‌ ها و مالکیت‌ های‌ صنعتی‌ و معنوی‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌   ـ صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌  مصوب 1374 فصل‌ اول‌  ـ تعاریف‌ ماده‌ 1 ـ در این‌ تصویبنامه‌ واژه ‌های‌ زیر به‌ جای‌ عبارت‌ های‌ مشروح‌ مربوط‌ به‌ کار می‌رود 1 ـ1 ـ کشور جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ 2 ـ1 ـ منطقه‌ [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۷:۳۰:۰۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر
Load More Posts