بیشتر بدانید

/بیشتر بدانید

بخشنامه ۴۴۷۴۰/۹۳ مورخه ۲۴/۳/۹۳ نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....                                                                                             [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۳:۴۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۴۴۲۳۵/۹۳ مورخه ۲۴/۳/۹۳ راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .............                                                                           44235/93   سلام علیکم           [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۲:۰۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۴۱۲۴۷/۹۳ مورخه ۱۸/۳/۹۳ ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه ۹۳ )

اداره کل  محترم ثبت اسناد واملاک استان ...................                                                    93/41247 93/3/18 سلام علیکم با احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5499/20-11/3/93 سازمان خصوصی سازی و با عنایت به تصویب و ابلاغ [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۱:۲۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۳۲۱۰۳ مورخه ۹۳/۳/۳ بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ...............                                                                 93/32103 93/3/3 سلام علیکم با احترام ، با عنایت به سوال برخی و از [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۰:۳۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۲۹۹۷۹ مورخه ۲۹/۲/۹۳ عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .........93/29979 سلام علیکم93/2/29 با احترام، پیرو نامه  شماره 209434/92 مورخ 10/12/92 درخصوص چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها به استحضار می رساند: برابر سوابق، طی مکاتبات متعددی دررابطه با اهمیت نقش شناسه ملی اشخاص حقوقی و چگونگی [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۰۹:۴۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۲۰۰۵۰/۹۳ مورخه ۹۳/۲/۱۴ راجع به عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی

اداره کل  محترم ثبت اسناد واملاک استان............................ موضوع : عدم پذیرش صورتجلسات هیات مدیره بصورت وکالتی در شرکت های تجارتی سلام علیکم با احترام ، با عنایت به ابهامات و سوالات متعدد مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص امضاء صورتجلسات هیات مدیره ( اشخاص حقیقی ) شرکت های تجارتی بصورت وکالتی [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۰۹:۰۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۱ نظر

بخشنامه ۲۰۹۴۳۴/۹۲ مورخ ۹۲/۱۲/۱۰ نکاتی راجع به اشکالات یا تناقضات اقلام اطلاعاتی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..... سلام علیکم با احترام در رابطه با چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در حوزه ثبت شرکتها به استحضار می رساند : هر چند که تمامی اختیارات در خصوص اصلاح اقلام اطلاعاتی اشخاص حقوقی در بخش پورتال و سامانه جامع [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۰۸:۰۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

اساسنامه اتحادیه تعاونی

به موجب نامه 121204  به تاریخ 26/6/1393  مدیر کل محترم دفتر تعاونی های توزیعی جمهوري اسلامي ايران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اساسنامه اتحادیه تعاونی ......................................................         بسمه تعالی   فصل اول: کلیات ماده 1- نام اتحادیه: ................................................................................... است که در این اساسنامه به اختصار اتحادیه نامیده می‌شود. ماده 2- اهداف [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۹:۳۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۰ نظر

بخشنامه ۹۲/۲۱۱۱۴۷ مورخ ۹۲/۱۲/۱۲ راجع به تکمیل راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکت ها در تمام استان ها و رعایت نکاتی در مورد بهره برداری از آن

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ......                                         92/211147 92/12/12   سلام علیکم با احترام، پیرو نامه شماره 2405/92/54 مورخ 3/12/92 دفتر محترم آموزش  و پژوهش مبنی بر  برگزاری کارگاه  آموزشی تعیین نام درتاریخ [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۰۷:۱۹ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

اساسنامه شرکت مسئولیت محدود (خام)

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود   ماده 1:نام و نوع شرکت :شرکت ......................................                                         با مسئولیت محدود ماده 2:موضوع شرکت :....................................... ماده 3:مرکز اصلی شرکت:................................. هیات مدیره می تواند تصویب نماید مرکز شرکت را به هر [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۸:۴۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های نمونه|۱۲ Comments
Load More Posts