بیشتر بدانید

/بیشتر بدانید

بخشنامه ۹۳/۹۳۶۳۳ مورخه ۹۳/۶/۱۲ راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....................                                                                          93/93633 93/6/12   سلام علیکم با احترام، پیرو مکاتبات گذشته [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۰:۴۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۸۹۵۰۹/۹۳ مورخه ۵/۶/۹۳ ” شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات “

برای مشاهده شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات اینجا کلیک کنید

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۹:۴۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۷۴۶۱۳ مورخه ۱۳/۰۵/۹۳ راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره ۲۰۲۹ مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی

اداره کل محترم  ثبت اسناد و املاک استان........                                                      93/74613                                                                                                                       93/05/13 سلام علیکم   با احترام ، در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکت های تعاونی ها در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و غیر حضوری وجهت تسهیل در روند ثبت و تغییرات تعاونیها برابر هماهنگی و توافقات بعمل آمده با [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۹:۰۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۷۵۷۴۰/۹۳ مورخه ۱۲/۵/۹۳ راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و … در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ...... سلام علیکم با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره 70190/93 مورخ 04/05/1393 دفتر محترم حقوقی و امور مجلس و نامه شماره 73394/93 مورخ 11/05/1393 اداره کل محترم دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل مبنی بر عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی در [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۸:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۲۲۴۶۴۴ /۹۳ مورخه ۲۵/۴/۹۳ راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان..... موضوع : لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار   سلام علیکم با احترام ، پیرو بخشنامه شماره 39852/90 مورخ 02/03/1390 و 192938/90 مورخ 26/10/1390 از سوی معاونت محترم وقت امور اسناد و همچنین نامه ای این اداره کل در خصوص لزوم [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۷:۴۹ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۶۱۵۸۳/۹۳ مورخ ۱۸/۴/۹۳ راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی

داره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ........ موضوع : نحوه رفع محدودیت های  بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی   سلام علیکم با احترام ، در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی  در راستای [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۷:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۲۷۲۴/۹۳ مورخه ۷/۴/۹۳ راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها

جناب آقای بیگدلی مدیرکل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی  (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)   سلام علیکم با احترام ، پیرو برگزاری همایش یک روزه مشترک فی ما بین در مورخه 12/3/93 و ضمن تشکر از زحمات بعمل آمده و با عنایت به اینکه پس از استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۶:۲۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۵۰۸۴/۹۳ مورخه ۹/۴/۹۳ فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال ۹۳

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ............                                                                                               [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۵:۴۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۳۸۷۵/۹۳ مورخه ۸/۴/۹۳ راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ................                                                                                             53875/93 [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۵:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۱۸۲۴/۹۳ مورخه ۳/۴/۹۳ راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق

اداره کل محترم  ثبت اسناد واملاک استان ......................                                                                                        93/51824 3/4/93 سلام علیکم [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۴:۲۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر
Load More Posts