بخشنامه ها

//بخشنامه ها

بخشنامه ۶۱۵۸۳/۹۳ مورخ ۱۸/۴/۹۳ راجع به نحوه رفع محدودیت های بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی

داره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ........ موضوع : نحوه رفع محدودیت های  بدهکاران مالیاتی در شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی   سلام علیکم با احترام ، در اجرای تکالیف مشترک بین سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی مبنی بر شناسایی و اعمال محدودیت های قانونی برای بدهکاران مالیاتی  در راستای [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۷:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۲۷۲۴/۹۳ مورخه ۷/۴/۹۳ راجع به الزامات و تکالیف شرکت های تعاونی به هنگام پذیرش در سامانه جامع ثبت شرکت ها

جناب آقای بیگدلی مدیرکل محترم دفتر تعاونیهای توزیعی  (وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی)   سلام علیکم با احترام ، پیرو برگزاری همایش یک روزه مشترک فی ما بین در مورخه 12/3/93 و ضمن تشکر از زحمات بعمل آمده و با عنایت به اینکه پس از استقرار سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۶:۲۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۵۰۸۴/۹۳ مورخه ۹/۴/۹۳ فهرست بنگاه ها و شرکت های زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی در سال ۹۳

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ............                                                                                               [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۵:۴۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۳۸۷۵/۹۳ مورخه ۸/۴/۹۳ راجع به نحوه اقدام ثبتی در خصوص ابطال نام اشخاص حقوقی توسط مراجع قضایی

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ................                                                                                             53875/93 [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۵:۰۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۵۱۸۲۴/۹۳ مورخه ۳/۴/۹۳ راجع به لزوم صدور مجوز از اتاق بازرگانی جهت ثبت انواع اتاق بازرگانی از جمله اتاق مشترک ایران با سایر کشورها و یا شورای اقتصادی مشترک با سایر کشورها و سایر مصادیق

اداره کل محترم  ثبت اسناد واملاک استان ......................                                                                                        93/51824 3/4/93 سلام علیکم [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۴:۲۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۴۴۷۴۰/۹۳ مورخه ۲۴/۳/۹۳ نحوۀ اجرای پرونده های انتقالی در سامانه جامع ثبت شرکت ها

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....                                                                                             [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۳:۴۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۴۴۲۳۵/۹۳ مورخه ۲۴/۳/۹۳ راجع به قلمرو مراجع ثبت شرکت ها

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .............                                                                           44235/93   سلام علیکم           [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۲:۰۲ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۴۱۲۴۷/۹۳ مورخه ۱۸/۳/۹۳ ، فهرست شرکت های شهرک های صنعتی خارج از مشمولیت واگذاری ( فهرست قانون بودجه ۹۳ )

اداره کل  محترم ثبت اسناد واملاک استان ...................                                                    93/41247 93/3/18 سلام علیکم با احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره 5499/20-11/3/93 سازمان خصوصی سازی و با عنایت به تصویب و ابلاغ [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۱:۲۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۳۲۱۰۳ مورخه ۹۳/۳/۳ بلا اشکال بودن درج آگهی دعوت از سهامداران در روزنامه های دیگر با رعایت سایر شرایط برای مجامعی که روزنامه اصلی آن ها از چاپ آگهی استنکاف می کند

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ...............                                                                 93/32103 93/3/3 سلام علیکم با احترام ، با عنایت به سوال برخی و از [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۰:۳۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۲۹۹۷۹ مورخه ۲۹/۲/۹۳ عطف نظر ادارات کل به نکات : داشتن امکان اصلاحات شناسه ملی ، عدم مکاتبه مستقیم واحدهای ثبتی و عدم ارجاع ارباب رجوع به مرکز تهران و فعال شدن زیر سیستم انتقال خودکار

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .........93/29979 سلام علیکم93/2/29 با احترام، پیرو نامه  شماره 209434/92 مورخ 10/12/92 درخصوص چگونگی اصلاحات و سطوح دسترسی شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی در مراجع ثبت شرکتها به استحضار می رساند: برابر سوابق، طی مکاتبات متعددی دررابطه با اهمیت نقش شناسه ملی اشخاص حقوقی و چگونگی [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۰۹:۴۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر
Load More Posts