بخشنامه ها

//بخشنامه ها

بخشنامه ۱۲۹۶۸۹/۹۳ مورخ ۱۷/۸/۹۳ راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ......                                              129689/93 17/8/93 سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره 93633/93 مورخ 12/6/93 در خصوص راه اندازی زیر سیستم انتقال آنی محتوای اسناد تنظیمی در [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۴:۱۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۲ Comments

بخشنامه ۱۰۵۴۹۸/۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۳ استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .......                                                                                105498/93 93/6/31 سلام علیکم با احترام همانطور [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۱۰۱۲۱۲/۹۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها

93/101212 93/06/24 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان       ............... سلام علیکم با احترام ، در اجرای ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی مصوب 1387 و آئین نامه  مربوطه و همچنین قانون اصلاح برخی از مواد اصل 44  ، بپیوست         تصویر نامه شماره [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۳:۰۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۱۰۰۶۱۶/۹۳ مورخ ۲۴/۶/۹۳ راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره ۵۲۷۲۴/۹۳ مورخ ۷/۴/۹۳

اداره کل  محترم ثبت اسناد و املاک استان.......                                                                                   1006/16/93 93/6/24 سلام علیکم با احترام [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۲:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۸۹۱۲/۹۳ مورخه ۲۲/۰۶/۹۳ راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه

اداره کل  محترم ثبت اسناد و املاک استان.......                                                                                   1006/16/93 93/6/24 سلام علیکم با احترام [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۱:۳۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۹۳۶۳۳ مورخه ۹۳/۶/۱۲ راجع به نحوۀ انتشار و ارسال محتوای آگهی های صادر شده حوزه ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ....................                                                                          93/93633 93/6/12   سلام علیکم با احترام، پیرو مکاتبات گذشته [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۰:۴۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۸۹۵۰۹/۹۳ مورخه ۵/۶/۹۳ ” شیوه نامۀ تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات “

برای مشاهده شیوه نامه تنظیم اسناد رسمی با قابلیت صدور الکترونیک خلاصه معاملات اینجا کلیک کنید

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۹:۴۳ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۳/۷۴۶۱۳ مورخه ۱۳/۰۵/۹۳ راجع به نحوۀ بررسی درخواست ثبت شرکت های تعاونی با استناد به پیوست نامه به شماره ۲۰۲۹ مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی

اداره کل محترم  ثبت اسناد و املاک استان........                                                      93/74613                                                                                                                       93/05/13 سلام علیکم   با احترام ، در خصوص ثبت تاسیس و تغییرات انواع شرکت های تعاونی ها در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بصورت الکترونیکی و غیر حضوری وجهت تسهیل در روند ثبت و تغییرات تعاونیها برابر هماهنگی و توافقات بعمل آمده با [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۹:۰۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۷۵۷۴۰/۹۳ مورخه ۱۲/۵/۹۳ راجع به عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی حوزه ثبت شرکت ها در هفته نامه ، دو هفته نامه و … در فهرست اسامی ناشرین مجاز آگهی های ثبتی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان  ...... سلام علیکم با احترام ، به پیوست تصویر نامه شماره 70190/93 مورخ 04/05/1393 دفتر محترم حقوقی و امور مجلس و نامه شماره 73394/93 مورخ 11/05/1393 اداره کل محترم دفتر ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل مبنی بر عدم تجویز انتشار آگهی های ثبتی در [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۸:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۲۲۴۶۴۴ /۹۳ مورخه ۲۵/۴/۹۳ راجع به لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان..... موضوع : لزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار   سلام علیکم با احترام ، پیرو بخشنامه شماره 39852/90 مورخ 02/03/1390 و 192938/90 مورخ 26/10/1390 از سوی معاونت محترم وقت امور اسناد و همچنین نامه ای این اداره کل در خصوص لزوم [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۱۷:۴۹ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر
Load More Posts