اساسنامه های مصوب

//اساسنامه های مصوب

اساسنامه اتحادیه های امور صنفی

ماده 1): نام : اتحادیه صنف ................... شهرستان.......... ماده 2): موضوع: به استناد ماده 21 قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي و انجام وظايف مقرر در قانون و آيين‌نامه‌هاي مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنف و بهبود وضع پيشه و خدمات در [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۵:۲۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۱۰ Comments

اساسنامه مجمع توزیعی امور صنفی

ماده 1)   نام : مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی شهرستان..............   ماده2)   موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف وانجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر در قانون [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۴:۴۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر

اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

ماده 1)   نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان..............   ماده2)   موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف و مسؤلیتهای مقرر [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۳:۵۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر

اساسنامه مجمع مشترک امور صنفی

ماده 1)       نام : مجمع امور صنفی مشترک شهرستان..............       ماده2)       موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگان منتخب اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان ، به منظور تحقق اهداف وانجام وظایف و [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۳:۰۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۲ Comments

اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی

اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی   فصل اول :کلیات ماده 1- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ......................................  که در                      این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعاونی تولید روستایی              تولید و مصرف می [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۱:۴۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر

اساسنامه نمونه شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان

اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (۱۴) قانون تأسيس شرکتهاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني ـ مصوب ۱۳۸۹ـ اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاوني توسعه [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۱۰:۵۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر

اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری

اساسنامه نمونه شرکت های سرمایه گذاری   اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری   ماده ۱- تعاریف   بخش اول تعاریف: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده‌ی یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی (که از این پس قانون بازار اوراق بهادار نامیده می‌شود) تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۰۹:۵۶ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر

اساسنامه نمونه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

بسمه تعالي «اساسنامه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان .......... (سهامي خاص)» فصل اول – کليات ماده 1)شركت صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ..........که در اين اساسنامه صندوق ناميده مي شود به موجب اين اساسنامه و در موارد سکوت مطابق قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط اداره  مي شود. [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۸:۰۸:۴۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|اساسنامه های مصوب|۰ نظر