بیشتر بدانید

/بیشتر بدانید

اعتراض به اظهارنامه

ثبت علامت تجاری، نتیجه تسلیم اظهارنامه ثبت علامت و بررسی آن توسط مرجع ثبت است. یکی از مواردی که در بررسی اظهارنامه ثبت علامت تجاری مورد نظر می باشد، عدم تجاوز به حقوق مکتسبه دیگران در علامت مورد ثبت است. در بند 1- ب از مادة 6 کنوانسیون پاریس مقرر گردیده: " تقاضای ثبت علامتهایی [...]

By |۱۳۹۷-۶-۲۲ ۰۸:۴۳:۴۲ +۰۴:۳۰خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|بیشتر بدانید|۰ نظر

قانون تجارت

قانون تجارت ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي باب اول ‌تجار و معاملات تجارتي ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد. ماده 2 - معاملات تجارتي از قرار ذيل است: 1) خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۹:۳۳:۰۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۰ نظر

قانون راجع به ثبت شرکت ها

قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها مصوب 2 خرداد ماه 1310 شمسي   ماده اول ـ هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است. ماده دوم ـ كليه شركت‌‌هاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود [...]

By |۱۳۹۴-۶-۳۱ ۰۹:۳۱:۱۱ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|قوانین|۴ Comments

بخشنامه ۱۲۹۶۸۹/۹۳ مورخ ۱۷/۸/۹۳ راجع به رعایت فرصت زمانی برای ارسال آگهی ها به روزنامه رسمی

اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان ......                                              129689/93 17/8/93 سلام علیکم با احترام ، پیرو نامه شماره 93633/93 مورخ 12/6/93 در خصوص راه اندازی زیر سیستم انتقال آنی محتوای اسناد تنظیمی در [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۴:۱۵ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۲ Comments

بخشنامه ۱۰۵۴۹۸/۹۳ مورخ ۳۱/۶/۹۳ استعلام از ادارات کل راجع به آمار دفاتر تجارتی ، چگونگی صدور اظهارنامه ثبت تجارتی به منظور صدور کارت بازرگانی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان .......                                                                                105498/93 93/6/31 سلام علیکم با احترام همانطور [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۱۰۱۲۱۲/۹۳ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۳ راجع به ایجاد وحدت رویه در ثبت شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بانضمام اساسنامه نمونه آن ها

93/101212 93/06/24 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان       ............... سلام علیکم با احترام ، در اجرای ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی مصوب 1387 و آئین نامه  مربوطه و همچنین قانون اصلاح برخی از مواد اصل 44  ، بپیوست         تصویر نامه شماره [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۳:۰۴ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۱۰۰۶۱۶/۹۳ مورخ ۲۴/۶/۹۳ راجع به الزام درج آگهی های تعاونی های توزیعی در روزنامه رسمی پیرو رونوشت شماره ۵۲۷۲۴/۹۳ مورخ ۷/۴/۹۳

اداره کل  محترم ثبت اسناد و املاک استان.......                                                                                   1006/16/93 93/6/24 سلام علیکم با احترام [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۲:۲۸ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

بخشنامه ۹۸۹۱۲/۹۳ مورخه ۲۲/۰۶/۹۳ راجع به فراخوان همکاری ادارات ثبت مراکز استان ها به منظور ایجاد رویه واحد در تمامی مراحل اجرای فرایندها به صورت مکانیزه

اداره کل  محترم ثبت اسناد و املاک استان.......                                                                                   1006/16/93 93/6/24 سلام علیکم با احترام [...]

By |۱۳۹۴-۷-۱ ۰۹:۲۱:۳۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر
Load More Posts