مدارک و مراحل ثبت تغییرات

//مدارک و مراحل ثبت تغییرات

نمونه صورتجلسات موسسه

بسمه تعالی نمونه صورتجلسات تغییرات در موسسات غیرتجاری   نام صورتجلسه 1- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده در خصوص انتخاب مدیران 2-نمونه صورتجلسه هيات مديره 3- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده درخصوص تغيير محل 4- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص تغییر نام 5- نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده [...]

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|مدارک و مراحل ثبت تغییرات|۳ Comments

نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء   بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران محترم شرکت ......................................................................... سهامی خاص/ مسئولیت محدود به شماره ثبت ........................... دعوت بعمل می آید تا در جلسه  ..................................................  که در ساعت ...........................  مورخ   ................................  در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.   دستور جلسه 1ـ 2ـ 3ـ   [...]

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|مدارک و مراحل ثبت تغییرات|۴ Comments

نمونه آگهی دعوت سهامی خاص

بسمه تعالی نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای سهامی خاص   1ـ نمونه لیست سهامداران حاضر در مجمع عمومی. 2ـ نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه. 3ـ نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه 4- نمونه آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 5ـ نمونه آگهی دعوت [...]

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|مدارک و مراحل ثبت تغییرات|۰ نظر

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

بسمه تعالی نمونه صورتجلسات تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)   فهرست 1ـنمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده 2ـنمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره 3ـنمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت        4ـنمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت 5ـنمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت 6ـنمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه [...]

By |۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۱۷ +۰۳:۳۰شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|مدارک و مراحل ثبت تغییرات|۰ نظر