مقالات

/مقالات

علامت تجاری – BIORAD-20

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1371884 مورخ: 2017/10/26 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : AGROQUIMICA CODIAGRO SOCIEDAD COOPERATIVAVALENCIANALIMITADA به نشاني : Pol. Ind. Caseta Blanca, C/ Alboccer n 6 E-12194 VALL D'ALBA (CASTELLN) Spain اجزاء علامت:کلمه و عدد BIORAD-20 بلاتین و [...]

علامت تجاری – VEICHI

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1372607 مورخ: 2017/11/02 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : SHEN ZHEN VEICHI ELECTRIC CO.,LTD به نشاني : 1st, 3rd, 5th East and 6th Floor, Block 5, Second Phase of Chuangjian Industrial Zone Plant, Yingrenshi Community, Shiyan [...]

علامت تجاری – NEYS

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1372620 مورخ: 2017/11/02 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : Viokox, S.A. به نشاني : Camino de la Lloma, 24 E-46960 Aldaia, Valencia Spain اجزاء علامت: کلمه NEYS به لاتین طبق نمونه. كالاها / خدمات / طبقه / طبقات : طبقه 3: [...]

علامت تجاری – TESLA VODA

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1369236 مورخ: 2017/10/12 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : Gordana Brankovi? به نشاني : Gandijeva 172/17 11070 Novi Beograd Serbia اجزاء علامت:کلمات TESLA VODA بلاتین با تلفط TESLA WATER بلاتین طبق نمونه كالاها / خدمات / [...]

علامت تجاری – Ahead, Beyond

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1356512 مورخ: 2017/07/20 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : EBARA CORPORATION به نشاني : 11-1, Haneda Asashi-cho, Ota-ku Tokyo 144-8510 Japan اجزاء علامت:کلمات Ahead Beyond به لاتین طبق نمونه. متقاضی نسبت به کلمه Beyond به تنهایی [...]

علامت تجاری – KME

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 0656955 مورخ: 2017/10/19 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : KME Germany GmbH & Co. KG به نشاني : Klosterstra?e 29 49074 Osnabrück Germany اجزاء علامت: حروف KME بلاتین و تصویر طبق نمونه كالاها / خدمات / [...]

علامت تجاری – ARTHREX

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1373085 مورخ: 2017/11/02 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : Arthrex, Inc. به نشاني : 1370 Creekside Blvd. Naples, FL 34108 United States اجزاء علامت: کلمه ARTHREX به لاتین طبق نمونه. كالاها / خدمات / طبقه / [...]

علامت تجاری – ADVEVA

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1375478 مورخ: 2017/11/16 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : Merck KGaA به نشاني : Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Germany اجزاء علامت: کلمه ADVEVA به لاتین طبق نمونه. كالاها / خدمات / طبقه / طبقات : [...]

علامت تجاری – COVFEFE

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1375292 مورخ: 2017/11/16 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : Per Holknekt به نشاني : Angantyrv?gen 6C SE-182 54 Djursholm Sweden اجزاء علامت: کلمه COVFEFE به لاتین طبق نمونه كالاها / خدمات / طبقه / طبقات : [...]

علامت تجاری – TUZIERRE

به موجب اظهارنامه بين المللي ثبت علامت به شماره 1372453 مورخ: 2017/11/02 در اجراي موافقتنامه مادريد/پروتكل علامت تجاري با مشخصات زير تقاضاي ثبت شده است. مالك اظهارنامه : SK BIOPHARMACEUTICALS CO., LTD. به نشاني : 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do Korea, Republic of اجزاء علامت: کلمه TUZIERRE به لاتین طبق نمونه. كالاها / خدمات / [...]

Load More Posts