بخشنامه ۱۰۸۵۰۵/۹۲ مورخ ۲۴/۶/۹۲ راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

///بخشنامه ۱۰۸۵۰۵/۹۲ مورخ ۲۴/۶/۹۲ راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

بخشنامه ۱۰۸۵۰۵/۹۲ مورخ ۲۴/۶/۹۲ راجع به سامان دهی ، پالایش و نهائی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ..                                                               ۱۰۸۵۰۵/۹۲

 

سلام علیکم                                                                                                         ۲۴/۶/۹۲

با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۰۵۳۶/۹۲ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ در رابطه با سامان دهی ، پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به استحضار می رساند :

با عنایت به مکاتبات قبلی و به استناد قوانین و مقررات حاکم ، ضرورت سامان دهی شناسه مرقوم و نظارت بر تخصیص آن اعلام شده است . علی هذا با ارسال تصویر نامه شماره ۱-۹۲/۱۰۶ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۲ دبیر محترم هیات ماده ۱۶ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ، خواهشمند است چگونگی به شرح موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری از طریق نمابر به این اداره کل ارسال فرمائید .

۱ . فایل Excel ( در دو Sheet به پیوست) شناسه های تکراری اختصاص داده شده از طریق اتوماسیون اداری  ارسال و خواهشمند است با عنایت به نام واحد های ثبتی تابعه آن اداره کل محترم چگونگی اختصاص شناسه تکراری مورد بررسی قرار داده و پس از احراز شناسه های تکراری به شرح مکاتبات قبلی طی جدولی نسبت به درخواست حذف شناسه ها غیر معتبر (با ذکر دلایل اختصاص آن) اقدام گردد . بدیعی است با عنایت به محرمانه بودن فایل مرقوم از ارسال آن به صورت لوج فشرده خودداری می گردد و دسترسی به این فایل تنها از طریق فایل پیوست در اتوماسیون اداری میسر می باشد .

۲ . در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه ایی با حضور مسئولین محترم ثبت شرکتهای دوایر ثبتی تابعه آن استان ، مبنی بر بازخوانی مقررات مربوط به احتصاص شناسه ملی و ضرورت های اجرائی آن ، اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را در قالب یک صورت جلسه جهت درج در سوابق به این اداره کل ارسال فرمائید . نظر به اینکه نسخه جدید ثبت شرکتها مبتنی بر شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد در صورت نیاز به حضور کارشناسان این اداره کل مراتب را اعلام تا با قید فوریت کارشناسان ذی ربط به آن استان اعزام گردد .

۳ . به منظور امکان پاسخگویی مراجع نظارتی از جمله دبیرخانه ماده ۱۶ آئین نامه مرقوم ، خواهشمند است نتایج اقدامات در قالب اصلاحات به عمل آمده با قید فوریت منعکس گردد .

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان …

سلام علیکم

با احترام ، پیرو نامه شماره ۹۰۵۳۶/۹۲ مورخ ۲۶/۰۵/۹۲ در رابطه با سامان دهی ، پالایش و نهایی نمودن اطلاعات سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی به استحضار می رساند :

با عنایت به مکاتبات قبلی و به استناد قوانین و مقررات حاکم ، ضرورت سامان دهی شناسه مرقوم و نظارت بر تخصیص آن اعلام شده است . علی هذا با ارسال تصویر نامه شماره ۱-۹۲/۱۰۶ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۲ دبیر محترم هیات ماده ۱۶ آئین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی ، خواهشمند است چگونگی به شرح موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حداکثر طی مدت ۱۰ روز کاری از طریق نمابر به این اداره کل ارسال فرمائید .

۱ . فایل Excel ( در دو Sheet به پیوست) شناسه های تکراری اختصاص داده شده از طریق اتوماسیون اداری  ارسال و خواهشمند است با عنایت به نام واحد های ثبتی تابعه آن اداره کل محترم چگونگی اختصاص شناسه تکراری مورد بررسی قرار داده و پس از احراز شناسه های تکراری به شرح مکاتبات قبلی طی جدولی نسبت به درخواست حذف شناسه ها غیر معتبر (با ذکر دلایل اختصاص آن) اقدام گردد . بدیعی است با عنایت به محرمانه بودن فایل مرقوم از ارسال آن به صورت لوج فشرده خودداری می گردد و دسترسی به این فایل تنها از طریق فایل پیوست در اتوماسیون اداری میسر می باشد .

۲ . در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه ایی با حضور مسئولین محترم ثبت شرکتهای دوایر ثبتی تابعه آن استان ، مبنی بر بازخوانی مقررات مربوط به احتصاص شناسه ملی و ضرورت های اجرائی آن ، اقدامات لازم را مبذول و نتیجه را در قالب یک صورت جلسه جهت درج در سوابق به این اداره کل ارسال فرمائید . نظر به اینکه نسخه جدید ثبت شرکتها مبتنی بر شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد در صورت نیاز به حضور کارشناسان این اداره کل مراتب را اعلام تا با قید فوریت کارشناسان ذی ربط به آن استان اعزام گردد .

۳ . به منظور امکان پاسخگویی مراجع نظارتی از جمله دبیرخانه ماده ۱۶ آئین نامه مرقوم ، خواهشمند است نتایج اقدامات در قالب اصلاحات به عمل آمده با قید فوریت منعکس گردد .

مرتضی ادب

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

گیرنده رونوشت :

–         دفتر محترم توسعه فن آوری و اطلاعات در رابطه با نامه فوق الاشعار جهت استحضار

By | ۱۳۹۴-۷-۱ ۰۸:۲۷:۳۰ +۰۳:۳۰ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۰ نظر

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

نظر بدهید