لوگو – SLS

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند  به شماره ۱۳۹۳۶۰۹ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند  تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : CNPS PETRO EQUIPMENT CO., LTD.
به نشانی : No.38, Huanghe Road, Dongying City Shandong Province China
اجزاء علامت:حرف SLSبلاتین طبق نمونه
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۷: ماشین آلات حفاری؛ تجهیزات حفاری، شناور یا غیر شناور؛ ماشین آلات تصفیه روغن
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۶۰۹
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۹/۲۰
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۵۳
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۸:۴۷:۴۵ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید