کلماتی که در ثبت شرکتها استفاده می‌شوند باید فارسی باشد. ملاک فارسی بودن کلمات نام برای ثبت شرکت هم این است که در فرهنگ‌های دهخدا، معین، عمید،… وجود داشته باشد و به عنوان کلمه فارسی به آن اشاره شده باشد. نکته دیگری که در انتخاب اسم شرکت باید به آن توجه کرد این است که هرچند استفاده از اسامی شهرها ، رنگ‌ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم خاص برای ثبت شرکت شمرده نمی‌شوند و نام شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد. مثلاً “سینا ابتکار تهران” نمی‌تواند به عنوان نام شرکت انتخاب شود چون اسم شرکت باید غیر از کلمه تهران که اسم عام است باشد. مثلاً “سینا ابتکار افق تهران”.