فرم کارت بازرگانی (صدور، تمدید، ابطال)

//فرم کارت بازرگانی (صدور، تمدید، ابطال)

فرم کارت بازرگانی (صدور، تمدید، ابطال)

فرم مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده براى کارت بازرگانى موقت ویژه صادرات

اینجانب / اینجانبه: ………………….. فرزند: …………………….. متولد روز ماه سال دارنده شناسنامه شماره: ……………… صادره از: …………………….. متقاضى کارت بازرگانى موقت در زمینه فعالیت تولید به‌عنوان شخص حقیقی/شخص حقوقى به وزراى شرکت: ………………………….. که اینجانب سمت مدیر عامل را در آن دارم.

بدین وسیله متعهد مى‌گردم که:

۱. اینجانب هیچ‌گونه سابقه کارت بازرگانى شخصى و یا شرکتى در تهران و یا ادارات تابعه در شهرستان‌ها نداشته و ندارم.

۲. از کارت بازرگانى موقت استفاده سالم در امور مربوطه بنمایم و از سیاست کلى و ضوابط و مقررات قانونى نظام جمهورى اسلامى و وزارت بازرگانى در شرایط و مقاطع مختلف تخطى و تخلف ننمایم.

۳. کارت بازرگانى موقت دیگرى به‌نام اینجانب تحت عنوان شخص حقیقى و یا شخص حقوقى نداشته باشم.

تذکر: درصورت عدم رعایت مفاد این تعهدنامه و تخلف از آن وزارت بازرگانى مجاز به ابطال کارت بازرگانى موقت فوق مى‌باشد.

………………. :نام و امضاء

………………… :تاریخ

…………….. :سمت و مهر

فرم مدارک و تعهدنامه لازم جهت تشکیل پرونده بارى کارت بازرگانى موقت ویژه تولیدى‌ها

اینجانب / اینجانبه: ………………….. فرزند: …………………….. متولد روز ماه سال دارنده شناسنامه شماره: ……………… صادره از: …………………….. متقاضى کارت بازرگانى موقت در زمینه فعالیت تولید به‌عنوان شخص حقیقی/شخص حقوقى ب ;راى شرکت: ………………………….. که اینجانب سمت مدیر عامل را در آن دارم.

بدین وسیله متعهد مى‌گردم که:

۱. اینجانب هیچ‌گونه سابقه کارت بازرگانى شخصى و یا شرکتى در تهران و یا ادارات تابعه در شهرستان‌ها نداشته و ندارم.

۲. از کارت بازرگانى موقت استفاده سالم در امور مربوطه بنمایم و از سیاست کلى و ضوابط و مقررات قانونى نظام جمهورى اسلامى و وزارت بازرگانى در شرایط و مقاطع مختلف تخطى و تخلف ننمایم.

۳. کارت بازرگانى موقت دیگرى به‌نام اینجانب تحت عنوان شخص حقیقى و یا شخص حقوقى نداشته باشم.

تذکر: درصورت عدم رعایت مفاد این تعهدنامه و تخلف از آن وزارت بازرگانى مجاز به ابطال کارت بازرگانى موقت فوق مى‌باشد.

………………. :نام و امضاء

………………… :تاریخ

…………….. :سمت و مهر

By | ۱۳۹۴-۷-۳ ۱۹:۲۱:۳۲ +۰۳:۳۰ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|دسته‌بندی نشده|۰ نظر

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

نظر بدهید