راهنمای سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی

//راهنمای سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی

راهنمای سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی

سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ گام اول : فرآیند پیش ثبت نام اجرا توسط مودیان گام دوم : کنترل واعتبارسنجی اطالعات پیش ثبت نام مودی وارسال برگه نام کاربری و رمز عبور از طریق پست به نشانی ارائه شده توسط مودی اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور گام سوم : اجرای فرآیند ثبت نام بااستفاده از نام کاربری و رمزعبور دریافتی اجرا توسط مودیان گام چهارم : کنترل و اعتبارسنجی اطالعات ثبت نام و صدور و شماره اقتصادی جدید اجرا توسط سازمان امور مالیاتی کشور شروع خاتمه سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۵ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ثبت نام شرکاء الزم به ذکر است که شرکاء نیازی به ثبت نام به صورت جداگانه ندارند. بلکه یک نفر به عنوان مودی اصلی پیش ثبت نام می کند و پس از دریافت نام کاربری و کلمه ی عبور، به مرحله ی ثبت نام وارد شده و در برگه ی اعضا/شرکا، مابقی شرکاء را وارد می کند. اظهارنامه مالیاتی و ثبت نام کد اقتصادی از آنجا که ممکن است شرایط ارسال اظهارنامه تغییر کند همواره آخرین تغییرات برای اطالع، در صفحه ی ویهه ی اظهارنامه در سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس http://tax.gov.ir قرار داده خواهد شد. لذا خواهشمند است برای آگاهی از این شرایط، به صفحه ی مربوطه مراجعه فرمایید. سوال: در خصوص مشارکت های اشخاص حقیقی اگر نام کاربری و کلمه ی عبور، به دست مودی اصلی نرسیده باشد و امکان ورود به سامانه ی ثبت نام کداقتصادی و وارد نمودن اطالعات شرکاء وجود نداشته باشد، شرکاء برای ارائه ی اظهارنامه ی مالیاتی خود، چه اقدامی باید انجام دهند؟ در زمان ثبت اظهار نامه ی مالیاتی، ابتدا وجود یا عدم وجود اطالعات مودی اصلی و یا شریک در سامانه ی ثبت نام کد اقتصادی بررسی می شود. اگر اطالعات در سیستم ثبت نام موجود نباشد، شرکاء قادر به ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی نمی باشند. به این دسته از مودیان توصیه می شود که در صورت نداشتن نام کاربری و کلمه ی عبور ثبت نام کد اقتصادی، قبل از رسیدن به روزهای پایانی ارسال اظهارنامه، جهت تکمیل اطالعات خود در سیستم، به حوزه ی مالیاتی خود مراجعه نموده و کسب اطالع نمایند. نکته: مودی گرامی، از آنجا که نرم افزارهای ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور همواره در حال بررسی و رفع عیب و بهینه سازی می باشد ممکن است برخی تصاویر با صفحات نرم افزار اندکی تفاوت داشته باشد. تغییرات در نسخه های آتی دستورالعمل اعمال خواهد شد. نحوه ی ورود به سامانه برای ورود به سامانه ی ثبت نام شماره اقتصادی می توان به یکی از دو صورت زیر عمل کرد.  روش اول: از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی //:tax.gov.ir .httpدر این روش پس از ورود به سامانه، در بخش سامانه های عملیات الکترونیکی مالیاتی، سامانه ی ثبت نام و صدور شماره اقتصادی را مطابق شکل زیر انتخاب کرده و سپس روی کلید ورود به سامانه کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۶ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱- سامانه ی عملیات الکترونیک مودیان پس از انجام مراحل فوق، صفحه ای مشابه شکل ۱ باز خواهد شد. در این صفحه با کلیک روی لینک سامانه ثبت نام کد اقتصادی، به سامانه ی ثبت نام و تخصیص کد اقتصادی هدایت خواهید شد. شکل ۱– ورود به سامانه ثبت نام الکترونیکی و صدور شماره اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۷ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱  روش دوم: دسترسی به صورت مستقیم با استفاده از آدرس سامانه ثبت نام و تخصیص کد اقتصادی نیز امکان پذیر است. نشانی دسترسی مستقیم عبارتست از http://register.tax.gov.ir. این کار همچنین از طریق کلیک روی لینک ثبت نام شماره اقتصادی در قسمت لینک های مرتبط در شکل ۲ نیز امکان پذیر می باشد. ورود به سیستم و نکات امنیتی پس از اینکه به یکی از دو روش فوق به سامانه ثبت نام و تخصیص کد اقتصادی وارد شدید صفحه ی ورود به سامانه را مطابق شکل ۴ مشاهده خواهید کرد. شکل۳ – صفحه ی ورود به سامانه تذکر: پیش از ورود اطالعات در فرم فوق، به نکات زیر دقت کنید. – در زمان ورود اطالعات دقت کنید صفحه کلید در حالت فارسی نباشد. – از خاموش بودن کلید caps Lock روی صفحه کلید، به ویهه در زمان وارد کردن کلمه ی عبور اطمینان حاصل کنید. مطابق شکل۳، جهت ورود به سامانه مراحل زیر را باید انجام دهید. ۱- نام کاربری خود را وارد نمایید. نام کاربری به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست. نام کاربری در نامه ی رسمی حاوی اطالعات کاربری، به محل اقامتگاه قانونی شما ارسال شده است. ۱- کلمه ی عبور خود را وارد نمایید. دقت کنید کلمه ی عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس می باشد. کلمه ی عبور نیز به همراه نام کاربری، در نامه ی رسمی حاوی اطالعات کاربری، به محل اقامتگاه قانونی شما ارسال شده است. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۸ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ۲- جهت حفظ ایمنی سیستم، هنگام ورود به سامانه باید کلمه ی امنیتی داخل کادر را تایپ نمایید. این کلمه ی امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست و می توان همه را با حروف کوچک یا حروف بزرگ وارد نمود. اگر عبارت داخل کادر ناخواناست می توان با استفاده از گزینه ی سمت چپ تصویر امنیتی ( ) آن را به روز رسانی کرد تا عبارت جدیدی برای شما به نمایش درآید. ۳- پس از ورود اطالعات فوق، روی کلید ورود کلیک نمایید. پس از کلیک روی کلید ورود، چنانچه در ورود این اطالعات اشتباهی صورت گرفته باشد، امکان ورود به سامانه را نخواهید داشت و پیغام مناسبی به شما نمایش داده خواهد شد و در غیر اینصورت وارد سامانه خواهید شد و صفحه ی نخست را مشاهده خواهید کرد. سوال: اگر نتوانستم با نام کاربری و کلمه ی عبور وارد شوم چه کاری باید انجام دهم؟ نام کاربری و کلمه ی عبور خود را روی یک فایل متنی با فرمت text، توسط نرم افزارهایی مانند Microsoft Word یا notepad وارد نمایید. پس از اطمینان از تایپ صحیح نام کاربری و بخصوص کلمه ی عبور، آنها را از روی فایل متنی Copy کرده و در فرم ورود به سامانه Paste نمایید و پس از وارد کردن کلمه ی امنیتی از روی تصویر، مجدد روی کلید ورود کلیک کنید. دقت داشته باشید که کلمه ی عبور به حروف کوچک و بزرگ حساس است. فضای کلی نرم افزار و کاربرد منوها پس از ورود به سامانه، مطابق شکل ۱، صفحه ی نخست را مشاهده خواهید نمود. شکل ۵– صفحه ی نخست سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۹ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ این صفحه شامل قسمت های زیر می باشد. ۱- مسیر جاری صفحه ای که هم اکنون در آن هستید. ۱- منوی سمت راست، جهت انجام عملیات مختلف در ارتباط با ثبت نام شماره اقتصادی می باشد. این منو ثابت است و آن را در تمام فرم ها مشاهده خواهید کرد و هر کجا که باشید با استفاده از آن به عملیات موردنظر دسترسی دارید. ۲- پیغام های سیستمی که با رنگ قرمز و نارنجی نمایش داده شده اند. این پیغام های سیستمی را به دقت بررسی و برطرف نمایید. دقت کنید که برای ادامه فرآیند ثبت نام حتما باید پیغام های قرمز رنگ را برطرف کرده باشید. چنانچه این پیغام ها برطرف نشوند امکان تایید نهایی اطالعات را نخواهید داشت و فرآیند ثبت نام شما ناقص باقی می ماند. کلیه پیغام های سیستمی مربوط به وجود اشکال در اطالعات و یا نقص اطالعات در این صفحه نمایش داده می شوند. ۳- وضعیت جاری شما در فرآیند ثبت نام کد اقتصادی را نشان می دهد. ۱- کلیدهای تغییر کلمه ی عبور و همچنین خروج از سیستم. سوال: چه تفاوتی بین پیغام های قرمز رنگ و پیغام های نارنجی رنگ وجود دارد ؟ پیغام های نارنجی رنگ برای اطالع شما از وجود اشکال در قسمتی از اطالعات و یا آگاهی شما از موضوعات مختلف می باشد. بهتر است به توصیه های نارنجی عمل کنید. پیغام های قرمز رنگ، خط قرمز سیستم ثبت نام می باشد و باید به طور کامل برطرف گردند. در غیر این صورت سیستم اجازه ی عبور شما از مرحله ی ثبت نام را نخواهد داد. تذکر: کلیه پیغام های سیستمی که در ثبت نام شما وجود دارد در این قسمت به نمایش در می آیند. برای رفع هر یک از این پیغام ها باید به برگه ی مربوطه در قسمت ثبت نام و ویرایش اطالعات مراجعه نمایید. در ادامه در مورد این برگه ها توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد. روش دیگر برای مشاهده ی صفحه ی نخست با استفاده از منوهای سمت راست نیز می توان صفحه ی نخست را مشاهده کرد. برای اینکار باید در منوهای سمت راست روی اطالعیه ها کلیک کنید. کلید ورود به مرحله ی نهایی و درخواست اعتبارسنجی پس از ورود اطالعات خود در برگه های مربوطه، باید روی این کلید کلیک نمایید تا اطالعات شما جهت اعتبارسنجی به واحدهای مربوطه ارجاع داده شوند. تازمانیکه حداقل اطالعات مورد نیاز برای مرحله ی ثبت نام را در سامانه وارد نکرده باشید، این کلید برای شما به نمایش درنخواهد آمد. برای نمایش این گزینه، باید تمام پیغام های قرمز رنگ موجود در صفحه ی اطالعیه ها برطرف شده باشد. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۰ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ورود داده ها و نحوه ی تکمیل اطالعات برای ورود اطالعات مربوط به قسمت ثبت نام، مطابق شکل زیر، به دو روش می توانید عمل کنید: ۱- در صفحه ی اطالعیه ها، روی کلید ثبت نام و ویرایش اطالعات کلیک کنید. ۱- در منوی سمت راست روی نمایش و ویرایش اطالعات کلیک کنید. شکل ۴– صفحه ی اطالعیه ها پس از اینکه به یکی از دو روش فوق عمل کردید، صفحه ای مشابه شکل ۳ را مشاهده خواهید نمود. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۷– فضای کلی فرم های ورود اطالعات به طور کلی این صفحه، شامل تعدادی برگه است. برای تکمیل فرآیند ثبت نام، اطالعات مربوط به این برگه ها باید تکمیل شوند. مطابق شکل فوق حرکت بین این برگه ها به دو روش امکان پذیر می باشد. ۱- از طریق کلیک روی برگه ی مورد نظر. ۱- با استفاده از کلید برگه ی بعدی و برگه ی قبلی موجود در سمت چپ هر فرم. ترتیب پر کردن فرم ها دقت داشته باشید که ترتیب پر کردن فرم ها اهمیتی ندارد. شما می توانید با کلیک روی هر برگه، فرم مربوط به آن برگه را مشاهده و اطالعات مربوط به آن را تکمیل نمایید. به این معنی که نیازی نیست برای دیدن یک صفحه، حتما صفحه قبلی آن را تکمیل کرده باشید. در هر یک از فرم ها توضیحاتی در مورد چگونگی ورود اطالعات ذکر شده است. در ادامه هریک از این برگه ها و نحوه ی ورود اطالعات در هریک از آنها را شرح خواهیم داد. برگه ی اطالعات اولیه در این صفحه، چکیده ی اطالعات پیش ثبت نام به شما نمایش داده می شود. چنانچه کد اقتصادی، بندقانونی )برای اشخاص حقیقی( و…. را در پیش ثبت نام اشتباه وارد کرده اید و قصد اصالح آن را دارید در این برگه این امکان برای شما فراهم شده است. دقت کنید امکان ویرایش برای تمام موارد وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۲ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ سوال: چگونه بدانم کدام مورد قابل ویرایش است؟ تصویر قفل ) ( در مقابل هرسطر به این معنی است که اطالعات مربوط به آن سطرغیر قابل ویرایش کردن است. تصویر ) ( در مقابل هر سطر به این معنی است که آن سطر قابل ویرایش است. شما می توانید کد اقتصادی قدیمی، نوع مالکیت و بند مالیاتی را در این برگه ویرایش کنید. سوال: اگر اطالعات غیر قابل ویرایش را بخواهم اصالح کنم چه باید بکنم ؟ برخی از اطالعات شما قابل تغییر نیست. این اطالعات در مرحله ی پیش ثبت نام، ثبت و تایید شده است. برای آگاهی از امکان تغییر اطالعات قفل شده می توانید با ممیز خود و یا پرسنل پاسخ گویی با شماره تلفن۷۵۱۸۷ تماس حاصل فرمایید. نکته مهم: شماره تلفن همراه خود را وارد کنید ! سازمان امور مالیاتی کشور برای آگاهی شما از وضعیت صدور شماره اقتصادی و همچنین موارد مختلف خبررسانی به صورت دوره ای پیامک هایی را ارسال می کند. برای دریافت این پیامکها و تسریع پیگیری شماره اقتصادی، تلفن همراه خود و یا شخص مسئول را وارد و همواره آن را به روز نگهداری کنید. همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می نمایید، تصویر) ( در کنار سطر شماره تلفن همراه جهت ارتباط با سازمان ، به این معنی است که تاکنون شماره ای از شما در سیستم ثبت نشده است و باید سریع تر جهت ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه اقدام نمایید. ثبت شماره تماس در سامانه شامل دو مرحله زیر می باشد: ۱- ثبت شماره تلفن همراه. ۱- فعال سازی شماره تلفن همراه. ثبت شماره تلفن همراه در برگه ی اطالعات اولیه، مطابق شکل ۱، به سطر شماره تلفن همراه جهت ارتباط با سازمان مراجعه کرده و روی کلید ویرایش کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۳ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۸– ثبت شماره تلفن همراه پس از کلیک روی کلید ویرایش، صفحه ای مطابق شکل زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۹– وارد کردن اطالعات شماره تلفن همراه سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۴ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ مطابق شکل ۹، جهت ثبت شماره تلفن همراه خود مراحل زیر را انجام دهید. ۱- شماره موبایل صحیح را همراه با صفر وارد کنید. ۱- روی کلید ثبت کلیک نمایید. نکته: لطفا شماره ای را وارد کنید که همواره در دسترس بوده و شخص مورد نظر از روند فرآیند شماره اقتصادی مطلع باشد. همچنین سیم کارت مربوطه روشن و آماده ی دریافت پیامک باشد. با فشردن کلید ثبت، شماره تماس شما در سیستم ثبت شده و یک کد فعال سازی عددی از طریق پیامک به شماره تماس شما ارسال می شود. پس از دریافت کد فعال سازی، باید آن را در سیستم ثبت نمایید تا شماره تماس ثبتی شما در سیستم پیامکی سازمان فعال شود. اگر عملیات فعالسازی شماره تلفن همراه تکمیل نشده باشد تصویر ) ( در کنار سطر مربوطه در جدول اطالعات اولیه به نمایش درخواهد آمد. شکل ۱۲- شماره تلفن همراه فعال نشده سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۵ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ فعال سازی شماره تلفن همراه برای فعال سازی شماره تلفن همراه ثبتی مجددا به قسمت ویرایش بروید و روی آن کلیک کنید. صفحه ی زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۱۱– ثبت کد فعالسازی مطابق شکل ۱۱، جهت فعالسازی شماره تلفن همراه خود، مراحل زیر را انجام دهید. ۱- کد فعالسازی که از طریق پیامک برایتان ارسال شده است را به طور صحیح در این قسمت وارد کنید. ۱- روی کلید ثبت کد فعالسازی کلیک کنید. چنانچه کد فعالسازی را صحیح وارد کرده باشید پیغامی به شکل زیر به شما نمایش داده خواهد شد: » کد صحیح می باشد. تلفن همراه شما با موفقیت در سیستم ثبت شد. پیامک های مهم در خصوص شماره اقتصادی و سایر موارد برای شما ارسال خواهد شد. « حال، چنانچه به برگه اطالعات اولیه بروید در مقابل سطر شماره تلفن همراه جهت ارتباط با سازمان تصویر ) ( را مشاهده خواهید نمود. این تصویر به این معنی است که شماره ی شما در سیستم ثبت و فعال شده است. تذکر: دقت داشته باشید، چنانچه در سامانه ی پیش ثبت نام جدید، پیش ثبت نام خود را انجام داده باشید، دیگر ملزم به انجام مرحله ی اول نمی باشید و زمانیکه وارد سامانه ی ثبت نام می شوید شماره تماسی که در پیش ثبت نام وارد کرده اید به طور خودکار در این قسمت به نمایش در خواهد آمد و شما فقط ملزم به فعال سازی این شماره تماس ثبتی می باشید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۶ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱۲– شماره تلفن همراه فعال شده سوال: اگر پیامک کد فعالسازی به تلفن همراه ثبتی نرسید چه اقدامی باید انجام دهم؟ در برگه ی اطالعات اولیه در مقابل شماره تماس همراه جهت ارتباط با سازمان روی کلید ویرایش و سپس روی کلید ارسال مجدد کد فعالسازی کلیک کنید. تذکر: – ارسال کد فعالسازی توسط سازمان ممکن است با چند ساعت تاخیر همراه باشد. لذا صبور بوده و چنانچه پس از چند ساعت پیامکی از سمت سازمان دریافت نکردید، به این قسمت رفته و اقدام به ارسال مجدد نمایید. – ارسال کد فعالسازی و یا تغییر شماره تلفن در یک ساعت بیش از یک بار امکان پذیر نمی باشد. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۷ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱۳– ارسال مجدد کد فعالسازی سوال: اگر شماره تلفن همراهم تغییر کرد چگونه باید آن را در سامانه به روز کنم؟ در برگه ی اطالعات اولیه، در مقابل شماره تماس همراه جهت ارتباط با سازمان روی کلید ویرایش کلیک کنید و در صفحه ی باز شده مطابق شکل زیر، روی کلید تغییر شماره موبایل کلیک کنید. شکل ۱۴– تغییر شماره موبایل سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۸ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نکته کلی در مورد نحوه ی وارد کردن داده در کلیه برگه ها مقادیر اجباری را وارد نمایید! به طور کلی در فرم ها دو قالب برای ورود اطالعات وجود دارد. درقالب متنی یا در قالب لیست آبشاری. انتخاب گزینه ها در لیست های آبشاری اجباری می باشد. کادرهای متنی در دو رنگ نمایش داده می شوند. ورود اطالعات در کادرهای متنی نارنجی اجباری است. برگه ی شعب درصورت داشتن شعبه یا شعب، اطالعات آنها را در این قسمت وارد نمایید. مواردی که به عنوان شعبه به حساب می آیند عبارتند از: شعبه، نمایندگی، کارخانه، کارگاه، فروشگاه، انبار، نماینده )با مالکیت(. چنانچه هیچ شعبه ای ندارید می توانید این قسمت را خالی گذاشته و به برگه بعدی بروید. پس از تایید نهایی اطالعات و درخواست اعتبارسنجی، اطالعات ثبت شده در این قسمت، با اطالعات ثبت شده در پرونده ی مالیاتی شما مقایسه شده و در صورت مطابقت نداشتن این اطالعات با اطالعات ثبت شده در پرونده ی فیزیکی شما، مغایرتی برای شما ثبت خواهد شد. لذا در صورت اطالعات این قسمت را به صورت کامل و با دقت وارد نمایید. در برگه ی شعب، صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۱۵– فرم مربوط به برگه ی شعب سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۱۹ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ مطابق شکل ۱۱، این صفحه شامل بخش های زیر می باشد. ۱- راهنما. ۱- جدول اطالعات شعب. دقت کنید چنانچه تا کنون شعبه ای ثبت نکرده باشید، این جدول خالی نمایش داده می شود. ۲- کلید افزودن شعبه جدید، جهت افزودن یک شعبه ی جدید در سامانه می باشد. ۳- کلید های حذف و ویرایش جهت حذف یا ویرایش شعبه ای که قبال در سامانه ثبت کرده اید. افزودن شعبه جدید برای افزودن یک شعبه ی جدید، در برگه ی شعب روی کلید افزودن شعبه جدید کلیک کنید. فرم ورود اطالعات شعبه ی جدید را مطابق شکل زیر مشاهده خواهید کرد. شکل ۱۶- فرم ایجاد اطالعات شعب سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۰ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نکات مهم در ارتباط با فیلدهای فرم ورود اطالعات شعب  کد پستی وارد شده باید معتبر و دارای ده رقم باشد. کد پستی وارد شده در این قسمت از اداره ی پست استعالم می شود و در صورت عدم تطابق، برای شما مغایرت ثبت خواهد شد. لذا توصیه می شود جهت به حداقل رسیدن این مغایرت ها، اطالعات کد پستی شعبه را از روی قبض تلفن شعبه، وارد نمایید. لطفا  اطالعات آدرس را به صورت کامل وارد نمایید. چنانچه شهر شما در لیست وجود ندارد درخواست خود را برای ما ارسال نمایید تا به سیستم اضافه شود و یا نزدیک ترین گزینه به نشانی را انتخاب نمایید.  نشانی شعبه نیز از اداره ی پست استعالم می شود و درصورت مطابقت نداشتن اطالعات ورودی شما با اطالعات استعالم شده از اداره ی پست، در اطالعات شما مغایرت ثبت خواهد شد. لذا توصیه می شود نشانی شعبه را نیز از روی قبض تلفن شعبه وارد نمایید.  شماره تلفن ثابت شعبه را با دقت وارد نمایید. از به روز بودن این شماره تماس اطمینان حاصل فرمایید.  دقت نمایید که اطالعات اقامتگاه قانونی خود را به اشتباه به عنوان یک شعبه در سیستم ثبت نکنید.  وارد کردن کد داخلی شعبه اجباری می باشد. این کد باید یک عدد باشد. چنانچه کدی برای این منظور در نظر نگرفته اید یک شماره ی سریال برای شعب خود انتخاب نموده و آن را وارد نمایید. مثال: ۱-۱-۲-۳-۱-۴….. پس از اینکه اطالعات مربوط به شعبه را به صورت کامل وارد کردید روی کلید ثبت کلیک نمایید. چنانچه تمام موارد را به درستی وارد کرده باشید مجدد به برگه ی شعب هدایت خواهید شد و در این برگه شعبه ای که اضافه کرده اید را در جدول اطالعات شعب مشاهده خواهید نمود. نمایش اطالعات یک شعبه ی ثبت شده با استفاده از تصویر ) ( در کنار هر سطر از جدول اطالعات شعب این امکان را خواهید داشت که اطالعات مربوط به هر سطر را مشاهده نمایید. مطابق شکل ۱۳٫ سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱۷– چگونگی نمایش اطالعات شعبه ی ثبت شده چنانچه روی این تصویر کلیک کنید، صفحه ای به شکل زیر باز خواهد شد که در آن اطالعات مربوط به آن شعبه را مشاهده خواهید نمود. این صفحه فقط جهت مشاهده می باشد و عملیاتی روی آن نمی توان انجام داد. با کلیک روی تصویر ) ( می توانید از این صفحه خارج شوید. شکل ۱۸– نمایش اطالعات یک شعبه سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۲ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نکته: اطالعات نام کاربری و کلمه عبور ویژه ی ارسال صورت معامالت چنانچه شخص حقوقی یا تشکل قانونی هستید، اطالعات نام کاربری و کلمه ی عبور ویهه ی ارسال صورت معامالت شعب شما، مطابق شکل فوق در این صفحه نشان داده می شود. این نام کاربری و کلمه ی عبور، زمانی به شعب اختصاص داده می شود که تایید شده باشند و مطابق شکل فوق تاییدیه ی آدرس آنها، » مورد تایید « باشد. بنابراین اگر شعب در حال بررسی باشند، تا زمان تایید آدرس، نام کاربری و کلمه ی عبور به آنها اختصاص داده نخواهد شد. ویرایش شعبه در برگه ی شعب، امکان ویرایش شعبه ای که قبال ثبت شده است وجود دارد. برای این منظور، در جدول اطالعات شعب در مقابل شعبه ی مورد نظر، روی کلید ویرایش کلیک کنید. با کلیک روی کلید ویرایش به صفحه ای که قبال اطالعات شعبه ی خود را در آن وارد کرده بودید هدایت خواهید شد و اطالعات شعبه ی خود را در آن مشاهده خواهید کرد. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک کنید. دقت نمایید پس از ویرایش اطالعات شعب و تایید نهایی اطالعات، اطالعات شعب شما مجددا اعتبارسنجی خواهد شد و در صورت مغایرت، مغایرتی برای شما ثبت خواهد شد. تذکر مهم: دقت کنید امکان ویرایش شعبه در هر مرحله ای برای شما امکان پذیر نمی باشد. به عنوان مثال اگر شما در مرحله ی اعتبارسنجی اطالعات باشید، امکان ویرایش اطالعات شعب را نخواهید داشت و پس از کلیک روی کلید ویرایش، پیغام زیر به شما نمایش داده خواهد شد. » مودی گرامی شما در وضعیت [در انتظار اعتبارسنجی ثبت نام] قراردارید. در این وضعیت امکان [ ویرایش اطالعات شعب] نمی باشد. لطفا صبور بوده و از قسمت وضعیت ها مراحل فرآیند صدور شماره اقتصادی را دنبال نمایید. « حذف شعبه برای حذف شعبه ای ثبت شده در سامانه، در جدول اطالعات شعب، مقابل سطری که قصد حذف آن را دارید روی کلید حذف کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۳ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ برگه ی اعضا/شرکاء در این قسمت باید اطالعات اعضای وابسته یا شرکاء را در سیستم ثبت نمایید. دقت کنید چنانچه شما مودی حقیقی هستید باید اطالعات کلیه ی شرکای خود را در سیستم ثبت نمایید. ثبت اطالعات این اشخاص ضروری است:  مسئول عملیات مالی و مالیاتی)مدیرمالی/حسابدار مسئول(.  حسابرس قانونی )درصورت وجود(.  کلیه شرکاء بامیزان سهام ۱% و باالتر.  شرکت)های( ترخیص کار طرف قرارداد )درصورت وجود(.  ترخیص کاران حقیقی طرف قرارداد )در صورت وجود( سوال: اگر در فعالیتی که انجام می دهم چند شریک داشته باشم، آیا هریک از شرکاء به طور جداگانه باید ثبت نام کد اقتصادی را انجام دهند؟ خیر، باید یک نفر از بین شما به عنوان مودی اصلی پیش ثبت نام را انجام دهد و پس از دریافت نام کاربری و کلمه ی عبور، به مرحله ی ثبت نام وارد شده و در برگه ی اعضا/شرکاء مابقی شرکاء را وارد نماید. در برگه اعضا/شرکاء صفحه ی زیر را مشاهده می نمایید. شکل ۱۹– فرم موجود در برگه ی اعضا/شرکاء سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۴ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ مطابق شکل ۱۹، این صفحه شامل بخش های زیر می باشد: ۱- راهنما. ۱- جدول اطالعات اعضا و شرکاء. ۲- کلید افزودن عضو جدید جهت افزودن یک شریک یا عضو جدید در سامانه. ۳- کلیدهای حذف و ویرایش جهت حذف یا ویرایش کردن عضو یا شریکی که قبال توسط شما در سامانه ثبت شده است. اگر برای بار نخست وارد سامانه ی ثبت نام شده باشید و تاکنون شریک یا عضوی در سامانه ثبت نکرده باشید مطابق جدول زیر با توجه به اینکه مودی حقیقی، حقوقی یا تشکل قانونی هستید، اطالعاتی را در جدول اطالعات اعضا/شرکاء مشاهده می نمایید. این اطالعات، همان اطالعاتی است که در مرحله ی پیش ثبت نام در سیستم ثبت شده است. در این مرحله اگر اطالعات تغییری داشته است، می توانید آن را ویرایش کنید. نوع شخص قابل مشاهده در جدول اطالعات اعضا/شرکاء حقیقی مودی اصلی حقوقی مدیر عامل تشکل قانونی مدیر عامل/ رئیس دستگاه جدول ۱– نوع شخص قابل مشاهده در جدول اعضا/شرکاء زمان ورود برای بارنخست سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۵ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ افزودن عضو جدید برای ثبت یک عضو یا شریک جدید، در برگه اعضا/شرکاء روی کلید افزودن عضو جدید کلیک کنید. صفحه ای مطابق شکل زیر به نمایش در خواهد آمد. شکل۲۰- فرم ایجاد اطالعات اعضا/شرکاء در این فرم، بسته به اینکه مودی حقیقی، حقوقی و یا تشکل قانونی هستید اعضا با سمت های مختلفی را می توانید ثبت نمایید. لیست سمت های قابل ثبت به تفکیک نوع در جدول زیر قابل مشاهده است. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۶ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نوع مودی جاری سمت های تعریف شده در قسمت اعضا و شرکاء برای مودی با نوع مورد نظر نوع مجاز برای سمت های ستون قبل حقیقی مودی اصلی فقط حقیقی عضو هیات مدیره حقیقی/حقوقی مسئول مالی حقیقی/حقوقی حسابرس حقیقی/حقوقی شریک حقیقی/حقوقی نماینده ترخیص حقیقی/حقوقی حقوقی مدیر عامل فقط حقیقی رئیس هیات مدیره حقیقی/حقوقی نایب رئیس هیات مدیره حقیقی/حقوقی عضو هیات مدیره حقیقی/حقوقی مسئول مالی حقیقی/حقوقی بازرس حقیقی/حقوقی حسابرس حقیقی/حقوقی سهامدار حقیقی/حقوقی نماینده ترخیص حقیقی/حقوقی تشکل قانونی مدیرعامل/ رئیس دستگاه فقط حقیقی رئیس هیات مدیره/هیات عامل حقیقی/حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل حقیقی/حقوقی مسئول مالی/ ذی حسابی حقیقی/حقوقی حسابرس حقیقی/حقوقی جدول ۱– سمت های تعریف شده برای انواع مودیان در قسمت اعضا و شرکاء تذکر: برخی از سمت ها تنها یک بار در سیستم قابل ثبت هستند. لیست این سمت ها به تفکیک نوع مودی در جدول زیر قابل مشاهده است. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۷ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نوع مودی سمت/سمت هایی که تنها یک بار قابل ثبت است حقوقی مدیرعامل رئیس هیات مدیره مسئول مالی حقیقی مودی اصلی مسئول مالی تشکل قانونی مدیرعامل/ رئیس دستگاه رئیس هیات مدیره/هیات عامل مسئول مالی/ذی حسابی جدول ۲- لیست سمت هایی که یک بار قابل ثبت هستند، به تفکیک نوع سوال: آیا صحت اطالعات هویتی بررسی خواهد شد؟ بله. کد ملی اشخاص حقیقی از ثبت احوال استعالم شده و در صورت وجود هرگونه مغایرت در اطالعات ثبتی مودی با اطالعات استعالم شده از ثبت احوال، فرآیند متوقف می شود و مغایرت ثبت می شود. لذا سعی کنید اطالعات را با دقت و از روی مدارک هویتی مانند کارت ملی، شناسنامه و … وارد سیستم نمایید. شناسه ملی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت شرکتها استعالم شده و در صورت مغایرت فرآیند متوقف خواهد شد. نکات قابل توجه در تکمیل فرم اطالعات اعضا/شرکاء:  درزمان وارد کردن یک عضو یا شریک جدید نوع شخص را به درستی انتخاب نمایید. بسته به نوع شخص )حقیقی یا حقوقی(، موارد مختلفی برای شما در این فرم نمایش داده می شود.  درصد سهام بین ۲ تا ۱۲۲ قابل تغییر بوده و می تواند تا ۴ رقم اعشار باشد.  مجموع سهام نباید از عدد ۱۲۲ تجاوز کند. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۸ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ پس از وارد کردن اطالعات خود، روی کلید ثبت کلیک نمایید. چنانچه عملیات ثبت با موفقیت انجام شود، مجدد به برگه اعضا/شرکاء هدایت خواهید شد و عضو یا شریک جدیدی که هم اکنون اضافه کرده اید را در جدول اطالعات اعضا/شرکاء می توانید مشاهده نمایید. سوال: چگونه می توانم اطالعات عضو یا شریکی که قبال در سامانه ثبت کرده ام را مشاهده کنم؟ برای مشاهده ی اطالعات یک عضویا شریک ثبت شده، پس از ورود به برگه ی اعضا/شرکاء مطابق شکل زیر، در جدول اطالعات اعضا/شرکاء در کنار سطری که عضو یا شریک موردنظرتان در آن قرار دارد، روی تصویر) ( کلیک نمایید. شکل ۱۱- چگونگی مشاهده ی اطالعات عضو یا شریک از پیش ثبت شده صفحه ای مشابه شکل ۱۱ را مشاهده خواهید کرد که در آن اطالعات عضو یا شریکی که انتخاب کرده اید به نمایش در خواهد آمد. این صفحه فقط جهت مشاهده می باشد و عملیاتی روی آن نمی توان انجام داد. با کلیک روی تصویر ) ( می توانید از این صفحه خارج شوید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۲۹ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱۱- نمایش اطالعات یک عضو یا شریک از پیش ثبت شده سوال: آیا امکان اضافه کردن عضو یا شریک در هرمرحله ای از ثبت نام کد اقتصادی امکان پذیر است؟ خیر. مراحل مجاز و غیر مجاز برای اضافه کردن یک عضویا شریک در جدول زیر قابل مشاهده است: شماره وضعیت اضافه کردن یک عضو یا شریک ۲۲ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۶۰ جدول ۳– وضعیت های مجاز و غیرمجاز برای اضافه کردن عضو یا شریک سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۰ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ویرایش اطالعات مدیر عامل/مودی اصلی/ رئیس دستگاه و اعضا و شرکای وابسته امکان ویرایش کردن عضو یا شریکی که قبال در سامانه ثبت کرده اید در این فرم برای شما مهیا شده است. برای این منظور در جدول اطالعات اعضا/شرکاء به سطر مورد نظرتان رفته و روی کلید ویرایش مقابل آن کلیک کنید. با کلیک روی این کلید، صفحه ای که اطالعات عضو یا شریک را قبال در آن ثبت کرده اید به نمایش درخواهد آمد و اطالعات مربوط به عضو یا شریکی که قصد ویرایش آن را دارید، در این قسمت مشاهده خواهید نمود. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. پس از ویرایش، اطالعات جدید جایگزین اطالعات قبلی شده و پس از ثبت نهایی و فشردن کلید تایید نهایی و ورود به مرحله اعتبارسنجی، اطالعات جدید مجدد از سازمان ثبت احوال )برای اشخاص حقیقی(، و یا سازمان ثبت شرکت ها )برای اشخاص حقوقی( استعالم می شود و در صورت وجود مغایرت، مودی مجدد باید به برگه ی اعضا/شرکاء وارد شده و اطالعات صحیح را وارد نماید. سوال مهم: آیا امکان ویرایش کردن عضو یا شریک در هرمرحله ای مراحل امکان پذیر است؟ خیر. مراحل مجاز و غیر مجاز برای ویرایش یک عضویا شریک در جدول زیر قابل مشاهده است. شماره وضعیت ویرایش یک عضو یا شریک ۲۲ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۶۰ جدول ۱– وضعیت های مجاز برای ویرایش عضو یا شریک سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ حذف اطالعات اعضا/شرکاء امکان حذف کردن عضو یا شریکی که قبال در سامانه ثبت کرده اید با فشردن کلید حذف در این فرم برای شما مهیا شده است. دقت کنید اطالعات مربوط به مدیر عامل، مودی اصلی و رئیس دستگاه قابل حذف نمی باشد. نکته: لیست اعضا و شرکای وارد شده در این قسمت با لیست اعضا و شرکای ثبت شده در پرونده ی مالیاتی شما که در حوزه وجود دارد، مقایسه شده و در صورت وجود اختالف، مغایرت برای شما ثبت خواهد شد. نکته در ارتباط با اظهارنامه ی شرکاء یکی از شروط دریافت اظهارنامه ی مالیاتی الکترونیکی برای شرکاء، بر اساس اطالعات شرکای ثبت شده در سیستم ثبت نام خواهد بود. لذا چنانچه شما اطالعات شریک خود را ثبت نکنید امکان دریافت اظهارنامه برای شرکای ثبت نشده میسر نمی باشد. برگه ی پرونده ها در این برگه، اطالعات پرونده های مالیاتی ثبت می شوند. سوال: آیا ثبت اطالعات تمام پرونده ها اجباری است؟ ثبت پرونده ی مالیات بردرآمد اجباری است. همچنین چنانچه شما مشمول پرداخت مالیات برارزش افزوده هستید باید اطالعات این پرونده را نیز در سامانه ثبت نمایید. اطالعات پرونده های مالیات بردرآمد و مالیات برارزش افزوده در حوزه مالیاتی شما بررسی خواهند شد و درصورت وجود هرگونه مغایرت، فرآیند ثبت نام شماره اقتصادی شما متوقف خواهدشد. سعی کنید پیش از ورود اطالعات، ابتدا اطالعات دقیق این پرونده ها، ازجمله شماره کالسه ی پرونده را از حوزه ی مالیاتی خود جویا شوید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۲ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ در برگه ی پرونده ها، صفحه ی زیر را مشاهده می نمایید: شکل ۱۲– فرم مربوط به برگه ی پرونده ها مطابق شکل فوق، این صفحه شامل بخش های زیر می باشد: ۱- راهنما. ۱- جدول اطالعات پرونده ها. ۲- کلید افزودن پرونده جدید، جهت افزودن یک پرونده ی جدید در سامانه. ۳- کلیدهای حذف و ویرایش جهت حذف یا ویرایش کردن پرونده ای که قبال در سامانه ثبت کرده اید. افزودن پرونده ی جدید برای اضافه کردن یک پرونده ی جدید در برگه ی اطالعات پرونده، روی کلید افزودن پرونده جدید کلیک نمایید. دقت کنید چنانچه تاکنون هیچ پرونده ای در سامانه ثبت نکرده باشید، جدول اطالعات پرونده ها خالی نمایش داده می شود. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۳ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۱۳- فرم موجود در برگه ی پرونده ها صفحه ای به شکل زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۱۱- فرم ایجاد اطالعات پرونده های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۴ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ برای تکمیل این فرم به موارد زیر دقت کنید: – شماره واحد مالیاتی )شماره حوزه( باید شش رقم و متناسب با اداره کل انتخاب شده باشد. در سامانه ثبت نام، به هر اداره کل یک کد اختصاص داده شده است. لطفا اطالعات مربوط به شماره واحد مالیاتی خود را از ممیز مالیاتی خود دریافت نمایید. – اگر منبع مالیاتی خود را ارزش افزوده انتخاب کرده باشید، باید حتما تاریخ مشمولیت ارزش افزوده را نیز وارد نمایید. – تنها یک پرونده مالیات بر ارزش افزوده و یک پرونده ی مالیات بر درآمد قابل ثبت می باشد. پس از وارد نمودن اطالعات خود، روی کلید ثبت کلیک نمایید. در صورت ثبت موفق پرونده، در برگه ی پرونده ها اطالعات پرونده ای که ثبت کرده اید در جدول اطالعات پرونده قابل مشاهده است. پس از ثبت پرونده ی مالیاتی و تایید نهایی اطالعات و صدور درخواست اعتبارسنجی، اطالعات ثبتی شما با اطالعات پرونده ی شما در واحد مالیاتی مربوطه مقایسه شده و در صورت هرگونه مغایرت در اطالعات ثبتی، فرآیند ثبت نام کد اقتصادی شما متوقف شده و در اطالعات ثبتی شما مغایرت ثبت خواهد شد. حذف پرونده برای حذف یک پرونده، در جدول اطالعات پرونده، در مقابل سطر مورد نظر روی کلید حذف کلیک نمایید. ویرایش پرونده برای ویرایش یک پرونده، در جدول اطالعات پرونده در مقابل سطر مورد نظر روی کلید ویرایش کلیک کنید. مجدد به صفحه ای که اطالعات پرونده را درآن وارد کرده بودید هدایت خواهید شد و اطالعات سطر انتخابی خود را در آن مشاهده خواهید کرد. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۵ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ برگه ی اطالعات مالی افزودن اطالعات مالی اجباری می باشد. برای وارد کردن اطالعات مالی خود به برگه ی اطالعات مالی بروید. در این برگه، چنانچه تاکنون اطالعاتی وارد نکرده باشید، صفحه ی زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۱۴– فرم اطالعات برگه ی اطالعات مالی پیش از اضافه کردن اطالعات مالی افزودن اطالعات مالی برای افزودن اطالعات مالی، روی کلید افزودن اطالعات مالی کلیک نمایید. صفحه ای به شکل زیر را مشاهده خواهید کرد: شکل ۱۳– فرم ایجاد اطالعات مالی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۶ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ نکته: اطالعات مربوط به حسابرس برای اشخاص حقوقی و تشکلها الزم می باشد. لذا چنانچه شخص حقوقی یا تشکل قانونی باشید، موارد مشخص شده در شکل فوق برای شما فعال هستند و ورود اطالعات برای آنها اجباری ست. اما اگر مودی حقیقی باشید همانطور که در شکل زیر نیز مشاهده می کنید، این فیلد ها برای شما غیر فعال می باشند. چنانچه شما مودی حقوقی یا تشکل قانونی هستید و در قسمت های فوق حسابرس را وارد کرده اید، باید حتما اطالعات مربوط به حسابرس را در برگه ی اعضا/شرکاء وارد کرده باشید. در غیر اینصورت سیستم پیغام خطایی را به شما نمایش می دهد. شکل ۱۱- انتخاب حسابرس برای شخص حقیقی غیر فعال است نکته: چنانچه در سال ۱۲۱۹، فروش کاال یا خدمات نداشته اید عدد صفر را در کادر مربوط وارد نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۷ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ویرایش اطالعات مالی اگر قبال اطالعات مالی خود را ثبت کرده باشید در برگه ی اطالعات مالی، صفحه ای به شکل زیر را مشاهده می نمایید. شکل ۱۹– فرم موجود در برگه ی اطالعات مالی مطابق شکل فوق، این صفحه از دو بخش زیر تشکیل شده است: ۱- جدول اطالعات مالی. ۱- کلید ویرایش. برای ویرایش اطالعات مالی خود روی کلید ویرایش کلیک کنید. صفحه ای که اطالعات مالی خود را در آن ثبت کرده بودید به نمایش درخواهد آمد و اطالعات سطر انتخابی خود را در آن مشاهده خواهید نمود. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۸ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ برگه ی فعالیت ها در برگه ی فعالیت ها، صفحه ی زیر را مشاهده می نمایید. شکل ۲۲– فرم موجود در برگه ی فعالیت ها مطابق شکل فوق، این صفحه از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱- راهنما ۱- جدول اطالعات فعالیت ها. ۲- کلید افزودن فعالیت جدید. ۳- کلید های حذف و ویرایش. ۱- جمع کل درصد فعالیت های وارد شده در جدول اطالعات فعالیت. اطالعاتی که شما در مرحله ی پیش ثبت نام کد اقتصادی، در قسمت فعالیت ها ثبت کرده اید، در این قسمت در جدول اطالعات فعالیت نمایش داده می شوند. امکان ویرایش فعالیتی که قبال ثبت کرده اید و همچنین اضافه کردن یک فعالیت جدید، در این برگه برای شما فراهم شده است. چنانچه در مرحله ی اعتبارسنجی پرونده نباشید می توانید به تعداد نامحدود فعالیت برای خود ثبت نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۳۹ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ افزودن فعالیت جدید برای افزودن فعالیت جدید، مطابق شکل زیر در برگه ی فعالیت ها روی کلید افزودن فعالیت جدید کلیک کنید. شکل ۲۱– افزودن فعالیت جدید صفحه ای به شکل زیر باز خواهد شد. در این صفحه اطالعات مربوط به فعالیت خود را وارد نمایید. در زمان ورود اطالعات به موارد زیر دقت کنید: ۱- شرح فعالیت را به فارسی و با دقت وارد نمایید. ۱- درصد فعالیت باید بیشتر از ۲ و کمتر از ۱۲۲ باشد. امکان استفاده از جستجو جهت سهولت در پیدا کردن فعالیت و زیر فعالیت های خود از بین تمام فعالیت های استاندارد می توانید از امکان جستجو استفاده کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید. ۱- قسمتی از عبارت فعالیت خود را در کادر جستجو وارد کرده و سپس روی کلید جستجو کلیک نمایید. ۱- در لیست نتایجی که به شما نمایش داده شده است، فعالیت مورد نظرتان را انتخاب نمایید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۰ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ مزیت استفاده از امکان جستجو استفاده از امکان جستجو، یافتن فعالیت را ساده تر می نماید و تمام گزینه ها را به طور خودکار انتخاب می نماید. در این صورت شما دیگر ملزم به انتخاب این گزینه ها به صورت مجزا نخواهید بود. شکل ۲۱– استفاده از ابزار جستجو برای یافتن فعالیت ویرایش اطالعات فعالیت برای ویرایش فعالیتی که قبال در سامانه ثبت کرده اید، در مقابل سطر مورد نظر، روی کلید ویرایش کلیک نمایید. با کلیک روی کلید ویرایش، به صفحه ای که اطالعات را ثبت کرده اید هدایت خواهید شد و اطالعات فعالیت خود را در آن مشاهده خواهید کرد. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. حذف فعالیت برای حذف فعالیتی که قبال در سامانه ثبت کرده اید، در مقابل سطر مورد نظر، روی کلید حذف کلیک کنید. دقت کنید، امکان حذف تمام فعالیت ها وجود ندارد و چنانجه تمام فعالیت های ثبت شده در سیستم را حذف نمایید در صفحه ی اطالعیه ها این پیغام را مشاهده خواهید کرد: » اطالعات فعالیت شما تکمیل نمی باشد. لطفا کلیه فعالیت های خود را با ذکر میزان درصد هرکدام از آنها در سیستم ثبت نمایید. « سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ برگه ی آدرسها آدرس اقامتگاه قانونی و محل فعالیت در این قسمت قرار دارند. چنانچه آدرس محل فعالیت اصلی خود را در مرحله ی پیش ثبت نام وارد نکرده اید، امکان ثبت آن، در این قسمت برای شما فراهم شده است. فعالیت اصلی، فعالیتی است که در بین فعالیت های ثبت شده ی شما در برگه ی فعالیت ها، بیشترین درصد فعالیت را دارد. چنانچه تا کنون آدرسی برای محل فعالیت ثبت نکرده باشید، در برگه ی آدرسها، صفحه ای به شکل زیر را مشاهده خواهید کرد. شکل ۲۲– فرم های مربوط به برگه ی آدرسها مطابق شکل فوق، این صفحه از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱- جدول اطالعات آدرس. ۱- کلید افزودن محل فعالیت. برای ثبت آدرس محل فعالیت خود، روی کلید افزودن محل فعالیت کلیک کنید. فرم ایجاد اطالعات آدرس محل فعالیت را مطابق شکل ۲۳ مشاهده خواهید کرد. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۲ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ شکل ۲۳– فرم ایجاد اطالعات آدرس محل فعالیت مقادیر مربوط به فیلدها را وارد کرده و نهایتا روی کلید ثبت کلیک نمایید. در زمان ورود داده ها به نکات زیر دقت کنید.  اطالعات آدرس شما باید با اطالعات شرکت پست مطابقت داشته باشد. در صورت مغایرت فرآیند تخصیص شماره ی اقتصادی متوقف شده و یا شماره اقتصادی شما غیر معتبر اعالم خواهد شد.  در صورت یافت نشدن کد پستی لطفا به نزدیک ترین دفتر پستی مراجعه نموده و موضوع را پیگیری نمایید. اطالعات کد پستی از روی قبض تلفن محل فعالیت نیز قابل دسترسی می باشد. نکته: چنانچه محل فعالیت شما همان اقامتگاه قانونی شما می باشد، مطابق شکل فوق روی لینک مربوطه کلیک کنید تا اطالعات آن به صورت خودکار در فیلدهای مربوطه وارد شوند. تذکر: فقط یک آدرس برای محل فعالیت می توان ثبت کرد. ویرایش اطالعات آدرس اقامتگاه قانونی چنانچه مشاهده می نمایید، اطالعات آدرس اقامتگاه قانونی که در مرحله ی پیش ثبت نام وارد کرده بودید، در این جدول نشان داده شده است. این آدرس برای سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و کلیه ی نامه های رسمی از سمت سازمان امور مالیاتی، به این آدرس ارسال خواهند شد. از آنجا که ممکن است آدرس اصلی شما در هرزمان تغییر کند، امکان ویرایش سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۳ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ آدرس اقامتگاه قانونی در این قسمت برای شما فراهم شده است. چنانچه آدرس اقامتگاه قانونی خود را ویرایش کنید، اطالعات مربوط به آدرس اقامتگاه قانونی وارد شده، مجدد از اداره پست استعالم خواهد شد و در صورت صحت اطالعات، آدرس جدید جایگزین آدرس قبلی می شود. در طی این فرآیند دیگر قادر به تغییر این آدرس نمی باشید. دقت داشته باشید که چنانچه در مرحله ی اعتبارسنجی پرونده باشید نمی توانید آدرس اقامتگاه قانونی خود را تغییر دهید. پس از تغییر آدرس اقامتگاه قانونی، اطالعات جهت اعتبارسنجی به واحدهای مربوطه ارسال خواهند شد. تا زمانیکه نتیجه ی اعتبارسنجی مشخص نشود، امکان تایید نهایی اطالعات و صدور درخواست اعتبارسنجی را نخواهیدداشت و در صفحه ی اطالعیه ها پیغام قرمز رنگ زیر را مشاهده خواهید کرد: » شما در خواست تغییر آدرس اقامتگاه قانونی را ارسال نموده اید. لطفا چند روز صبر نمایید تا صحت اطالعات ثبتی توسط سازمان بررسی گردد. در این زمان نمی توانید این اطالعات را ویرایش نمایید. « ویرایش اطالعات آدرس محل فعالیت اگر آدرسی برای محل فعالیت در سامانه ثبت کرده باشید، امکان ویرایش آن برای شما فراهم شده است. برای ویرایش اطالعات آدرس ثبت شده برای محل فعالیت، در جدول آدرسها، در مقابل سطر مورد نظر روی کلید ویرایش کلیک کنید. برگه ی حسابها شما باید حداقل یک شماره حساب اصلی خود را در سامانه وارد نمایید. چنانچه تاکنون شماره حسابی ثبت نکرده باشید در برگه ی حسابها صفحه ی زیر برای شما به نمایش در خواهد آمد: شکل ۲۱– فرم مربوط به برگه ی حسابها مطابق شکل ۲۱، این صفحه از دو بخش زیر تشکیل شده است: ۱- پیغام خطا ۱- کلید افزودن اطالعات حساب. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۴ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ افزودن اطالعات حساب برای این منظور روی کلید افزودن اطالعات حساب، کلیک نمایید. باکلیک روی این کلید، صفحه ای مطابق شکل زیر را مشاهده خواهید کرد. اطالعات حساب خود را وارد کرده و روی کلید ثبت کلیک کنید. شکل ۲۴– فرم ایجاد حساب های بانکی ویرایش اطالعات حساب چنانچه قبال حسابی در سامانه ثبت کرده باشید، در برگه ی حسابها صفحه ای به شکل زیر را مشاهده می نمایید. شکل ۲۳– فرم موجود در برگه ی حساب ها زمانیکه از قبل حسابی ثبت کرده باشید مطابق شکل ۳۷، این صفحه از ۲ بخش زیر تشکل شده است: ۱- جدول اطالعات حسابهای بانکی. ۱- کلید افزودن اطالعات حساب. ۲- کلیدهای حذف و ویرایش جهت حذف یا ویرایش حسابی که از قبل ثبت شده است. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۵ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ویرایش اطالعات حساب برای ویرایش اطالعات حساب، مقابل سطر مورد نظر روی کلید ویرایش کلیک کنید. با این عمل مجدد به صفحه ای که اطالعات حساب تان را واردکرده بودید هدایت خواهید شد. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. سوال: حداقل یک شماره حساب باید در سامانه ثبت شود، آیا اهمیت دارد شماره حساب چه کسی را در سامانه وارد کنم؟ بله. چنانچه شخص حقیقی هستید، حتما باید شماره حساب مودی اصلی را در سامانه ثبت کنید و چنانچه شخص حقوقی یا تشکل قانونی هستید، یکی از شماره حساب های شرکت یا سازمان خود را در سامانه وارد نمایید. نکته: اشخاص حقوقی و تشکل های قانونی باید تمام شماره حساب های فعال خود را در سامانه ثبت نمایند. حذف اطالعات حساب برای حذف اطالعات حساب خود در مقابل سطر مورد نظر خود در جدول اطالعات حسابهای بانکی روی کلید حذف کلیک نمایید. برگه ی مجوزها برای ثبت مجوزهای خود ازجمله بازرگانی، حق العمل کاری، پیله وری، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویهه ی اقتصادی و سایر مجوزهای تاسیس و فعالیت، به برگه ی مجوزها رفته و مجوز خود را ثبت نمایید. چنانچه تاکنون مجوزی در سامانه ثبت نکرده باشید، در برگه ی مجوزها صفحه ای به شکل زیر را مشاهده خواهید کرد: شکل ۲۱- فرم موجود در برگه ی مجوزها مطابق شکل فوق، این صفحه از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱- راهنما. ۱- کلید افزودن جدید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۶ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ افزودن مجوز جدید برای افزودن یک مجوز جدید، روی کلید افزودن مجوز جدید کلیک نمایید. صفحه ای به شکل زیر را مشاهده خواهید کرد. اطالعات مربوط به مجوز خود را در این صفحه وارد کرده و روی کلید ثبت کلیک نمایید. شکل ۲۹- فرم ایجاد مجوزها ویرایش اطالعات مجوز چنانچه از قبل مجوزی در سیستم ثبت کرده باشید امکان ویرایش آن را خواهید داشت. برای این منظور روی کلید ویرایش کلیک نمایید. شکل ۳۲– فرم موجود در برگه ی مجوزها زمانیکه قبال مجوزی در سامانه ثبت کرده باشید مطابق شکل ۳۲، این صفحه از بخش های زیر تشکیل شده است: ۱- جدول مجوزهای ثبتی. ۱- کلید افزودن مجوز جدید. ۲- کلیدهای حذف و ویرایش. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۷ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ ویرایش مجوز برای ویرایش مجوزی که قبال در سامانه ثبت کرده اید، در جدول مجوزهای ثبتی در مقابل سطر موردنظرتان روی کلید ویرایش کلیک کنید. صفحه ای که برای بار نخست مجوزتان را در آن ثبت کردید برای شما به نمایش در خواهد آمد و اطالعات مجوز انتخاب شده ی شما در آن به نمایش درمی آید. اصالحات خود را انجام دهید و روی کلید ثبت کلیک نمایید. حذف مجوز برای حذف مجوزی که قبال در سامانه وارد کرده اید، در جدول مجوزهای ثبتی در مقابل سطر موردنظرتان، روی کلید حذف کلیک نمایید. اتمام فرایند ثبت نام و تاییدیه نهایی اطالعات پس از اینکه اطالعات مربوط به ثبت نام کد اقتصادی را در برگه های مربوطه وارد کردید، صحت این اطالعات باید توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شوند و جهت اعتبارسنجی و راستی آزمایی به واحدهای مربوطه فرستاده شوند. بنابراین باید اطالعات خود را تایید نهایی کنید و درخواست اعتبارسنجی بدهید. سوال: چگونه می توانم اطالعاتم را تایید نهایی کرده و درخواست اعتبارسنجی دهم؟ اگر حداقل اطالعات مورد نیاز برای مرحله ی ثبت نام را در برگه های مربوطه وارد کرده باشید و در صفحه ی نخست، پیغام قرمز رنگی باقی نمانده باشد، در منوی سمت راست صفحه، کلید ورود به مرحله ی نهایی و درخواست اعتبارسنجی برای شما به نمایش درخواهد آمد. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، پس از اینکه تمام اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام را وارد کرده باشید، در صفحه ی نخست، پیغامی سبز رنگ به شما نمایش داده می شود و کلید ورود به مرحله ی نهایی و درخواست اعتبارسنجی نیز در منوی سمت راست قابل مشاهده است. شکل ۳۱– کلید ورود به مرحله نهایی و درخواست اعتبارسنجی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۸ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ سوال: کلید ورود به مرحله نهایی و درخواست اعتبارسنجی را نمی توانم ببینم، علت چیست؟ این کلید تنها زمانی به نمایش درخواهد آمد که حداقل اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام را وارد کرده باشید و خطایی در ورود اطالعات نداشته باشید. اگر این کلید را نمی توانید مشاهده کنید به این معنی است که اطالعات شما ناقص است. برای رفع این موارد به صفحه ی نخست )اطالعیه ها( رفته و پیغام های قرمز رنگ را به دقت مطالعه و برطرف نمایید. با کلیک روی کلید ورود به مرحله نهایی و درخواست اعتبارسنجی، مطابق شکل زیر به صفحه ی تایید نهایی اطالعات ثبت نام و درخواست اعتبارسنجی هدایت خواهید شد. در این صفحه خالصه ای از اطالعاتی که در ثبت نام خود وارد نموده اید را مشاهده خواهید کرد. مطابق شکل زیر: شکل ۳۱– فرم تایید نهایی اطالعات ثبت نام و درخواست اعتبارسنجی این چکیده را با دقت بررسی نمایید و مطابق شکل ۳۱: ۱- چنانچه از صحت اطالعات خود اطمینان دارید، روی کلید تایید اطالعات کلیک کنید. با این عمل اعتبارسنجی اطالعات ثبت نام شما آغاز خواهد شد. ۱- می توانید از این برگه چاپ گرفته و نسخه ی کاغذی آن را نزد خود نگه دارید. برای این منظور روی کلید چاپ اطالعات کلیک نمایید. ۲- چنانچه اطالعات مورد تایید شما نمی باشند و قصد دارید اصالحاتی روی آن انجام دهید، روی کلید ویرایش اطالعات کلیک نمایید. با این عمل، مجدد به قسمت نمایش و ویرایش اطالعات هدایت خواهید شد و می توانید به برگه ی مربوطه رفته و اصالحات مورد نظرتان را انجام دهید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۴۹ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ اگر اطالعات خود را تایید کنید، درخواست اعتبارسنجی صادر می شود و پیغام سبز رنگی با محتوی زیر را مشاهده خواهید کرد: » شما اطالعات بخش ثبت نام خود را تایید کردید و این اطالعات به زودی مورد بررسی کارشناسان سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. لطفا شماره تلفن همراه ویهه ارتباط با سازمان و دریافت اطالعات شماره اقتصادی را ثبت نمایید تا از روند کار آگاهی یابید. همچنین با ورود به این نرم افزار در هر زمان و یا استفاده از سیستم پیگیری شماره اقتصادی می توانید از وضعیت خود مطلع شوید. اکنون شما در وضعیت در انتظار اعتبارسنجی ثبت نام قرار دارید. « نحوه پیگیری و اطالع از مغایرت ها و فرایند ثبت نام تا صدور شماره اقتصادی در این سامانه این امکان برای شما فراهم شده است که از وضعیت فرآیند شماره اقتصادی خود آگاه شوید. در منوی سمت راست روی کلید وضعیت فرآیند شماره اقتصادی کلیک کنید. دقت داشته باشید که اطالعات نمایش داده شده در این قسمت صرفا جهت آگاهی شما از وضعیت فرآیند تولید شماره اقتصادی شما می باشد و قابل تغییر نیست. با بررسی این اطالعات می توانید از روند راستی آزمایی و اعتبارسنجی اطالعات خود و بخش های مختلف فرآیند ثبت نام شماره اقتصادی مربوط به خود آگاهی یابید. شکل ۳۲– فرم وضعیت فرآیند صدور شماره اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۵۰ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ تغییر کلمه عبور در سامانه ی ثبت نام کد اقتصادی، امکان تغییر کلمه ی عبور برای شما فراهم شده است. به دلیل مسائل امنیتی، پیشنهاد می شود به طور متوسط کلمه عبور را به طور ساالنه تغییر دهید. نکات زیر را در نظر داشته باشید.  کلمه عبور مناسب ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک و اعداد بوده و حداقل هشت کاراکتر باید داشته باشد.  از کلمات رایج در انگلیسی و فارسی استفاده نشود.  مسئولیت افشای کلمه عبور بر عهده ی کاربر خواهد بود. برای تغییر کلمه ی عبور، مطابق شکل زیر روی با کلیک روی تغییر کلمه عبور، به صفحه ی تغییر کلمه عبور سیستم صدور شماره اقتصادی هدایت خواهید شد. در این صفحه، کلمه ی عبور قبلی وکلمه ی عبور جدید خود را وارد نمایید و روی کلید تغییر کلیک نمایید. شکل ۳۳– تغییر کلمه عبور نکته: دقت کنید، پس از تغییر کلمه ی عبور، در صورت فراموش کردن آن، دیگر قادر به بازیابی کلمه ی عبور خود نبوده و امکان ریست آن نیز از سمت سازمان امور مالیاتی فراهم نمی باشد. در این شرایط باید به حوزه ی مالیاتی خود مراجعه نموده و جهت صدور مجدد نام کاربری از سمت سازمان، درخواست نام کاربری مجدد بدهید. لذا پیشنهاد می شود کلمه ی عبور خود را پس از تغییر، در جای امنی یادداشت نمایید تا آن را فراموش نکنید. سازمان امور مالیاتی کشور راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی ۵۱ راهنمای استفاده از سامانه ثبت نام و صدور شماره اقتصادی | نسخه ۱ پیامک های ارسالی از سمت سازمان امورمالیاتی کشور کلیه ی اقدامات صورت گرفته توسط شما در سامانه ی پیش ثبت نام وثبت نام کد اقتصادی و همچنین نتایج نتایج اعتبارسنجی صورت گرفته در سازمان امورمالیاتی کشور و وضعیت های مختلف شما در طول فرآیند صدور کد اقتصادی در ثبت نام و پیش ثبت نام، از طریق پیامک به شماره تلفن همراه ثبتی شما ارسال خواهد شد. مرکز پاسخگوی تلفنی سازمان امور مالیاتی کشور مودیان محترم، شما می توانید کلیه ی سوال های خود را از مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی به شماره ی ۲۱۲۱۳ جویا شوید.

By |۱۳۹۴-۷-۳ ۱۹:۲۳:۴۰ +۰۳:۳۰شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|دسته‌بندی نشده|۲ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۲ Comments

 1. محمود ۱۰ اسفند ۱۳۹۷ در ۱۱:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام من از سمت یک سایت معتبر خارجی نیاز دارم به یک تاییدیه مالیاتی اما نمیدونم چی هست میشه بهم کمک کنین

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ در ۷:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

نظر بدهید لغو پاسخ