راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

//راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

ثبت تغییرات شرکت

 

متقاضی گرامی

جهت تنظیم کلیه صورتجلسات شرکت می توانید از سامانه تنظیم صورتجلسات موسسه حقوقی فردا بهره مند گردید.

جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطلاعات ذیل را پر نمایید:

اطلاعات شرکت

اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید «گام بعدی» را کلیک نمایید.

در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.

 1.  شماره ثبت شرکت: شماره ای که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است. این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.
 2. نوع شرکت: در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.

 

اطلاعات جلسه

در صفحه بعدی ابتدا نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و غیره باشد تعیین می شود. توجه داشته باشید که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است بنابراین اگر شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود. آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی است که با توجه به نوع شرکت می توانید انتخاب کنید.

نصاب جلسه نیز مشخص می نماید که جلسه با حضور تمامی اعضا تشکیل شده یا اکثریت اعضا حضور دشته اند که در این حالت نیز باید آیتم مورد نظر مشخص شود.

نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع رسانی و دسترسی در مواقع خاص نیز باید در این قسمت وارد شود.

همچنین «سمت متقاضی» که نشان می دهد شخص درخواست کننده اصیل است یا وکیل.

در این قسمت باید تاریخ جلسه ای که برگزار شده است مشخص شود.

ساعت شروع و خاتمه جلسه نیز در قسمت های مربوطه وارد می شود. ذکر این نکته ضروری است که تقدم و تاخر ساعات جلسات را در صورتی که چند جلسه در یک روز تشکیل شده باشد رعایت فرمایید.

در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.در این مرحله نیز می توان با کلیک بر روی کلید «پذیرش موقت» شماره دسترسی ۱۹ رقمی دریافت نمایید.

نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده دفتر باید مشخص شود. همچنین «وضعیت توکیل امضا کننده» نشان می دهد که حق توکیل اعطا شده است یا خیر.

 

تصمیمات جلسه

در این صفحه تصمیماتی که که در جلسه اتخاذ شده وارد می شود. لازم به ذکر است تصمیماتی که نمایش داده می شود بر اساس نوع صورتجلسه متغیر است. بنابراین اگر تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید. ابتدا با کلیک بر روی  کلید   از فهرست نوع تصمیم، تصمیم مورد نظر را انتخاب نموده سپس کلید «افزودن تصمیم جلسه» را کلیک می نماییم. اگر در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شده باشد که باید در یک صورتجلسه گنجانده شود، از فهرست نوع تصمیم انتخاب نموده و کلید «افزودن تصمیم جلسه» را مجدداً کلیک می نماییم. برای حذف یک تصمیم بر روی   کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

اگر در موضوع جلسه شما تغییر نام وجود داشته باشد پس از کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه «نام-های درخواستی» می رود و در غیر این صورت به صفحه «اشخاص جلسه» منتقل می شود.

 

نام های درخواستی

در ابتدا «اولویت» را مشخص می نماییم. یعنی به ترتیب اسامی که مدنظر است پیشنهاد داده می شود. ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر اولویت های بالاتر مورد قبول باشد به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نمی شود. سپس در فیلد «نام درخواستی» اسم مورد نظر تایپ می شود. در قسمت «توضیحات متقاضی» اگر شرح یا توضیح اضافه لازم بود می توان اضافه نمود. پس از آن با کلیک بر روی کلید «ثبت نام» اسم پیشنهادی خود را اضافه می نمایید. تعداد اسامی پیشنهادی نباید از ۵ اسم بیشتر باشد. برای حذف یک اسم بر روی کلید «حذف» کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

اشخاص جلسه

در این مرحله باید اعضایی که در جلسه حضور دارند و سمت هر یک را مشخص نمایید. ممکن است شخصی به عنوان وکیل یا نماینده یک نفر دیگر در جلسه حضور داشته باشد. همچنین اگر شخصی صرفاً به عنوان سهامدار شرکت داشته باشد این عنوان انتخاب می شود. اما توجه نمایید که اگر شخصی سمتی در جلسه دارد، به عنوان مثال رئیس یا منشی جلسه است و جزء سهامداران نیز محسوب می شود باید سمتی که در جلسه دارد انتخاب شود. در این صفحه باید «نوع شخص»، «نام شخص»، «نام خانوادگی شخص»،  «شماره ملی» و «نام پدر» باید ورود اطلاعات شود.گزینه ای به نام «تابعیت شخص»  وجود دارد. در این گزینه دو انتخاب وجود دارد اولی «ایرانی» و دومی «غیر ایرانی» است. اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود.  اگر نوع شخص، شخص حقوقی باشد نیز «نام شخص»، «شناسه ملی»، و «شماره ثبت» اجباری است.

 

سمت اشخاص جلسه

در این صفحه سمت اشخاص جلسه معین می شود. ابتدا «اشخاص جلسه» را از افرادی که قبلاً وارد کرده ایم انتخاب می شود. سپس «سمت در شرکت» نیز از فهرست مربوطه انتخاب می شود. بعد از آن «سمت در جلسه» انتخاب می شود.

 

ارتباط اشخاص جلسه

اگر سمت شخص در جلسه «نماینده سهام دار» یا «وکیل سهام دار» باشد در این صفحه وارد می شود. در این بخش ابتدا «نماینده/وکیل» انتخاب می شود. این فیلد بر اساس آنچه قبلاً وارد شده است انتخاب می شود. سپس «نوع نمایندگی» مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می کنیم. پس از آن «نماینده شده/موکل» یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می شود. در انتها کلید «ثبت ارتباط شخص» را کلیک می کنیم. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاک کنیم از کلید «حذف ارتباط شخص» استفاده می نماییم. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

مدارک مورد نیاز

در این صفحه بنا به تصمیماتی که انتخاب شده و نوع صورتجلسه مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید را به صورت خودکار نشان می دهد. در سمت راست فرم گزینه ای به نام «تایید مدارک مورد نیاز» وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه انها اقدام می نماید.در انتها با کلیک بر روی کلید مرحله بعدی به صفحه بعد می رویم.

 

متن صورتجلسه

در این صفحه باید متن صورتجلسه تایپ شود. برای جلوگیری از اتلاف وقت می توانید از متون پیش فرضی که در سامانه تعبیه شده است استفاده نمایید. این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب شده است تغییر می کند. برای این کار باید کلید «دریافت متن پیشنهادی رایانه» را کلیک نماییم. همچنین این متون کاملاً قابل تغییر است و قابلیت کپی و الصاق نیز دارد. در این مرحله و پس از تکمیل صورتجلسه کلید «پذیرش نهایی» را کلیک می کنیم.

 

پذیرش نهایی

وقتی اطلاعات صورتجلسه به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی باید  را کلیلک کند.پس از کلیک برروی این دکمه رایانه “تاییدیه پذیرش” را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کند.در ضمن متقاضی هر زمان نیاز داشت می تواند مجددا تاییدیه  پذیرش را با کلیک بر روی چاپ مشاهده کند.

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

By |۱۳۹۶-۵-۱۲ ۰۷:۳۴:۴۸ +۰۴:۳۰شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|مقالات|۵۹۵ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۵۹۵ Comments

 1. رضا ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در ۹:۰۳ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام ممنون از اطلاعات کاملتون لطفا نحوه وارد کردن بارکد پستی ارسال صورتجلسه را در سامانه توضیح دهید ممنون

  • مشاور حقوقی ۹ آذر ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام با لینک شدن اداره ثبت با اداره پست نیازی به درج بارکد نمیباشد ولی تا زمان کامل شدن این فرایند با وارد کردن شماره پیگیری و رفتن به مرحله ای که امکان پرینت رسید پذیرش وجود دارد قسمت وارد کردن شماره بارکد پستی را مشاهده میکنید.

 2. رضایی ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در ۴:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام – یک موسسه غیرتجاری ثبت کردیم سیستم ایراد گرفته که کلیه اوراق می بایست همراه با بارکد و شماره پیگیری و امضا اعضا ارائه گردد . لطفا راهنمایی بفرمایید اوراق را از کجا با بارکد پرینت بگیرم

  • مشاور حقوقی ۹ دی ۱۳۹۴ در ۴:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام برای پرینت به قسمتی که بارک پستی درج میشود مراجعه کنید کلیه اوراق با بارکد را پرینت بگیرید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 3. sara ۶ دی ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۰ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام برای ارسال به غیر از صورتجلسات تغییرات دیگه چه چیزایی لازم؟
  هم مسولیت محدود هم سهامی خاص

  • مشاور حقوقی ۹ دی ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام به مدرک خاصی نیاز نیست برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 4. زهرا ۲۱ دی ۱۳۹۴ در ۱۱:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام اگر منشی جلسه خارج از سهمداران و از بیرون باشد باید کپی شاسنامه و کارت ملی را ضمیمه کرد یا خیر؟
  و اینکه تو سامانه ثبت شرکتها فقط بعنوان منشی وارد میشود و تو قسمتهای دیگه وارد نمیشود؟

  • مشاور حقوقی ۲۳ دی ۱۳۹۴ در ۱:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز بله باید ضمیمه باشد.

 5. شرکت متین فولاد سپاهان ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ۹:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ

  باسلام لطفا در مورد نمونه و مدارک لازم جهت صورتجلسات تغییرات سهامداران توضیحاتی میدهید ؟باتشکر از شما …..

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   بسته به نوع تغییرات فرم وجود دارد که نمونه ها در سایت ثبت فردا موجود می باشد
   مدارک بسته به تغییرات دارد ولی عمدتا صورتجلسه و مدارک هویتی افراد جدید می باشد

 6. نیلوفر ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ۱۲:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام اولین بار است که صورتجلسه تغییرات را تنظیم میکن تمام مراحل بالا را انجام داده ام و پذیرش نهایی نیز شده اما من هیچ مدرکی ارسال نکردم و صرفا متن صورتجلسه را در مرحله پاییانی نوشتم الان که پیگیری کردوم در خواست را این پیغام می اید که ارسال مدارک از باجه های پستی غیر منتخب موجب رد در خواست خواهد شد
  ایا لازم بوده مدرکی فرستاده شود
  ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام بله باید اصل صورتجلسه های امضا شده به اداره ثبت شرکتها ارسال شود

 7. علی ۲۸ دی ۱۳۹۴ در ۴:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام اگه فقط ایراد سامانه ای وجود داشته باشه برای ثبت صورت جلسات آیا کارشناسان ثبت خودشون میتونن ویرایش کنند؟
  چون بابت یه ایراد الکی کل فرایند را رد زدند جالب اینجاست که مدارک را هم عودت نمیدن.

  راستی از طریق تلگرام میشه سوالات و پرسید؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام بله متاسفانه فرایند پیچیده میباشد برای دریافت راهنمایی ومشاوره رایگان با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید یا با شماره سامانه تنظیم تماس حاصل فرمایید

 8. نادرزاد ۳ بهمن ۱۳۹۴ در ۵:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام ؛ اولین بار هست که صورت جلسه تغییرات رادر سامانه ثبت میکنم ودر انتخاب نوع تصمیم مشکل دارم تغییرات شرکت واگذاری سهم الشرکه ب عضوجدید وخروج عضو.تغییرات در اعضای هیئت مدیره وانتخاب عضو هیت مدیره جدید اگه محبت کنید نوع تصمیم را مشخص کنید ممنون میشم با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   هر تصمیمی که توی صورتجلسه گرفته شده باید در سامانه هم وارد شود
   سه پذیرش جداگانه لازم است و دستورجلسات جداگانه بستگی به نوع صورتجلسه دارد

 9. مهران ۵ بهمن ۱۳۹۴ در ۶:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام من مدارک رو پست کردم ولی برگشت خورده….الان برای اصلاح کدوم قسمت باید برم…هرچی گشتم جایی ندید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۸ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   همان قسمت که کار را رد کرده گزینه ای به نام پذیرش اصلاحی دارد

 10. atena ۶ بهمن ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  لطفا وقتی می نویسید مشاوره ی رایگان به حرف خودتون باور داشته باشید. من برای یه سوال کوچک در مورد تغییرات تماس گرفتم و مشاورتون خیلی جالب جواب من رو داد که وقتی می گیم اینکارا رو اشخاص نباید انجام بدن و به ما بسپارن به همین خاطره که شما الان وقت ما رو نگیرید… این بود جواب من از مشاور محترم شما
  حتی از به غلط انداختن اذهان عمومی هم برای تبلیغات خودتون استفاده می کنید…

  • مشاور حقوقی ۷ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام خدمت شما دوست گرامی و تشکر از شما که موسسه حقوقی فردا را برای دریافت مشاوره انتخاب نمودید. با توجه به حجم زیاد تماس ها و کارهای مشاوران که علاوه بر پاسخگویی به تماس های ورودی، وظیفه پیگیری مشتریان و انجام کارهای محول شده از طرف موسسه را بر عهده دارند، گاها (در چند ماه گدشته شما اولین مورد هستید) امکان برخوردهای اینچنینی نیز وجود دارد. هر چند حتی نارضایتی مراجعین از برخورد پرسنل، در این حد هم قابل قبول نیست اما امیدواریم شما با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد حجم کاری مشاوران این نقصان را بر ما بخشیده و حمل بر بی مسئولیتی و یا بی توجهی ننمایید. جهت دریافت مشاوره صبورانه تر می توانید در ساعات اولیه صبح و یا اواخر ساعت کاری هر روز تماس گرفته و یا در محل موسسه حضور پیدا کرده و مشاوره حضوری رایگان دریافت نمایید.

   علاوه بر این در صورتیکه هر گونه شکایت و یا پیشنهادی اعم از برخورد مشاوران، نحوه پیگیری کارها و … دارید می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ (خانم صداقتی) تماس حاصل نمایید.

 11. امیر ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من نسبت به ثبت مدارک اقدام کردم تا اواسط ثبت رفتم بعد یک شماره پیگیری موقت سیستم داد ولی بعد ارتباط قطع شد.آیا این مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ بعد از این شماره پیگیری تا مدت مشخصی باید اقدام کرد یا نه؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام لطفا با شماره درج شده در قسمت سامانه تنظیم صورتجلسه تماس حاصل فرمایید

 12. یوسف تیغ باز ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ در ۱:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام وخسته نباشید . بنده میخاهم سه موضوع ورود شخص . خروج شخص دیگر و تعین حق امضارو در یک صورت جلسه شرکت مسولیت محدود بیاورم لطفا بنده را راهنمایی کنید.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز لطفا به بخش تنظیم صورتجلسه مراجعه نمایید تا صورتجلسه شما به صورت کاملا رایگان تنظیم و ارسال شود

 13. علی ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام من مدارک رو پست کردم چطور بارکد پستی رو ارسال کنم گزینه ای ندارد

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام. در انتهای پذیرش اینترنتی قسمتی که گزینه چاپ رسید پذیرش وجود دارد، قسمتی نیزبرای درج بارکد پستی بارسید وجود دارد.

 14. بهارك ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ در ۱:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید . بنده میخواهم ۳ صورتجلسه تنظیم کنم جهت ورود شخص جدید و خروج مدیر عامل و نقل انتقال تمام سهام و مسئولیت های مدیر عامل به شخص جدید. ممنون میشم اگه بنده را راهنمایی فرمائید.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 15. احسان ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۵۶ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  در قسمت تغییرات اشخاص شخیصت حقوقی افراد نوع تغییر در شخص چه طمانی جدید و چه زمانی در حالت ویرایش باید باشد؟
  اگه شخص سابق عضو شرکت باشد و تغییر در سمت انجام نگیرد حالت ویرایش و اگه شخص جدید عضو شرکت شود در حالت جدید قرار گیرد؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام زمان تغییر سمت یا ورود شخص جدید حالت ویرایش لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 16. پردل ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  بعد از ارسال مدارک ایراد نقص مجوز برای یک بند از اساسنامه گرفته شده است. که دارای آن مجوز نمیباشیم. آیا میتوان این بند را حذف کرد؟ چون ثبت اینترنتی نیز نهایی شده اجازه تغییر اینترنتی نداریم.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام بعداز ارسال مدارک امکان حذف وجود ندارد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ماتماس حاصل نمایید

 17. حامد ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۹:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من مدت ها پیش شرکت سهامی خاص رو ثبت کردم و الان میخوام صورتجلسه تغیرات برای بازرس و انتخاب هیت مدیذه و سمت انها را ارسال کنم
  برای اینکار در بخش مجمع عمومی فوق العاده گزینه انتخاب مدیران و سمت آنها را انتخاب کردم و انتخاب و بازرسین و ….
  سوال اینجاست برای تعیین سمت اعضای هیئت مدیره باید صورتجلسه جدا تنظیم کرد و یا میتوان در همان صورتجلسه مجمع عمومی عاددی فوق العاده پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره آنرا درج نمود
  با تشکر

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز به دو صورت امکان پذیر میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۵۲ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام بله امکان پذیر میباشد برای تنظیم صورتجلسه رایگان به سامانه تنظیم صورتجلسه رایگان ثبت فردا مراجعه نمایید

 18. رضا ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام،
  یکی از سهامدارن می خواهد بخشی از سرمایه خود را به شخص دیگری واگذار نماید.
  می خواستم بدانم بعد از گرفتن مفاصا اداره مالیات باید صورت جلسه را در سیستم اینترنتی ثبت کنم و یا اینکه یک مرتبه صورتجلسه را ثبت کنم و مدارک را ارسال کنم و هر زمان هم که مفاصا آماده شده مفاصا را نیز ثبت کرده و ارسال کنم.
  از راهنمایی ها و فروم بسیار خوبتان ممنون 🙂

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۹ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام هردو صورت امکان پذیر میباشد ولی در صورتی که بعد ایراد نقص مدارک تنها یک ماه فرصت رفع نقص وجود دارد پس این کار توصیه نمیشود

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام مرسی دوست عزیز بهتر است بعد از گرفتن مفاصا اقدام به ارسال صورتجلسه و مفاصا به صورت هم زمان اقدام نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران تماس بگیرید.

 19. کریمی ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۷ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام وقت بخیر
  بنده کریمی هستم از شهرستان. یه شرکت مسئولیت محدود داریم که تعداد هیات مدیره ۲ نفر هستش . و یه نفر دیگه هم ۵ درصد شریک هستش و لی در هیات مدیره نیست. الان میخواهم این فرد هم عضو اصلی هیات مدیره بشود. چه صورتجلساتی تنظیم کنم؟

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام از طریق سامانه تنظیم صورتجلسه رایگان ثبت فردا اقدام نمایید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام صورتجلسه عادی بطور فوق العاده و بعدش صورتجلسه هیئت مدیره برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران تماس بگیرید

 20. اصلانی ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۱۰:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام. در ثبت موسسات غیر تجاری مثل اتحادیه های صنفی تعداد اعضا بسیار بالا است. آیا درج اسامی همه آنها و امضای صورت جلسه توسط ایشان ضروری است. راه کار خاصی وجود دارد یا خیر؟ ضمنا در این نوع موسسات اعضا سهامدار نیستند برای ثبت سها باید چه کرد؟

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام ثبت همه لازم نیست با ثبت مشخصات اعضا در اکسل و الحاق آن به مدارک امکان پذیر میباشد

 21. امين ۲ اسفند ۱۳۹۴ در ۶:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص با اساس نامه ۶۴ ماده ای پیشفرض، نوع صورتجلسه انتخابی مجمع عمومی فوق العاده است؟
  با تشکر از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۳ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام هم مجمع فوق العاده هم هیئت مدیره برای تنظیم رایگان صورتجلسه به سامانه تنطیم صورتجلسه سایت فردامراجعه نمایید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام هم مجمع فوق العاده وهم هیئت مدیره

 22. سارا ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۷:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلا م ما شرکتی به ثبت دادیم که نامش در آگهی روزنامه با نامش در سایت فرق دارد حال ما باید چه کاری انجام دهیم که نام در سایت هم همان نام آگهی ثبت شود

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۳۸ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران تماس بگیرید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید

 23. ایوب مرادی ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در ۸:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام.من چندبارواردثبت اسم
  شدم وچندبارپیام پذیرش موقت برام اومدبارسوم تکمیل کردم مراحل رو.آیامشکلی نداره؟باتشکر

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام مشکلی ندارد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 24. دلشاد عزیزی ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ در ۹:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام تعداد اعضای شرکت ما ۴نفرند که دو نفر هیئت مدیره می باشند در صورت جلسه هیئت مدیره برای تعین سمت اعضای هیئت مدیره لازم است که همه اعضای شرکت حضور داشته باشند یا فقط اعضای هیئت مدیره کافی است و در صورت حضور فقط دو نفر هیئت مدیره با ید در صورت جلسه بنویسیم با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره – در صورتیکه همه ی اعضای شرکت حضور داشته باشند بنویسیم با حضور کلیه اعضای شرکت و باید همه ذیل صورت جلسه رو امضا کنند یا فقط اعضای هیئت مدیره باید امضا کنند ممنون

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام صورتجلسه هیئت مدیره فقط توسط اعضای امضا میشود در صورتی که همه هستند با حضور کلیه اعضا قید شود در غیر اینصورت میشود با حضور اکثریت

 25. مریم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام برای انتقال سهام یک شخص به شخص دیگر در سامانه گزینه نقل و انتقال سهام و انتخاب کردم ولی نمیشه شخص انتقال دهنده و گیرنده را مشخص کرد. باید در متن صورتجلسه در آخر نوشت فقط؟

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام بله باید در قسمت ویرایش اشخاص وارد کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل نمایید

 26. رحمتی ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۶:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من یکبار صورتجلسه تغییرات را اینترنتی ارسال کردم.بدلیل عدم درج صحیح کلیه مصوبات در گام سوم مدارک عودت داده شد.
  یک حذف از هیات مدیره داشتم ویک جایگزین حال آنکه سهم ایشان یک سهم بصورت وثیقه بود که باهمین شرایط به شخص جدید انتقال داده شده
  راهنمایی کنید دقیقا چه مصوباتی باید انتخاب کنم ودرخصوص ارزش ریالی نقل وانتقال سهام وثیقه ومفاصای مالیاتی چی بنویسم.
  سرمایه شرکت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال
  ممنونم.

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز لطفا با مشاوران ماتماس بگیرید

 27. لادن ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۵ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام.برای تغییر نام شرکت درخواست دادم.دو بار هم درخواست دادم یکبار ثبت نهایی کردم و یکبار ثبت موقت.چون تا ۳ روز فرصت هست مدارک رو پست کنم.آیا نباید اول منتظر جواب اسم های جدید بمونم بعدا ثبت نهایی کنم و به اداره پست مراجعه کنم؟۴روز طول میکشه ج اسم ها درسته؟

 28. محمد محمدی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۳۹ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام من میخواهم تغیرات ذیل را در شرکت اعمال کنم کدام یک از مدارک ذیل را می خواهد؟
  ۱- تغییر محل شرکت
  ۲-تغییر سهامداران شرکت(یک نفر از شرکت خارج می شود) در نتیجه سهام وی به مدیر عامل فروخته شده.

  مدارک لازم کدام یک از موارد ذیل را میخواهد با جزئیات لازم؟
  نام صورتجلسه
  ۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
  ۲-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
  ۳ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
  ۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
  ۵ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).
  ۶ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
  ۷ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.
  ۸ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
  ۹ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
  ۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.
  ۱۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
  ۱۲ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.
  ۱۳ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
  ۱۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
  ۱۵ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
  ۱۶ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
  ۱۷ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.
  ۱۸ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.
  ۱۹ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
  ۲۰ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.
  ۲۱ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.
  ۲۲ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

  • مشاور حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید

 29. محمد محمدی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۴۰ بعد از ظهر - پاسخ

  در ضمن شرکت سهامی خاص می باشد.

 30. آیدا ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ در ۷:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  لطفاً در سایتتون نزنید مشاوره رایگان-چون من تماس گرفتم و به جوابی نرسیدم.

  • مشاور حقوقی ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ در ۸:۲۶ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام خدمت شما دوست عزیز،

   با توجه به انبوه درخواست های رسیده احتمال پیش آمدن مواردی از این دست وجود دارد. ضمن عذرخواهی از شما دوست گرامی، خواهشمند است شکایات خود (با ذکر نام مشاور و نحوه برقراری تماس (تلفن، پیامک، تلگرام، ایمیل …)) را با شماره تماس ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ (رسیدگی به شکایات) مطرح بفرمایید.

   امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب نماییم.

 31. ارجمند ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام مدارک برای ارسال باید دارای بارکد باشد چگونه باید اساسنامه بارکد دار را از سیستم پرینت بگیرم

  • مشاور حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۵۴ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام با مشاوران ما تماس بگیرید

 32. musavi ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام خسته نباشید من یکبار تغییرات موضوع شرکت فرستادم برگشت خورده چگونه در سامانه اشکال درتغییرات موضوع درست کنم لطفا راهنمایی فرمایید

 33. حامد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۴:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام
  شرکت بنده از نوع سهامی خاص در آذر سال ۹۳ ثبت شده و روزنامه محلی شده ولی آگهی رسمی نشده
  الان که مراجعه میکنم واسه آگهی رسمی شماره مکانیزه میخواد که ما نداریم و به اداره ثبت که مراجعه میکنم میگه درخواست آگهی تاسیس المثنی بدید
  لطفا متن صورت جلسه تنظیمی جهت اخذ آگهی تاسیس المثنی و گزینه مربوطه در نوع صورتجلسه را راهنمایی فرمایید
  با تشکر

  • مشاور حقوقی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام با ثبت صورتجلسه هیئت مدیره و در خواست اگهی اصلاحی اقدام نمایید

 34. محمدرضا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۸:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من برای تغییرات شرکت سهامی خاص سه صورت جلسه جداگانه با سه کد پذیرش جداگانه به اتمام رساندم و عملیات پست انجام شد اما تنها برای یک صورت جلسه در سامانه پیشنویس آگهی تغییرات درج شد و برای دو صورتجلسه دیگر هیچ مطلبی تا کنون درج نشده ، لطفا راهنمایی کنید . با سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام ممکن است در سایت نشان داده نشود با همون پیشنویس آگهی و رسید پذیرش صورتجلسلت به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید

 35. فرزاد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام صورت جلسه ای در خصوص تغییر نام شرکت سهامی خاص تنظیم کرده ام ولی در حال حاضر ابلاغیه نقص صورت جلسه را دریافت کرده ام با این مضمون تا تعیین تکلیف آگهی شماره ….. مورخ …..مربوط به آگهی صورتجلسه ….اقدامی ندارد.شایان ذکر است که صورت جلسه نامبرده مربوط به تغییر آدرس بوده است که پیشنویس آکهی آن صادر شده است .لطفا راهنمایی فرمایید من چه نقصی را باید رفع کنم.

  با سپاس فراوان و درود برشما

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۲۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام باید اگهی ذکر شده ثبت گردند بامراجعه به اداره ثبت قسمت اعلام نتیجه مشکل شما حل میشود

 36. زهرا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۶:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام بازس قانونی شرکت صورتهای مالی چه سالی را میتواند تصویب کند از تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت بازرس داشته است . لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۷ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام بازرس فقط صورتهای مالی سالی که بازرس بوده رامیتواند تایید کند

 37. علیرضا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  پس از انجام مراحل ثبت شرکت در سایت ثبت شرکتها و گذشت جند روز ، اسامی مورد نظر من را رد کردند.سپس به قسمت پیگیری درخواست در سایت مراجعه کردم و با وارد کردن کد پیگیری مربوطه فقط وضعیت “منتظر اعلام اسامی جدید” نمایش داده می شود و دسترسی به مراحل قبل امکان پذیر نیست. اکنون برای اصلاح اسامی به چه طریق باید عمل کرد.
  لطفا راهنمایی فرمائید

  با سپاس

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام تا زمانی که اسامی ارسالی رد نگردد امکان وارد کردن اسامی جدید امکان پذیر نمیباشد

 38. راضیه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام حاضرین در جلسه اعضای هیات رئیسه را هم شامل می شود

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام سوال شما واضح نمیباشد با مشاوران ما تماس بگیرید

 39. صادق ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۶:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام.خسته نباشید.من یه شرکت با مسوولیت محددود ۳سال قبل ثبت کردم،الان میخوام مورد(بازرسی جرثقیل) رو به اساسنامه اضافه کنم.آیا مدرک مشخصی لازمه که داشته باشم؟اممنون

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام مدرک خاصی مورد نیاز نمیباشد

 40. مهدی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۷:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام من یه شرکت تعاونی دارم که اعضای اون خانواده ام هستش حالا میخوام منحل کنم نوع صورتجلسه چی انتخاب کنم ونام متقاضی بانام امضا کننده دفتر باید یکنفر باشه یانه و وارایه امور دست خودمونه وکیل نداریم در وضعیت توکیل امضا کننده چی بزنیم و در یه صفحه کزینه های نماینده/وکیل و نوع ارتباط اشخاص و اعطا کننده نمایندگی/موکل چی وارد کنیم ممنون ازتون

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۰۹ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام نوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده میباشد قسمت اصیل رو انتخاب کنید و حق توکیل را به یکی از اعضا بدید برای در یافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 41. جعفرزاده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۷:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام و خسته نباشید من برای اولین بار است میخواهم ثبت اگهی تغییرات برای شرکتمون انجام دهم شرکت ما سال ۹۴آگهی تهییرات خود که انتخاب مدیران وهیات میره وبازرسین وتصویب تراز مالی سال ۹۳ را برای دوسال متوالی انجام داده حالا من امسال که سال ۹۵ هست باید فقط باید صورتجلسه تصویب تراز مالی سال۹۴ را آماده کنم؟یا نه؟اگه اینطور هست در همه ی متن های پیش فرض انتخاب مدیران هم ذکر شده من باید چطور متنی را آماده کنم ؟لازم به ذکره ک شرکت سهامی خاص می باشد همینطور من فیلد های مربوط به سایت تغییرات را متوجه نمیشوم واز در نظرم بسیار گیج کننده است ونمیدونم چ اطلاعاتی را باید وارد و چه اطلاعاتی نیاز به وارد کردن ندارد؟لطفا منو راهنمایی کنید وحتما جوابتون بهم ایمیل بشود

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۴ بعد از ظهر - پاسخ

   با سلام
   لطفا به سایت ثبت فردا ، قسمت تنظیم صورتجلسه رایگان مراجعه فرمائید.

 42. مهدی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۴:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام برای انحلال شرکت تعاونی حتما بایدوکیل داشته باشی یامیشه بدونه حق توکیل خود مدیرعامل برای تصفیه امتخاب بشه

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   هر دو امکان پذیر می باشد

 43. زارعیان ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام .. شرکت با مسیولیت ما با دو شریک سهم الشرکه مساوی تشکیل شد یکی هییت مدیره و دیگری نایب رییس هییت مدیره بود .. حال سمت این دو قرار است عوض شود .. من صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ارسال کردم ولی در ارسال مدارک از طریق دفاتر منتخب و پوشه مخصوص اقدام نکردم و عودت گردید.. حالا نه میتونم صورتجلسه قبلی رو انصراف بدم چون تو وضعیت ارسال مدارکه و نه میتونم همون صورتجلسه رو مجددا ثبت کنم در مرحله دوم شماره پیگیری صورتجلسه قبلی رو میده میگه تکراریه .. ساعت و تاریخ رو تغییر دهید .. من چیکار کنم ؟؟؟

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

   با سلام
   لطفا با شماره موبایل ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ تماس بگیرید.

 44. سالار ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۸:۳۹ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمائیتون، سوالم اینه که اگه آگهی ثبتی یکی از تغییرات شرکت گم بشه چطور میشه مجددا آگهی رو صادر کرد؟ آیا آگهی اینتنتی اعتبار اصلی رو داره؟

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۰ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز میتوانید برای آگهی المثنی اقدام فرمائید ، لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

 45. ارجمند ۲ خرداد ۱۳۹۵ در ۴:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام مدارک برای ارسال باید دارای بارکد باشد چگونه باید اساسنامه بارکد دار را از سیستم پرینت بگیرم؟
  اینکه در پاسخ بخ سئوال فوق می فرمایید با مشاوران ما تماس بگیرید تمام اعتبار سایت شما را زیر سئوال می برد….

 46. هادی ۶ خرداد ۱۳۹۵ در ۵:۲۰ قبل از ظهر - پاسخ

  باسلام
  ضمن تشکر از راهنما یی های جنابعالی
  بنده سال ۸۹ طی صورتجلسه ای از هیئت مدیره شرکت سهامی خاص خارج شدم، اما متاسفانه صورتجلسه جهت ثبت روزنامه ارسال نشده.
  امروز امکان خروج بنده از هیئت مدیره بتاریخ سال ۸۹ وجود دارد یا خیر؟
  همچنین بعد از سال ۸۹ هیچ تغییراتی (روزنامه رسمی) در شرکت رخ نداده است.

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   اگر هیچ گونه صورتجلسه ای در اداره ثبت شرکت ها نداشته باشید این امکان برای شما وجود خواهد داشت.

 47. محمد ۶ خرداد ۱۳۹۵ در ۹:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من یه شرکت خدماتی با مسولیت محدود به صورت اینترنتی ثبت نام کردم. و تمام مدارک را بعد از پرینت و امضا برای ثبت شرکتها فرستادم. بعد از اون برام اصلاحیه اومد که چند تا از بندهای اساسنامه و صورتجلسه عمومی را اصلاح کن.

  حالا سوالم اینه که الان ۲ باره کل مدارک صورتجلسه ها و اقرارنامه و اساسنامه و شرکتنامه را باید پرینت و امضا کنم و بفرستم یا فقط همون صفحاتی که اصلاح داشت ر پرینت و امضا کنم و بفرستم؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام این بسته به نوع ایرادهایی که آمده است، باید ایرادها را اعلام کنید تا پاسخ درستی بتوانیم بدهیم.

 48. فریده میری ۸ خرداد ۱۳۹۵ در ۳:۲۶ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام میخواستم بدونم برای تغییرنام شرکت سهامی خاص بعدازینکه ۵ الویت درخواستی رو انتخاب کردیم وتا گام آخر رفتیم درتصمیم صورتجلسه سامانه اسم جدید شرکت رو چی بزنیم وقتی معلوم نیست کدوم اسم تایید میشه
  باتشکر

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۹ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام دوست عزیز در تصمیم صورتجلسه همان اسم قبلی را قید فرمائید.

 49. سلیمانی ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و عرض تشکر از مشاورین محترم
  ایتجانب در صدد تغییرات در هیات مدیره و بازرسین شرکت سهامی خاص هستم ، لذا عنوان صورت جلسه خود را نمی دانم در سامانه چه چیزی ثبت کنم ، نمی دانم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باید بزنم و یا مجمع عمومی عادی …لطفا راهنمایی فرمایید و برای تنظیم صورت جلسه به صورت رایگان ، به کدام بخش از سایت شما باید مراجعه کرد ؟ با سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام،

   عنوان مجمع شما مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد. همچنین برای تنظیم صورتجلسه رایگان، به آدرس sabtefarda.com قسمت تنظیم صورتجلسه مراجعه فرمایید.

 50. سلیمانی ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۸:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام و عرض تشکر از مشاوران محترم
  یرای تغییرات در هیات مدیره و بازرسین یک شرکت سهامی خاص می خواستم بدانم که نوع صورتجلسه چیست و برای حذف افرادی که قبلا عضو هیات مدیره می باشند و بازرس بوده اند ، حذف چگونه باید انجام داد و آیا برای انتقال سهم نیاز به صورتجلسه ای جداگانه است ؟

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام،
   برای خروج و انتقال سهام مجمع عمومی فوق العاده و برای تغییرات هیئت مدیره و بازرسین، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 51. صادق قاسمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۳:۱۲ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید بنده چند صورت جلسه و با چه عناوینی برای تغییرات زیر باید تنظیم کنم
  .جابجایی یک نفر در شرکت-یک نفر که فوت کرده خارج شود و یک نفر وارد شود و سهام نفر فوت شده تقسیم شود
  .اضافه کردن یه عنوان در اساسنامه شرکت
  .و تغییر حق امضا از دو نفر به یک نفر
  و یک سوال دیگه اینکه سهام حتما باید بین سه نفر تقسیم شود و من اگر بخوام حداکثر سهام رو داشته باشم تا چند درصد سهام امکانش هست داشته باشم از صد در صد
  ممنون و سپاسگزارم

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام،

   با توجه به تعداد سوالات، لطفا با مشاورین ما تماس بگیرید تا بطور کامل راهنماییتان کنند.

 52. علیرضا ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۴:۴۶ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من تمام مراحل رو انجام دادم و مدارک رو ارسال کردم برای دو شرکت مختلف صورتجلسات و مستندات مثل هم بودن فقط اسامی فرق میکردن
  متاسفانه یکی از شرکت ها ثبت شد و دیگری این ایراد رو برام نوشته:

  ۱٫عدم رعایت بخشنامه های ثبتی حاکم بر چگونگی اجرای قوانین آمره درتنظیم صورتجلسات و مستندات ابرازی

  در سیستم سمتها قید نشده است

  مجوز جهت موضوع شرکت

  سوالم اینه میتونم موضوع رو تغییر بدم تا قسمت مجوز خواستنش حذف بشه و اصلاح بزنم و قسمت سمت ها هم وارد کردم نمیدونم منظورش چیه
  تغییرات بدم و ارسال بزنم با همون مدارکی که پیششونه ادامه میدن یا باید وایسم تا مدارک برام پس فرستاده بشن و دوباره از اول اقدام کنم؟

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام،

   باید پذیرش جدید انجام شود و امکان اصلاح وجود ندارد و تاییدیه جدید با بارکد جدید پست شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 53. صادفی ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۸:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام و تشکر از زحماتتون، من در سامانه ثبت تاسیس اطلاعاتم رو وارد کردم بعد از یک هفته پیام داده و اشکالات موجود رو بیان کرده مثل عدم ثبت مجمع عمومی و عدم درج اظهار نامه میشه راهنماییم بفرمایید؟. ممنونم

  • مشاور حقوقی ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۹:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام دوست گرامی
   باتوجه به سوالات شما لطفا با مشاوران تماس حاصل فرمائید.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   صورتجلسه تنظیم شده اشتباه است برای کسب اطلاعات بیشتر عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ بفرستید یا با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

 54. مانی ۱ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام. در شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک (الف و ب) و همان دو نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل(شخص الف) هستند، یکی از اعضای هیئت مدیره(شخص ب) (عضو هیئت مدیره و نه مدیرعامل) برای واگذاری تمام سهم الشرکه و سمت خود به شخص دیگری که در شرکت کارمند (شخص ج) است چه مراحلی باید طی شود و چه صورتجلساتی باید تهیه شود؟ لازم به ذکر است که شخص (ب) بعنوان کارمند شرکت ادامه فعالیت خواهد داد. در ضمن آیا نیاز به مکاتبه با سازمان های تامین اجتماعی و دارایی می باشد یا خیر؟ سپاسگزارم.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ

   بت سللام و درود
   برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به دو نفر عضو نیاز هست که در نفر حتما باید در شرکت سهم داشته باشند ، و در شرکت با مسئولیت محدود یک صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تنظیم می شود شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 55. هاشمی ۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  در اتحادیه های صنفی که با انتخابات اعضای هیات مدیره جدید می شود. برای ثبت صورتجلسه تغییرات چه نوع صورتجلسه ای باید انتخاب گردد؟
  صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده/ انتخاب مدیران
  صورتجلسه هیات مدیره / تعیین سمت مدیران
  صورتجلسه هیات مدیره/ تعیین دارندگان حق امضا

  هرسه مورد باید ثبت گردد یا مورد ۱ کافیست؟

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   تغییر اعضا در مجمع عمومی به طور فوق العاده صورت می گیرد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 56. محسن هاشمی ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۴:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام من بصورت سوری سهامدار یک شرکت ساختمانی جهت اخذ رتبه شده ام بعنوان رییس هیئت مدیره وپس از چند سال برای من اخطاریه از دارایی امده و حسابها و موبایلم را مسدود کرده اند جهت خلاص شدن از این وضیت چکار میتوانم بکنم ممنونم ۰۹۱۳xxxxxxx

  توجه: شماره تماس شما به مشاوران مربوطه اعلام شد.

 57. سارا ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلا م وقتی دو شریک باشند اما یکی وجود نداشته باش و شریکی بخواهد شرکت را منحل کند به چه طریق می باشد

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   با رعایت قوانین در اسانامه شما می توانید اقدام به انحلال شرکت نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 58. فرشید ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۴:۲۳ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام
  هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص در بخش “اشخاص” آیا بازرسین را نیز باید وارد کنم؟در غیر اینصورت کجا باید مشخصات بازرسین را وارد نمود؟سپاس

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۵۰ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   بله در بخش اشخاص باید بازرسین را نیز وارد نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 59. خوارزمی ۸ تیر ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  صورتجلسه هیئت مدیره رو در سامانه ثبت شرکتها ثبت کردم. در صورتجلسه، مدت اعتبار سمت مدیرعامل، به مدت ۲ سال تعیین شده. در سامانه هم مدت اعتبار رو بطور صحیح وارد کردم.
  الانم پیش نویس آگهی اومده. ولی در پیش نویس، “مدت زمان اعتبار مدیرعامل” ذکر نـشده (یعنی ننوشته که مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شده) و فقط تاریخ صورتجلسه نوشته شده.
  حالا سوال من اینه که: با توجه به اینکه در صورتجلسه ارسالی و همچنین در هنگام ثبت صورتجلسه در سامانه، هیچ اشتباهی از طرف بنده رخ نداده و مدت زمان اعتبار مدیرعامل در هر دو مورد به درستی وارد شده، آیا در این مرحله (یعنی پیش نویس آگهی) میشه کاری کرد که “زمان اعتبار”، در آگهی نهایی ذکر بشه یا نه؟

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   قبل از دریافت آگهی تاسیستان از مسئولین اداره ثبت تقاضای اصلاحیه بدهید، در آگهی ها همیشه مدت را قید می کنند ، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 60. فریده میری ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۷:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام.وقت بخیر.درصورت فوت احدی از سهامدارن و نیاز به تمدید اعضا(صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره)باتوجه به نیاز حضور سهامداران در مجمع عمومی باید چه کرد؟آیا لازم است یک جلسه انتقال سهام تنظیم شود مبنی بر انتقال سهام فوت شده به وراث مرحوم و بعد تمدید اعضا انجام شود یا راه دیگری دارد؟
  سوال دوم اینکه اگر آگهی تغییرات تمدید اعضای شرکت برای زمان قبل از سیستمی شدن ثبت و تغییرات شرکت باشد و در این تغییرات اعضا هیآت مدیره زیاد شده باشد اما در متن آگهی قید نشده باشد اعضا هیات مدیره افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت در این صورت اگر الان بخواهم تمدید اعضا کنم ملاک من اساسنامه باشد یا آخرین تغییرات که اشتباه انجام شده و اداره ثبت هم ایراد نگرفته بوده؟؟
  باتشکر از اطلاعت شفاف و کاملتان.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   در ابتدا باید نقل و انتقال قهری سهام انجام شود و سپس وراث مرحوم وارد شرکت شوند و در مورد سوال دومتان می توانید در یک صورتجلسه تغییرات وارده را قید نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 61. زهرا ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۷:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام یه سوال از خدمتتون داشتم اینکه من در سامانه صورت جلسه تغییرادرس انجام دادم یعنی ادرس تغییر پیدا کرده تمام مراحل رو گام به گام انجام دادم و پست کردم اما مدارک عودت داده شده ایراد ازکجا بوده ایا متن صورت جلسه ایراد داشته یا جایی دیگه از کارم اشتباه بوده ؟ متن صورت جلسه چطور باید باشد و الان باید چکار کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   ایرادات وارده در سایت قید می شود در صورت قید نشدن ایرادات حتما در قسمت پست مدارک اشتباهی صورت گرفته برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 62. حسام ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۹ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من یک شرکت با کاربری خدمات it و کامپیوتری دارم.اگر بخواهم به یک شرکتی که فروشگاه اینترنتی باشه و ماهیت تجاری داشته باشه باید چه اقدامی انجام بدم؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۰۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   می توانید شرکتی با موضوع فعالیت خدمات کامپیوتری ثبت کنید اما برای فعایت در زمینه فروشگاه اینرنتی برای اقدام به گرفتن نماد الکترونیکی کنید که اطلاعات دقیق تر در سایت موجو می باشد و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 63. فریده میری ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۲:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام برای ثبت موسسه امورشی فرهنگی(مدرسه غیر انتفاعی) اسامی مورد نظر موسسه را رد کردند ودلیل را عدم ارائه شماره و تاریخ مجوز اداره فرهنگ و ارشاد استان و آمورش پرورش استان را خواستار بودند.آیا منظور نامه ای مبنی بر ارائه بلا مانع بودن انتخاب نام را مد نظر داشتند یا منظور همان مجوز فعالیت که ازاموزش پرورش دریافت کردیم؟
  درصورتیکه منظور نامه تاییدنام است آیا لزوم اخذ مجوز فرهنگ و ارشاداستان برای فعالیت و اساسنامه ممهور به مهر این مرجع است یا همان نامه تایید نام کفایت میکند؟
  باتشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   بله شماره و تاریخ نامه مجوز در سامانه قید شود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 64. میثم شیرازی ۱۴ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلا م و عرض ادب

  من همه مراحل انحلال شرکت رو انجام دادم و سه برگه شامل یک برگ سه مهره و ئوبرگ تک مهر را در اختیار دارم، شرکتم مسولیت محدود بوده، ایا هم برای روزنامه رسمی و هم محلی باید اقدام کنم؟

  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   بله پس از ثبت انحلال شرکتتان برای خرید روزنامه آگهی انحلال شرکتتان باید اقدام کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 65. مسعود ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام وعرض ادب
  آیا امکان تغییر نام پیشنهادی بعدازمرحله تایید نام اولیه که مهلتی به جهت ارسال مدارک داده شده وجود دارد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   می توانید مجدد از ایتدا مراحل ثبت نام رو با اسامی جدید شروع کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

 66. Ataee ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۷ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام من یک صورتجلسه برای موسسه فرهنگی می خوام ثبت کنم که مدت زمان هیئت مدیره قبلی رو تمدید کنم آیا با صورتجلسه مجمع فوق العاده میتونم ثبت کنم یا بایست مجمع هیئت مدیره باشه؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۴۷ بعد از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   باید صورتجلسه به صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 67. احمد ازادواری ۲۹ تیر ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  برای ابقا سمت ها در سهامی خاص باید چه نوع تصمیم رو انتخاب کرد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۳۲ بعد از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   تمدید اعضا در صورتجلسه عادی به طور فوق العاده انجام می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 68. محمد ۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۵:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام
  برای نقل انتقال سهام و تغییر در هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم شد و مدت ابلاغیه نقص هم به اتمام رسید و رد شد.الان تمام مدارک آماده است .لطفا راهنمایی کنید که مدارکی که به پایانه حمل و نقل قبلا فرستاده شد کفایت می کند یا دوباره از طریق پایانه حمل و نقل صورتجلسه را بفرستیم؟ لطف کنید بطور خلاصه توضیح دهید که چه مراحلی باید گذرانده شود.
  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   انصراف از صورتجلسه قبلی بدهید و ساعت صورتجلسه را تغییردهید مجدد پذیرش گرفته ثبت شرکتها بفرستید

 69. mahdy ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ در ۹:۴۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام و تشکر از مطالب مفید که قرار داده اید
  بنده به صورت اینترنتی شرکت سهامی خاص ثبت کرده ام ولی بدلیل گذشتن ۲ ماه از پذیرش نهایی مدارک از طریق پست پذیرفته نمی شود .آیا می توانم تمدید کنم ؟ آیا راهی برای حل مشکل وجود دارد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۲ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   بله می توانید تمدید کنید خود سایت اصلاحیه گذاشته می توانید با شماره پی گیری جدید پذیرش جدید بگیرید

 70. sina zebarmavi ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۵ بعد از ظهر - پاسخ

  در حال ثبت یک موسسه ام، در مرحله تعیین نام نوشته، به خاطر عدم وجود مجوز ا ز مراجع ذی صلاح رد شد! چه مجوزی می خواد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   اسم انتخابی شما نام سازمان یا ارگانی قید شده به طور مثال اسم گردشگری ایکس ایگرگ ، چون اسم گردشگری را در شرکت قید می کنیم باید مجوز از سازمان گردشگری داشته باشیم

 71. سروش ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام خسته نباشید
  پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه تغییرات شرکت از طریق کدوم سایت باید به ثبت برسونم .
  ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام و درود
   سایت http://irsherkat.ssaa.ir
   قسمت پذیرش صورتجلسه تغییرات

 72. محمد ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  در شرکت سهامی خاص پس از دوسال، تا زمانیکه تغییرات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انجام نشده باشد و مدیر عامل فعلی مایل به ادامه مدیریت نباشد، حق امضا چک و قراردادها به چه صورت می باشد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۹:۵۷ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   حق امضا معتبر نیست و معمولا بانک اجازه صدور چک و کارهای بانکی نمی دهد می بایست هیات مدیره جدید تعیین شود

 73. علی ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۱۰ قبل از ظهر - پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم تغییر نام شرکت و انتخاب ۵ نام برای تغییر در سامانه اینترنتی چه طوری میشه مشخص کرد یا سرچ کرد که نام های انتخابی تکراری نیستند ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   تو سایت سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید سرچ کنید

 74. جواد عالمي ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۵ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید
  سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت (سهامی خاص) به این صورت تغییر خواهد کرد: رئیس هیئت مدیره قرار است مدیرعامل شود، نائب رئیس قرار است رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره هم نائب رئیس هیئت مدیره شود.
  برای تغییرات در بخش “نوع تصمیم” کدام گزینه را می بایست در سامانه انتخاب کرد؟
  ۱- انتخاب مدیران
  ۲- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
  ۳- تعیین سمت مدیران
  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره

 75. پدرام ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ در ۴:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام ممنون از همکاریتون مى خواستم بدونم براى تغییرات عضاء شرکت در جزیره کیش هم مى توان به صورت انترنتى اقدام کرد ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۱ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   خیر ثبت کیش به صورت حضوی می باشد

 76. تینا محبی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام . جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یک موسسه خیریه در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۵ تشکیل و صورتجلسه هم تنظیم شده و در سامانه ثبت موقت شده وبرای تایید به پلیس امنیت ارسال شده است اما هنوز پلیس امنیت صورتجلسات تایید شده را تحویل نداده است با توجه به مدت ۱ ماهه از تاریخ صورتجلسه تا ارسال آن به اداره ثبت شرکتها به نظر شما چی کار کنم؟ الان در سامانه صورتجلسه را ثبت نهایی کنم اما هر وقت پلیس امنیت تایید کرد پست کنم حتی اگر از ۳ روز بیشتر شد؟ یا اصلا ثبت نهایی نکنم و بعد از تایید پلیس امنیت حتی اگر از یک ماه ا تاریخ جلسه گذشته باشه در سامانه ثبت نهایی کنم و همون روز هم پست کنم؟ ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   می توانید صورتجلسه را بفرستید اداره نهایتا نقص می خورد بعد رفع نقص کنید با ارسال تاییده پلیس امنیت

 77. رضا سینایی فر ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام سوال دارم . اگر آدرس قانونی شرکتی در یکی از شهرستانها و استانهای غیر تهران باشد و براساس ارکان صلاحیت دار شرکت آدرس قانونی به تهران انتقال یابد ایا شماره ثبت و حتی شناسه ملی ان عوض میشود یا باید عوض شود
  متشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   شماره ثبت عوض می شود اما شناسه ملی تغییری نخواهد کرد

 78. سمیه عباسی ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام من سال ۸۸شرکت تاسیس کردم میخام گواهی اخرین تغییرات داشته باشم شرکت هیچ تغییری دراساسنامه کلا نداشته چکار باید انجام بدم ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   هیات مدیره رو تمدید بفرمایید همان می شود اخرین تغییرات شرکت

 79. جواد عالمي ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و درود فراوان
  در یک شرکت با مستولیت محدود، حق امضاء تعهدآور با رئیس هیئت مدیره بوده و مدیر عامل بدون حق امضاء است. جهت افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده ام سوال اینجاست که:
  ۱- در متن “مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود” می بایست “مدیر عامل” نوشته شود یا “رئیس هیئت مدیره”؟
  ۲- نیاز به تشکیل هئیت رئیسه هم دارد؟ نوشتن و عدم نوشتن هئیت رئیسه تأثیری در رد صورتجلسه دارد یا خیر؟

  خیلی ممنون از راهنمایی که می فرمائید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   متن “مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود” صحیح می باشد و جزو متن صورتجلسه است تغییری نباید بکند
   خیر نیازی به هیئت رئیسه نیست اما اگر نوشته شود اشکالی ندارد

 80. مهدی ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۳:۴۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام .میخواستم بدونم میزان مهلت شرکتها برای ثبت تغییرات .و همچنین اعلام آن به بانک ها چقدر است .
  با تشکر و سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۴۷ قبل از ظهر - پاسخ

   باسلام
   سوالتون واضح نیست اما چیزی که مسلمه درسهامی خاص حق امضا باید اعتبار داشته باشد وگرنه کارهای بانکی انجام نمی شود
   درسهامی خاص هیات مدیره دو سال اعتبار دارد

 81. سید احمد ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام . در ابتدا ممنون از خدمات بی شائبه آنجنابان ، سوالی که داشتم : برای تمدید صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در صورتی که هیچ تغییراتی صورت نگرفته و فقط مدت تنفیظ مدیران تمدید میشود کدام یک از فیلدهای تصمیمات باید انتخاب شود . با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۴۹ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره

 82. سید احمد ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ

  در ادامه سوال قبلیم ، آیا نیازی هست که اسم مدیران قبلی و تعداد سهام و حق امضا و … در حالی که هیچ تفاوتی نسبت به صورتجلسه قبلی نکرده است را وارد کنیم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۸:۰۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   هرنوع تغییری در صورتجلسه باید سهام افراد وارد شود و صورتجلسه را امضا کنند

 83. ستاره ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۱۷ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام میخوام آدرس شرکت رو از یک شهر به شهر دیگه منتقل کنم چه نوع صورتجلسه این باید تنظیم شه؟ باید تو سربرگ شرکت باشه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   در فوق العاده و الزامی ندارد در سربرگ زده شود

 84. ستاره ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۳۶ بعد از ظهر - پاسخ

  در ضمن مدارک لازم براى ارسال رو لطفا میگید چه
  مدارکیه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ

   صورتجلسه امضا شده و رسید پذیرش اینترنتی

 85. محمد صیاد ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام روز بخیر
  قصد تغییر شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص رو دارم
  ممکنه راهنمایی کنین نوع صورت جلسه در گام دوم و نوع تصمیم در گام سوم چی باید باشه
  ممنونم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   تبدیل شرکتها دیگر امکان پذیر نیست اگر سهامی خاص می خواهید باید درقالب سهامی خاص شرکتی جدید ثبت کنید

 86. اخوان ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۲:۴۸ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام. یکی از اعضای هیات مدیره میتواند سهام دار نباشد؟

  پرینت صورتجلسه هیات مدیره و مجمع عمومی باید به امضا اعضا برسد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   اگر اساسنامه شرکت اجازه بدهد بله می تواند سهام دار نباشد
   صورتجلسه باید به امضای کلیه اعضا برسد

 87. سعيد ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۰۷ قبل از ظهر - پاسخ

  درود
  جهت تغییر آدرس شرکت در تصمیمات چه گزینه ای باید انتخاب شود؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   اگر تغییرادرس داخلی باشد تغییرآدرس در یک واحد ثبتی زده شود اگر به شهرستان است تغییرآدرس به واحد ثبتی دیگر انتخاب شود

 88. طلوع ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام
  من جهت تمدید تصدی مدیران از طریق سامانه اقدام کردم که به دلیل زیربرگشت خورد:
  به دلیل عدم درج کلیه/صحیح تصمیمات اصل صورتجلسه ارسالی در قسمت تصمیمات جلسه در گام سومسامانه اینترنتی،مدارک عینا عودت میگردد. تعسسن سمت و بازرس و روزنامه
  ۱- آیا باید تصمیم مقابل انتخاب گردد؟ تمدید مدت تصدی مدیر/ مدیران/هیئت تصفیه
  ۲-در قسمت ، تأیید اطلاعات وارد شده و مدارک مورد نیاز، به این علت که فردی اضافه یا کم نشده و فقط قصد تمدید زمان تصدی میباشد ،مدرکی در این قسمت دیده نمیشود و خالی میباشد
  ۳-در مرحله متن صورتجلسه ،متن پیشنهادی رایانه ، عمل نمیکند – در صورتجلسه برگشت خورده متن دیگری وارد این قسمت نموده بودم
  برای پذیرش مجدد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.متشکرم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۱۸ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   در سامانه همه تصمیمات جلسه را می بایست انتخاب می کردید باید تعیین سمت و بازرس و روزنامه را هم تیک بزنید
   تصمیم مقابل نداره چه انتخاب مدیرباشه چه تمدید مدیر قبلی همان تعیین سمت می باشد
   باید متن صورتجلسه خودتان را بگذارید د ر سیستم نه از متن پیشنهادی استفاده کنید یا متن دیگری بگذارید

 89. مسعود ۲ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  لطفا اگر شرکتی تعییراتی در خود نداشته باشد اما نوبت تغییرات دوسالانه شرکت باشد باید چکارانجام دهد
  با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۰ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   هیات مدیره شرکت را تمدید بفرمایید

 90. مانی ۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۸ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و عرض ادب، برای آگهی تغیرات شرکا و هیئت مدیره در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، (خارج شدن یک نفر از اعضای هیئت مدیره و شرکا و تبدیل شدن به عنوان کارمند و جایگزینی کارمند دیگری بعنوان عضو هیئت مدیره) غیر از صورتجلسه و صلح دفترخانه، چه مدارک دیگری برای ارائه به ثبت شرکتها مورد نیاز می باشد؟ (از تامین اجتماعی و یا دارایی و …)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   مدارک هویتی برابراصل نفر جدید بعد از ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید پذیرش

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۷ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   نیازی به مدارک تامین اجتماعی نیست صورتجلسه زده و پذیرش اینترنتی بشود و مدارک برابراصل نفرات جدید ارسال شود

 91. F.o ۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۴ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام خسته نباشید من تمام مراحل تمدید را انجام داده ام و ثبت هم شده اما برا ی روزنامه رسمی نمیدانم چه کار کنم؟وارد سایت روزنامه رسمی شدم اما نمیدانم از کجا باید شروع کنم.لطفا راهنمایی کنید.

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   وارد سایت روزنامه رسمی شوید قسمت ورود اعضا ثبت نام بفرمایید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ

   درسایت روزنامه رسمی عضو شوید سپس قسمت پرداخت هزینه اگهی شماره مکانیزه رو وارد نمایید و بقیه آیتم ها را پر کنید

 92. زینب ۶ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام من تمام مراحل را انجام دادم فقط بدون تنظیم کردن صورتجلسه پذیرش نهایی را زدم و حالا نمیتونم به مرحله قبل برگردم تا صورتجلسه رو تنظیم کنم راهی هست؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۰ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   از همون جا که نهایی کردید شماره پیگیری رو درقسمت انصراف بزنید وانصراف بدهیداز صورتجلسه

 93. ایمان ۱۰ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۱ قبل از ظهر - پاسخ

  درود
  شرکت ثبت کرده ام با وجود تمام شدن تاریخ های اعضای بازرسی و هیت مدیره هیچ تغییراتی تا کنون ثبت نشده دارم.
  حال برای ثبت تغییرات هیت مدیره و حق امضا بایستی از کجا شروع کنم
  ابتدا انها را تمدید و سپس تغییرات جدید را اعمال نمایم؟
  یا مستقیم میتوانم تغییرات را اعمال کنم؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۱ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   درصورتجلسه عادی می بایست هیات مدیره و بازرسین رو تمدید یا انتخاب بفرمایید و بعد پذیرش اینترنتی و به اداره ثبت شرکتها بفرستید

 94. ایمان ۱۰ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ

  درود
  شرکت ثبت کرده ام با وجود تمام شدن تاریخ های اعضای بازرسی و هیت مدیره هیچ تغییراتی تا کنون ثبت نشده دارم.
  حال برای ثبت تغییرات هیت مدیره و حق امضا بایستی از کجا شروع کنم
  ابتدا انها را تمدید و سپس تغییرات جدید را اعمال نمایم؟
  یا مستقیم میتوانم تغییرات را اعمال کنم؟
  اگر نکته دیگری هست یاداوری کنید
  سپاس از شما…

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۲ بعد از ظهر - پاسخ

   مهم نیست که مدت تمام شده الان می توانید تمدید بفرمایید از سال ۹۵ تا ۹۷ هیات مدیره را و بازرسین را برای سال ۹۵ تمدید کنید
   صورتجلسه بزنید و بعد ثبت نام اینترنتی و به اداره ثبت شرکتها بفرستید

 95. حمیدرضا ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۵۳ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام
  بنده مدارک را پس از پرینت از سایت ارسال و بارکد پستی را وارد نمودم اما بدلیل برگشت اداره پست مجبور به ارسال مجدد در پاکت مخصوص شدم. اکنون بار کد جدید را چگونه باید وارد سایت نمایم ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۸ بعد از ظهر - پاسخ

   سلام
   اگر پاکت اشتباه بوده بارکد ندارد اگر اصلاح کرده و پیگیری تغییرکرده شماره پیگیری جدید را وارد کنید و بارکد بزنید

 96. صفري ۱۲ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۹ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام . آیا اساسنامه موسسه ای که ثبت کردم در یک سامانه ای ثبت می شود و من بتونم با وارد کردن مثلا شناسه ملی موسسه به اون دسترسی داشته باشم. (منظور نسخه چاپ شده که دارم نیست. یعنی همین نسخه چاپ شده که دارم آیا در جایی هم ثبت شده که بهش دسترسی داشته باشم)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   خیر، فقط اداره ثبت سوابق را دارد و می توانید کپی برابراصل آن را دریافت بفرمایید

 97. علی ۱۲ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام
  من ۶ ماه قبل شرکتی رو ثبت کردم و کارهای آن تمام شد. اما برای آدرسی که در زمان ثبت شرکت وارد کرده ام اجاره نامه به نام شرکت ندارم، به همین دلیل برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی تا الان اقدام نکرده ام.
  آیا برای این تاخیر ۵ ۶ ماهه در تشکیل پرونده مالیاتی مشکل مالیاتی و یا قانونی خواهم داشت؟
  آیا میتوانم الان آدرس شرکت را تغییر دهم؟
  آیا اجاره نامه حتما باید به نام شرکت باشد یا اجاره نامه مسکونی به نام اعضای شرکت کافی است؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۴ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   میتوانید تغییرآدرس بدهید و همون ادرسی را بدهید که در اجاره نامه به نام شرکت می باشد

 98. سید محمدنوری ۱۳ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۰۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام خداقوت ،از سال قبل پیگیر تغیرات روزنامه رسمی موسسه خیریه بودم متاسفانه بعد از این همه پیگیری کارشناسان اداره گفتن باید مجوز از نیروی انتظامی داشته باشیت هرچند ما بیش از۱۰ساله که مجوز از بهزیستی داشته و داریم و تا کنون هیچ مجوزی از نیروی انتظامی نداشته ایم و به همین علت برگشت زدن روی پروندمون
  آیا ما که اساس نامه از بهزیستی داریم چکار باید کرد حقیقتش یکساله که دلسر شذم و طرف اداره نرفتم
  الان هم تغیرات قبلی رو بخوام ویرایش بدم چه کار باید کرد ؟؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۶ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   اگر بخواهید اعضای قبلی هم تمدید بفرمایید باز هم نیاز به مجوز از اداره پلیس و امنیت دارید طبق اساسنامه موسسه
   صورتجلسات را بزنید و مجوز بگیرد بعد اداره بفرستید

 99. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ

  راهنمایی ها عااااالی بود.

 100. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۵۸ قبل از ظهر - پاسخ

  اگر صورتجلسه را ثبت کرده باشیم و تایید نهایی هم انجام شده باشد، در طی ۳روز نتوانیم مدارک را ارسال کنیم چه می شود؟
  ممنون

 101. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام،
  اگر بعد از تایید نهایی صورتجلسات مدارک را بعد از ۳روز اعلام شده ارسال کنیم چه میشود؟
  با تشکر

 102. رومینا ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۵۵ قبل از ظهر - پاسخ

  خسته نباشید . ما یک شرکت سهامی خاص ثبت کردیم که متاسفانه زمانیکه برای پرداخت هزینه آگهی به سایت روزنامه رسمی مراجعه کردیم متوجه شدیم سرمایه تعهدی را با یک صفر بیشتر ثبت کرده اند. الان روزنامه رسمی شرکت آمده برای تغییر در اساسنامه چه کار باید بکنم؟

 103. شیراری ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام.
  من صورتجلسه تغییرات را به دلایلی اصلاحی وارد سیستم کردم ولی متاسفانه در مرحله آخر یعنی پذیرش نهایی،عدم ذخیره اطلاعات می زند و من نمیدانم مشکل از کجاست.
  آیا میتونید کمک کنید که راه حل چیست؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۱ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   یا سایت مشکل داشته دوباره پذیرش بگیرید
   یا زمان ورود اطلاعات دکمه ثبت اطلاعات زده نشده و دیگر اینکه هر بار که شخصی را وارد می کنید یک گام جلو بروید و برگردید آنوقت در حافظه سیستم می ماند

 104. علی سالاری ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۲۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  لطفا در صورت امکان توضیح دهید که چرا هنگام وارد نمودن سهم اشخاص فیلد اشخاص نام نفرات را نمایش نمی دهد.
  سرمایه نقدی ویا هر نوع سرمایه رامشخص نمودم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۳ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   در قستمی که سمت اشخاص مشخص می شود افرادی که سهم دارند رو یک بار عنوان سهامدار یه بار هم سمتشون رو وارد کنید

   • علی سالاری ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۶ بعد از ظهر - پاسخ

    سپاس فراوان

 105. شاهدي ۲۰ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  لطفا به سوال من پاسخ دهید
  آیا بازرس علی البدل می تواند نسبت فامیلی مثلا همسر نائب رئیس هیئت مدیره و زن برادر مدیر عامل باشد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۲ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   بازرسین نمی توانند فامیل اعضای هیات مدیره باشند

 106. محمد ۲۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۱ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام. من یک شرکت مسوولیت محدود دارم الان میخوام در مورد فعالیت ها بهش اضافه کنم ولی مدارک شرکت از جمله اساسنامه و بقیه اوراق گم شدن لطفا راهنمایی کنید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   اگه سهم الشرکه ها را داشته باشید نیازی به اساسنامه ندارید از روزنامه رسمی استفاده کنید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   قسمت اشخاص حاضر در جلسه هر تعداد که بخواهید می توانید ثبت کنید
   اگر بالای ۱۵۰ نفر هستند می توانید از اکسل استفاده کنید و سی دی کنید یا می توانید در همان سایت اسامی را واردکنیدمشکل ندارد

 107. امین الله ۲۳ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۱۹ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  من صورتجلسه تغیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ثبت کردم و ارسال مدارک هم نمودهام (دو مرتبه) ولی هر دفعه عودت دادند و گفتند در گام چهارم بایستی همه نفرات حاضر در جلسه اطلاعاتشونو ثبت کنی ولی در این گام بیشتر از ۵ نفر نمیتونم ثبت کنی و تعداد نفرات من با منشی ۶ نفر هستند لطفا راهنمایی کنید چگونه باید این کارو انجام بدهند . تو سایت نوشتند اگه تعداد نفرات بالای ۱۵۰ نفره ، فایل تهیه کنید و با مدارک بفرستید.

 108. محسن ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۲۱ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام
  مدت آگهی تغییرات شرکتم به اتمام رسیده و هیچگونه تغییراتی صورت نگرفته آیا با همین شرایط جهت عقد قراردادیکه به هیچ وجه فرصتی برای تمدید آگهی تغییرات ندارم میتوانم قرارداد فوق را امضاء کنم یا خیر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   اگر سهامی خاص هستید و مدت اعتبار حق امضا تمام شده باید تمدید بفرمایید

 109. مهرزاد ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  من میخوام کل سهام یه رکت مسولیت محدود و بخرم .یعنی کلیه اعضا خارج و اعضای جدید وارد و ادرس هم تغیر بدم.چه مدارکی لازم هست و چقد هزینه داره

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۶ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   مدارک ثبتی شرکت و مدارک هویتی اعضا لازم است
   برای هزینه تماس بفرمایید با مشاورین ثبت فردا

 110. علی سالاری ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۱ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام واحترام خدمت کارشناس محترم
  در هنگام ثبت شرکت(سهامی خاص)در ثبت اولیه جهت تائید نام شرکت در اظهارنماه و اساسنامه باید شماره حساب قید شود
  توضیح بیشتر اینکه:آیا حساب شرکت باید قبل از ارسال سیستمی اظهارنامه واساسنامه باشد ؟
  سوال دوم
  نوع سهام در قسمت مشخصات سهام یک بار سرمایه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰ریال و یک بار بانام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ریال تعداد سهام ۱۰۰ آیا باید وارد شود؟
  و اینکه در شرکتی که رئیس هیت مدیره با نود درصد سهام می باشد(با حق امضا) در قسمت وضعیت توکیل امضا کننده کدام گزینه باید انتخاب شود؟
  سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   خیر در اظهارنامه قسمت حساب بانکی را نقطه چین بگذارید و بعد ازتایید نام حساب باز کنید، سهام هم با نام عادی می باشد

 111. ali ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۳ بعد از ظهر - پاسخ

  باسلام واحترام خدمت کارشناس محترم
  در هنگام ثبت شرکت(سهامی خاص)در ثبت اولیه جهت تائید نام شرکت در اظهارنماه و اساسنامه باید شماره حساب قید شود
  توضیح بیشتر اینکه:آیا حساب شرکت باید قبل از ارسال سیستمی اظهارنامه واساسنامه باشد ؟
  سوال دوم
  نوع سهام در قسمت مشخصات سهام یک بار سرمایه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰ریال و یک بار بانام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ریال تعداد سهام ۱۰۰ آیا باید وارد شود؟
  و اینکه در شرکتی که رئیس هیت مدیره با نود درصد سهام می باشد(با حق امضا) در قسمت وضعیت توکیل امضا کننده کدام گزینه باید انتخاب شود؟
  سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   خیر در اظهارنامه قسمت حساب بانکی را نقطه چین بگذارید و بعد ازتایید نام حساب باز کنید، سهام هم با نام عادی می باشد

 112. مهدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۱۵ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام
  طی صورتجلسه مجعمع عمومی فوق العاده تغییراتی در محل شرکت و موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص داشتیم.کلیه کارهای ثبتی انجام شد و آگهی در روزنامه رسمی هم چاپ شد.آیا آگهی در روزنامه محلی هم اجباری است یا نه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۸ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   خیر

 113. مهدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۵۹ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام وقت بخیر بنده مصیمبه انحلال سرکت رو دارم و درحواست اینترنی رو پر کردم مدارکی که باید به پست تحویل بدم چه چیزهایی هستن؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۵ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   صورتجلسه انحلال و رسید اینترنتی
   اگر مدیرتصفیه از اعضای شرکت نمی باشد مدارک هویتی برابراصل ایشان را هم ارسال بفرمایید

 114. محمدرضا احمدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۹ قبل از ظهر - پاسخ

  با سلام صورتجلسه تغییرات را تکمیل کرده ام و ثبت نهایی هم شده ولی برگه ای که آدرس پستی را داشته باشه برای ارسال مدارک رو نمیتونم بگیرم با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۴ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   همانجا که نهایی کردید یک آیتمی دارد به نام وضعیت کادر را باز کنید و رسید پذیرش را دریافت کنید

 115. محمدرضا احمدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ

  سلاماگه
  اگه بعد از ۲ سال که باید مجددا صورتجلسه تغییرات ثبت بشه و در این میان فقط بازرسین تعویض بشن آیا با گذشت ۶ ماه از مدت دو ساله مشکلی در ثبت صورتجلسه پیش میاد یا نه؟ و باید تاریخ صورتجلسه رو پایان ۲ سال تنظیم کرد یا بعد از آن هم مشکلی نداره ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام
   مشکلی برای هیات مدیره پیش نمی آید
   می توانید فقط بازرسین را تغییر دهید

 116. محمدرضا احمدی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ در ۵:۴۱ قبل از ظهر - پاسخ

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم اگه پس از ثبت شرکت بیشتر از ۲ سال بگذره (۲٫۵)در صورتجلسه تغییرات در ضمن اینکه بازرسین شرکت تغییر کرده اند باید تاریخ پایان ۲ سال رو در صورتجلسه بزنیم یا مشکلی در روند آن و تاریخ روز صورتجلسه پیش نمیاد؟

 117. نیره ۲۸ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۰۵ بعد از ظهر - پاسخ

  سلام ممنون از اطلاعات و صبر شما. من میخام دارندگان حق امضا را تغییر دهم باید از کدوم قسمت وارد بشم؟ ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۷ قبل از ظهر - پاسخ

   سلام
   بایدصورتجلسه تنظیم و وارد سایت اداره کل ثبت شرکتها شده و ثبت نام اینترنتی بفرمایید

 118. siamand ۳۰ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۲۹ قبل از ظهر - پاسخ

  سلام، بند تعهد در صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و موسسین چی هست؟؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۲ قبل از ظهر