راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

//راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

راهنمای ثبت تغییرات اینترنتی (صورت جلسه)

ثبت تغییرات شرکت

 

متقاضی گرامی

جهت تنظیم کلیه صورتجلسات شرکت می توانید از سامانه تنظیم صورتجلسات موسسه حقوقی فردا بهره مند گردید.

جهت ورود اطلاعات صورتجلسه تغییرات شرکت ابتدا باید اطلاعات ذیل را پر نمایید:

اطلاعات شرکت

اگر شناسه ملی شرکت خود را در اختیار دارید آن را در قسمت مربوطه وارد و کلید «گام بعدی» را کلیک نمایید.

در صورتی که شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید می توانید با استفاده شماره ثبت و انتخاب نوع شرکت به مرحله بعد بروید.

 1.  شماره ثبت شرکت: شماره ای که هنگام ثبت به شرکت اختصاص داده شده است. این شماره در صورتجلسه تاسیس و اساسنامه شرکت موجود است و می توانید به آن مراجعه نمایید.
 2. نوع شرکت: در این قسمت باید نوع شرکت خود را وارد نمایید به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا غیره می تواند باشد.

 

اطلاعات جلسه

در صفحه بعدی ابتدا نوع صورتجلسه که به عنوان مثال می تواند مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و غیره باشد تعیین می شود. توجه داشته باشید که نوع صورتجلسه بر اساس نوع شرکت متفاوت است بنابراین اگر شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود. آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی است که با توجه به نوع شرکت می توانید انتخاب کنید.

نصاب جلسه نیز مشخص می نماید که جلسه با حضور تمامی اعضا تشکیل شده یا اکثریت اعضا حضور دشته اند که در این حالت نیز باید آیتم مورد نظر مشخص شود.

نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی جهت اطلاع رسانی و دسترسی در مواقع خاص نیز باید در این قسمت وارد شود.

همچنین «سمت متقاضی» که نشان می دهد شخص درخواست کننده اصیل است یا وکیل.

در این قسمت باید تاریخ جلسه ای که برگزار شده است مشخص شود.

ساعت شروع و خاتمه جلسه نیز در قسمت های مربوطه وارد می شود. ذکر این نکته ضروری است که تقدم و تاخر ساعات جلسات را در صورتی که چند جلسه در یک روز تشکیل شده باشد رعایت فرمایید.

در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.در این مرحله نیز می توان با کلیک بر روی کلید «پذیرش موقت» شماره دسترسی ۱۹ رقمی دریافت نمایید.

نام و نام خانوادگی و سمت امضاء کننده دفتر باید مشخص شود. همچنین «وضعیت توکیل امضا کننده» نشان می دهد که حق توکیل اعطا شده است یا خیر.

 

تصمیمات جلسه

در این صفحه تصمیماتی که که در جلسه اتخاذ شده وارد می شود. لازم به ذکر است تصمیماتی که نمایش داده می شود بر اساس نوع صورتجلسه متغیر است. بنابراین اگر تصمیم جلسه در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد ممکن است که شما مجاز به اتخاذ چنین تصمیمی در این نوع جلسه نباشید. ابتدا با کلیک بر روی  کلید   از فهرست نوع تصمیم، تصمیم مورد نظر را انتخاب نموده سپس کلید «افزودن تصمیم جلسه» را کلیک می نماییم. اگر در یک جلسه چند تصمیم اتخاذ شده باشد که باید در یک صورتجلسه گنجانده شود، از فهرست نوع تصمیم انتخاب نموده و کلید «افزودن تصمیم جلسه» را مجدداً کلیک می نماییم. برای حذف یک تصمیم بر روی   کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

اگر در موضوع جلسه شما تغییر نام وجود داشته باشد پس از کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه «نام-های درخواستی» می رود و در غیر این صورت به صفحه «اشخاص جلسه» منتقل می شود.

 

نام های درخواستی

در ابتدا «اولویت» را مشخص می نماییم. یعنی به ترتیب اسامی که مدنظر است پیشنهاد داده می شود. ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که اگر اولویت های بالاتر مورد قبول باشد به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نمی شود. سپس در فیلد «نام درخواستی» اسم مورد نظر تایپ می شود. در قسمت «توضیحات متقاضی» اگر شرح یا توضیح اضافه لازم بود می توان اضافه نمود. پس از آن با کلیک بر روی کلید «ثبت نام» اسم پیشنهادی خود را اضافه می نمایید. تعداد اسامی پیشنهادی نباید از ۵ اسم بیشتر باشد. برای حذف یک اسم بر روی کلید «حذف» کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

اشخاص جلسه

در این مرحله باید اعضایی که در جلسه حضور دارند و سمت هر یک را مشخص نمایید. ممکن است شخصی به عنوان وکیل یا نماینده یک نفر دیگر در جلسه حضور داشته باشد. همچنین اگر شخصی صرفاً به عنوان سهامدار شرکت داشته باشد این عنوان انتخاب می شود. اما توجه نمایید که اگر شخصی سمتی در جلسه دارد، به عنوان مثال رئیس یا منشی جلسه است و جزء سهامداران نیز محسوب می شود باید سمتی که در جلسه دارد انتخاب شود. در این صفحه باید «نوع شخص»، «نام شخص»، «نام خانوادگی شخص»،  «شماره ملی» و «نام پدر» باید ورود اطلاعات شود.گزینه ای به نام «تابعیت شخص»  وجود دارد. در این گزینه دو انتخاب وجود دارد اولی «ایرانی» و دومی «غیر ایرانی» است. اگر گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماً شماره ملی شخص وارد شود و در صورتی که غیر ایرانی انتخاب شود باید «شماره گذرنامه» ورود اطلاعات شود.  اگر نوع شخص، شخص حقوقی باشد نیز «نام شخص»، «شناسه ملی»، و «شماره ثبت» اجباری است.

 

سمت اشخاص جلسه

در این صفحه سمت اشخاص جلسه معین می شود. ابتدا «اشخاص جلسه» را از افرادی که قبلاً وارد کرده ایم انتخاب می شود. سپس «سمت در شرکت» نیز از فهرست مربوطه انتخاب می شود. بعد از آن «سمت در جلسه» انتخاب می شود.

 

ارتباط اشخاص جلسه

اگر سمت شخص در جلسه «نماینده سهام دار» یا «وکیل سهام دار» باشد در این صفحه وارد می شود. در این بخش ابتدا «نماینده/وکیل» انتخاب می شود. این فیلد بر اساس آنچه قبلاً وارد شده است انتخاب می شود. سپس «نوع نمایندگی» مانند وکیل، وصی، قیم یا غیره را از فهرست انتخاب می کنیم. پس از آن «نماینده شده/موکل» یعنی کسی که این شخص وکیل او شده است انتخاب می شود. در انتها کلید «ثبت ارتباط شخص» را کلیک می کنیم. اگر بخواهیم اطلاعات وارد شده را پاک کنیم از کلید «حذف ارتباط شخص» استفاده می نماییم. اگر بخواهیم تغییری در اطلاعات ایجاد کنیم بر روی صفحه کلید «مشاهده» را کلیک می نماییم. در انتها با کلیک بر روی کلید «گام بعدی» به صفحه بعد می رویم.

 

مدارک مورد نیاز

در این صفحه بنا به تصمیماتی که انتخاب شده و نوع صورتجلسه مدارکی را که متقاضی باید ارائه نماید را به صورت خودکار نشان می دهد. در سمت راست فرم گزینه ای به نام «تایید مدارک مورد نیاز» وجود دارد که باید تیک بخورد. در واقع با زدن این تیک متقاضی تایید می نماید که مدارک مورد نیاز را مطالعه نموده ونسبت به تهیه و ارائه انها اقدام می نماید.در انتها با کلیک بر روی کلید مرحله بعدی به صفحه بعد می رویم.

 

متن صورتجلسه

در این صفحه باید متن صورتجلسه تایپ شود. برای جلوگیری از اتلاف وقت می توانید از متون پیش فرضی که در سامانه تعبیه شده است استفاده نمایید. این متون بر اساس آنچه در تصمیمات انتخاب شده است تغییر می کند. برای این کار باید کلید «دریافت متن پیشنهادی رایانه» را کلیک نماییم. همچنین این متون کاملاً قابل تغییر است و قابلیت کپی و الصاق نیز دارد. در این مرحله و پس از تکمیل صورتجلسه کلید «پذیرش نهایی» را کلیک می کنیم.

 

پذیرش نهایی

وقتی اطلاعات صورتجلسه به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد، جهت ارسال صورتجلسه مکانیزه به ثبت شرکت ها، متقاضی باید  را کلیلک کند.پس از کلیک برروی این دکمه رایانه “تاییدیه پذیرش” را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کرده و بر اساس آن عمل کند.در ضمن متقاضی هر زمان نیاز داشت می تواند مجددا تاییدیه  پذیرش را با کلیک بر روی چاپ مشاهده کند.

همچنین جهت تنظیم صورت جلسه می توانید از خدمات تنظیم صورتجلسه در وب سایت sabtefarda.com بهره ببرید.

By | ۱۳۹۶-۵-۱۲ ۰۷:۳۴:۴۸ +۰۴:۳۰ شهریور ۲۸ام, ۱۳۹۴|مقالات|۴۵۲ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۴۵۲ نظرات

 1. رضا ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در ۹:۰۳ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام ممنون از اطلاعات کاملتون لطفا نحوه وارد کردن بارکد پستی ارسال صورتجلسه را در سامانه توضیح دهید ممنون

  • مشاور حقوقی ۹ آذر ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام با لینک شدن اداره ثبت با اداره پست نیازی به درج بارکد نمیباشد ولی تا زمان کامل شدن این فرایند با وارد کردن شماره پیگیری و رفتن به مرحله ای که امکان پرینت رسید پذیرش وجود دارد قسمت وارد کردن شماره بارکد پستی را مشاهده میکنید.

 2. رضایی ۲۴ آذر ۱۳۹۴ در ۴:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام – یک موسسه غیرتجاری ثبت کردیم سیستم ایراد گرفته که کلیه اوراق می بایست همراه با بارکد و شماره پیگیری و امضا اعضا ارائه گردد . لطفا راهنمایی بفرمایید اوراق را از کجا با بارکد پرینت بگیرم

  • مشاور حقوقی ۹ دی ۱۳۹۴ در ۴:۰۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام برای پرینت به قسمتی که بارک پستی درج میشود مراجعه کنید کلیه اوراق با بارکد را پرینت بگیرید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 3. sara ۶ دی ۱۳۹۴ در ۱۲:۵۰ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام برای ارسال به غیر از صورتجلسات تغییرات دیگه چه چیزایی لازم؟
  هم مسولیت محدود هم سهامی خاص

  • مشاور حقوقی ۹ دی ۱۳۹۴ در ۴:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام به مدرک خاصی نیاز نیست برای دریافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 4. زهرا ۲۱ دی ۱۳۹۴ در ۱۱:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام اگر منشی جلسه خارج از سهمداران و از بیرون باشد باید کپی شاسنامه و کارت ملی را ضمیمه کرد یا خیر؟
  و اینکه تو سامانه ثبت شرکتها فقط بعنوان منشی وارد میشود و تو قسمتهای دیگه وارد نمیشود؟

  • مشاور حقوقی ۲۳ دی ۱۳۹۴ در ۱:۲۶ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز بله باید ضمیمه باشد.

 5. شرکت متین فولاد سپاهان ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ۹:۴۸ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام لطفا در مورد نمونه و مدارک لازم جهت صورتجلسات تغییرات سهامداران توضیحاتی میدهید ؟باتشکر از شما …..

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   بسته به نوع تغییرات فرم وجود دارد که نمونه ها در سایت ثبت فردا موجود می باشد
   مدارک بسته به تغییرات دارد ولی عمدتا صورتجلسه و مدارک هویتی افراد جدید می باشد

 6. نیلوفر ۲۷ دی ۱۳۹۴ در ۱۲:۲۴ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام اولین بار است که صورتجلسه تغییرات را تنظیم میکن تمام مراحل بالا را انجام داده ام و پذیرش نهایی نیز شده اما من هیچ مدرکی ارسال نکردم و صرفا متن صورتجلسه را در مرحله پاییانی نوشتم الان که پیگیری کردوم در خواست را این پیغام می اید که ارسال مدارک از باجه های پستی غیر منتخب موجب رد در خواست خواهد شد
  ایا لازم بوده مدرکی فرستاده شود
  ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام بله باید اصل صورتجلسه های امضا شده به اداره ثبت شرکتها ارسال شود

 7. علی ۲۸ دی ۱۳۹۴ در ۴:۲۶ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام اگه فقط ایراد سامانه ای وجود داشته باشه برای ثبت صورت جلسات آیا کارشناسان ثبت خودشون میتونن ویرایش کنند؟
  چون بابت یه ایراد الکی کل فرایند را رد زدند جالب اینجاست که مدارک را هم عودت نمیدن.

  راستی از طریق تلگرام میشه سوالات و پرسید؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام بله متاسفانه فرایند پیچیده میباشد برای دریافت راهنمایی ومشاوره رایگان با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید یا با شماره سامانه تنظیم تماس حاصل فرمایید

 8. نادرزاد ۳ بهمن ۱۳۹۴ در ۵:۵۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام ؛ اولین بار هست که صورت جلسه تغییرات رادر سامانه ثبت میکنم ودر انتخاب نوع تصمیم مشکل دارم تغییرات شرکت واگذاری سهم الشرکه ب عضوجدید وخروج عضو.تغییرات در اعضای هیئت مدیره وانتخاب عضو هیت مدیره جدید اگه محبت کنید نوع تصمیم را مشخص کنید ممنون میشم با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   هر تصمیمی که توی صورتجلسه گرفته شده باید در سامانه هم وارد شود
   سه پذیرش جداگانه لازم است و دستورجلسات جداگانه بستگی به نوع صورتجلسه دارد

 9. مهران ۵ بهمن ۱۳۹۴ در ۶:۰۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من مدارک رو پست کردم ولی برگشت خورده….الان برای اصلاح کدوم قسمت باید برم…هرچی گشتم جایی ندید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۴۸ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   همان قسمت که کار را رد کرده گزینه ای به نام پذیرش اصلاحی دارد

 10. atena ۶ بهمن ۱۳۹۴ در ۱۰:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا وقتی می نویسید مشاوره ی رایگان به حرف خودتون باور داشته باشید. من برای یه سوال کوچک در مورد تغییرات تماس گرفتم و مشاورتون خیلی جالب جواب من رو داد که وقتی می گیم اینکارا رو اشخاص نباید انجام بدن و به ما بسپارن به همین خاطره که شما الان وقت ما رو نگیرید… این بود جواب من از مشاور محترم شما
  حتی از به غلط انداختن اذهان عمومی هم برای تبلیغات خودتون استفاده می کنید…

  • مشاور حقوقی ۷ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام خدمت شما دوست گرامی و تشکر از شما که موسسه حقوقی فردا را برای دریافت مشاوره انتخاب نمودید. با توجه به حجم زیاد تماس ها و کارهای مشاوران که علاوه بر پاسخگویی به تماس های ورودی، وظیفه پیگیری مشتریان و انجام کارهای محول شده از طرف موسسه را بر عهده دارند، گاها (در چند ماه گدشته شما اولین مورد هستید) امکان برخوردهای اینچنینی نیز وجود دارد. هر چند حتی نارضایتی مراجعین از برخورد پرسنل، در این حد هم قابل قبول نیست اما امیدواریم شما با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد حجم کاری مشاوران این نقصان را بر ما بخشیده و حمل بر بی مسئولیتی و یا بی توجهی ننمایید. جهت دریافت مشاوره صبورانه تر می توانید در ساعات اولیه صبح و یا اواخر ساعت کاری هر روز تماس گرفته و یا در محل موسسه حضور پیدا کرده و مشاوره حضوری رایگان دریافت نمایید.

   علاوه بر این در صورتیکه هر گونه شکایت و یا پیشنهادی اعم از برخورد مشاوران، نحوه پیگیری کارها و … دارید می توانید با شماره تلفن ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ (خانم صداقتی) تماس حاصل نمایید.

 11. امیر ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۸ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من نسبت به ثبت مدارک اقدام کردم تا اواسط ثبت رفتم بعد یک شماره پیگیری موقت سیستم داد ولی بعد ارتباط قطع شد.آیا این مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ بعد از این شماره پیگیری تا مدت مشخصی باید اقدام کرد یا نه؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۵ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام لطفا با شماره درج شده در قسمت سامانه تنظیم صورتجلسه تماس حاصل فرمایید

 12. یوسف تیغ باز ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ در ۱:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام وخسته نباشید . بنده میخاهم سه موضوع ورود شخص . خروج شخص دیگر و تعین حق امضارو در یک صورت جلسه شرکت مسولیت محدود بیاورم لطفا بنده را راهنمایی کنید.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۴ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز لطفا به بخش تنظیم صورتجلسه مراجعه نمایید تا صورتجلسه شما به صورت کاملا رایگان تنظیم و ارسال شود

 13. علی ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۱۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من مدارک رو پست کردم چطور بارکد پستی رو ارسال کنم گزینه ای ندارد

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۰۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام. در انتهای پذیرش اینترنتی قسمتی که گزینه چاپ رسید پذیرش وجود دارد، قسمتی نیزبرای درج بارکد پستی بارسید وجود دارد.

 14. بهارك ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ در ۱:۳۹ بعد از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید . بنده میخواهم ۳ صورتجلسه تنظیم کنم جهت ورود شخص جدید و خروج مدیر عامل و نقل انتقال تمام سهام و مسئولیت های مدیر عامل به شخص جدید. ممنون میشم اگه بنده را راهنمایی فرمائید.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۵۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 15. احسان ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۵۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  در قسمت تغییرات اشخاص شخیصت حقوقی افراد نوع تغییر در شخص چه طمانی جدید و چه زمانی در حالت ویرایش باید باشد؟
  اگه شخص سابق عضو شرکت باشد و تغییر در سمت انجام نگیرد حالت ویرایش و اگه شخص جدید عضو شرکت شود در حالت جدید قرار گیرد؟

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۴۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام زمان تغییر سمت یا ورود شخص جدید حالت ویرایش لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 16. پردل ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۷:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  بعد از ارسال مدارک ایراد نقص مجوز برای یک بند از اساسنامه گرفته شده است. که دارای آن مجوز نمیباشیم. آیا میتوان این بند را حذف کرد؟ چون ثبت اینترنتی نیز نهایی شده اجازه تغییر اینترنتی نداریم.

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۳:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام بعداز ارسال مدارک امکان حذف وجود ندارد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ماتماس حاصل نمایید

 17. حامد ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۹:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من مدت ها پیش شرکت سهامی خاص رو ثبت کردم و الان میخوام صورتجلسه تغیرات برای بازرس و انتخاب هیت مدیذه و سمت انها را ارسال کنم
  برای اینکار در بخش مجمع عمومی فوق العاده گزینه انتخاب مدیران و سمت آنها را انتخاب کردم و انتخاب و بازرسین و ….
  سوال اینجاست برای تعیین سمت اعضای هیئت مدیره باید صورتجلسه جدا تنظیم کرد و یا میتوان در همان صورتجلسه مجمع عمومی عاددی فوق العاده پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره آنرا درج نمود
  با تشکر

  • مشاور حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ در ۲:۲۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز به دو صورت امکان پذیر میباشد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۵۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام بله امکان پذیر میباشد برای تنظیم صورتجلسه رایگان به سامانه تنظیم صورتجلسه رایگان ثبت فردا مراجعه نمایید

 18. رضا ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۵۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام،
  یکی از سهامدارن می خواهد بخشی از سرمایه خود را به شخص دیگری واگذار نماید.
  می خواستم بدانم بعد از گرفتن مفاصا اداره مالیات باید صورت جلسه را در سیستم اینترنتی ثبت کنم و یا اینکه یک مرتبه صورتجلسه را ثبت کنم و مدارک را ارسال کنم و هر زمان هم که مفاصا آماده شده مفاصا را نیز ثبت کرده و ارسال کنم.
  از راهنمایی ها و فروم بسیار خوبتان ممنون 🙂

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام هردو صورت امکان پذیر میباشد ولی در صورتی که بعد ایراد نقص مدارک تنها یک ماه فرصت رفع نقص وجود دارد پس این کار توصیه نمیشود

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام مرسی دوست عزیز بهتر است بعد از گرفتن مفاصا اقدام به ارسال صورتجلسه و مفاصا به صورت هم زمان اقدام نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران تماس بگیرید.

 19. کریمی ۲۶ بهمن ۱۳۹۴ در ۸:۳۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر
  بنده کریمی هستم از شهرستان. یه شرکت مسئولیت محدود داریم که تعداد هیات مدیره ۲ نفر هستش . و یه نفر دیگه هم ۵ درصد شریک هستش و لی در هیات مدیره نیست. الان میخواهم این فرد هم عضو اصلی هیات مدیره بشود. چه صورتجلساتی تنظیم کنم؟

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام از طریق سامانه تنظیم صورتجلسه رایگان ثبت فردا اقدام نمایید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام صورتجلسه عادی بطور فوق العاده و بعدش صورتجلسه هیئت مدیره برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران تماس بگیرید

 20. اصلانی ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ در ۱۰:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام. در ثبت موسسات غیر تجاری مثل اتحادیه های صنفی تعداد اعضا بسیار بالا است. آیا درج اسامی همه آنها و امضای صورت جلسه توسط ایشان ضروری است. راه کار خاصی وجود دارد یا خیر؟ ضمنا در این نوع موسسات اعضا سهامدار نیستند برای ثبت سها باید چه کرد؟

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۵ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام ثبت همه لازم نیست با ثبت مشخصات اعضا در اکسل و الحاق آن به مدارک امکان پذیر میباشد

 21. امين ۲ اسفند ۱۳۹۴ در ۶:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  برای تغییر آدرس شرکت سهامی خاص با اساس نامه ۶۴ ماده ای پیشفرض، نوع صورتجلسه انتخابی مجمع عمومی فوق العاده است؟
  با تشکر از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۴۳ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام هم مجمع فوق العاده هم هیئت مدیره برای تنظیم رایگان صورتجلسه به سامانه تنطیم صورتجلسه سایت فردامراجعه نمایید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام هم مجمع فوق العاده وهم هیئت مدیره

 22. سارا ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۷:۳۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلا م ما شرکتی به ثبت دادیم که نامش در آگهی روزنامه با نامش در سایت فرق دارد حال ما باید چه کاری انجام دهیم که نام در سایت هم همان نام آگهی ثبت شود

  • مشاور حقوقی ۵ اسفند ۱۳۹۴ در ۳:۳۸ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران تماس بگیرید

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید

 23. ایوب مرادی ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در ۸:۲۸ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام.من چندبارواردثبت اسم
  شدم وچندبارپیام پذیرش موقت برام اومدبارسوم تکمیل کردم مراحل رو.آیامشکلی نداره؟باتشکر

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۰۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام مشکلی ندارد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 24. دلشاد عزیزی ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ در ۹:۲۳ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام تعداد اعضای شرکت ما ۴نفرند که دو نفر هیئت مدیره می باشند در صورت جلسه هیئت مدیره برای تعین سمت اعضای هیئت مدیره لازم است که همه اعضای شرکت حضور داشته باشند یا فقط اعضای هیئت مدیره کافی است و در صورت حضور فقط دو نفر هیئت مدیره با ید در صورت جلسه بنویسیم با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره – در صورتیکه همه ی اعضای شرکت حضور داشته باشند بنویسیم با حضور کلیه اعضای شرکت و باید همه ذیل صورت جلسه رو امضا کنند یا فقط اعضای هیئت مدیره باید امضا کنند ممنون

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام صورتجلسه هیئت مدیره فقط توسط اعضای امضا میشود در صورتی که همه هستند با حضور کلیه اعضا قید شود در غیر اینصورت میشود با حضور اکثریت

 25. مریم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام برای انتقال سهام یک شخص به شخص دیگر در سامانه گزینه نقل و انتقال سهام و انتخاب کردم ولی نمیشه شخص انتقال دهنده و گیرنده را مشخص کرد. باید در متن صورتجلسه در آخر نوشت فقط؟

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام بله باید در قسمت ویرایش اشخاص وارد کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس حاصل نمایید

 26. رحمتی ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۶:۰۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من یکبار صورتجلسه تغییرات را اینترنتی ارسال کردم.بدلیل عدم درج صحیح کلیه مصوبات در گام سوم مدارک عودت داده شد.
  یک حذف از هیات مدیره داشتم ویک جایگزین حال آنکه سهم ایشان یک سهم بصورت وثیقه بود که باهمین شرایط به شخص جدید انتقال داده شده
  راهنمایی کنید دقیقا چه مصوباتی باید انتخاب کنم ودرخصوص ارزش ریالی نقل وانتقال سهام وثیقه ومفاصای مالیاتی چی بنویسم.
  سرمایه شرکت ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ریال
  ممنونم.

  • مشاور حقوقی ۱۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۵۵ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز لطفا با مشاوران ماتماس بگیرید

 27. لادن ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام.برای تغییر نام شرکت درخواست دادم.دو بار هم درخواست دادم یکبار ثبت نهایی کردم و یکبار ثبت موقت.چون تا ۳ روز فرصت هست مدارک رو پست کنم.آیا نباید اول منتظر جواب اسم های جدید بمونم بعدا ثبت نهایی کنم و به اداره پست مراجعه کنم؟۴روز طول میکشه ج اسم ها درسته؟

 28. محمد محمدی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۳۹ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام من میخواهم تغیرات ذیل را در شرکت اعمال کنم کدام یک از مدارک ذیل را می خواهد؟
  ۱- تغییر محل شرکت
  ۲-تغییر سهامداران شرکت(یک نفر از شرکت خارج می شود) در نتیجه سهام وی به مدیر عامل فروخته شده.

  مدارک لازم کدام یک از موارد ذیل را میخواهد با جزئیات لازم؟
  نام صورتجلسه
  ۱- نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
  ۲-نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص
  ۳ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز
  ۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
  ۵ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام (در صورتیکه وفق اساسنامه هیأت مدیره مجاز به صدور اجازه باشد).
  ۶ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
  ۷ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر محل.
  ۸ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
  ۹ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
  ۱۰ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تبدیل نوع شرکت.
  ۱۱ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
  ۱۲ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری.
  ۱۳ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
  ۱۴ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
  ۱۵ـ نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
  ۱۶ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
  ۱۷ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بانام به بی نام.
  ۱۸ـ نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به بانام.
  ۱۹ـ نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
  ۲۰ـ نمونه صورتجلسه انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/نظار تصفیه.
  ۲۱ـ نمونه صورتجلسه جلسه هیأت تصفیه.
  ۲۲ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص

  • مشاور حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۵۳ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید

 29. محمد محمدی ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۴۰ بعد از ظهر- پاسخ

  در ضمن شرکت سهامی خاص می باشد.

 30. آیدا ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ در ۷:۱۷ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  لطفاً در سایتتون نزنید مشاوره رایگان-چون من تماس گرفتم و به جوابی نرسیدم.

  • مشاور حقوقی ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ در ۸:۲۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام خدمت شما دوست عزیز،

   با توجه به انبوه درخواست های رسیده احتمال پیش آمدن مواردی از این دست وجود دارد. ضمن عذرخواهی از شما دوست گرامی، خواهشمند است شکایات خود (با ذکر نام مشاور و نحوه برقراری تماس (تلفن، پیامک، تلگرام، ایمیل …)) را با شماره تماس ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ (رسیدگی به شکایات) مطرح بفرمایید.

   امیدواریم بتوانیم رضایت شما را جلب نماییم.

 31. ارجمند ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ در ۱:۳۲ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام مدارک برای ارسال باید دارای بارکد باشد چگونه باید اساسنامه بارکد دار را از سیستم پرینت بگیرم

  • مشاور حقوقی ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ در ۲:۵۴ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام با مشاوران ما تماس بگیرید

 32. musavi ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام خسته نباشید من یکبار تغییرات موضوع شرکت فرستادم برگشت خورده چگونه در سامانه اشکال درتغییرات موضوع درست کنم لطفا راهنمایی فرمایید

 33. حامد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۴:۱۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  شرکت بنده از نوع سهامی خاص در آذر سال ۹۳ ثبت شده و روزنامه محلی شده ولی آگهی رسمی نشده
  الان که مراجعه میکنم واسه آگهی رسمی شماره مکانیزه میخواد که ما نداریم و به اداره ثبت که مراجعه میکنم میگه درخواست آگهی تاسیس المثنی بدید
  لطفا متن صورت جلسه تنظیمی جهت اخذ آگهی تاسیس المثنی و گزینه مربوطه در نوع صورتجلسه را راهنمایی فرمایید
  با تشکر

  • مشاور حقوقی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۵۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام با ثبت صورتجلسه هیئت مدیره و در خواست اگهی اصلاحی اقدام نمایید

 34. محمدرضا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۸:۲۳ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من برای تغییرات شرکت سهامی خاص سه صورت جلسه جداگانه با سه کد پذیرش جداگانه به اتمام رساندم و عملیات پست انجام شد اما تنها برای یک صورت جلسه در سامانه پیشنویس آگهی تغییرات درج شد و برای دو صورتجلسه دیگر هیچ مطلبی تا کنون درج نشده ، لطفا راهنمایی کنید . با سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام ممکن است در سایت نشان داده نشود با همون پیشنویس آگهی و رسید پذیرش صورتجلسلت به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید

 35. فرزاد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام صورت جلسه ای در خصوص تغییر نام شرکت سهامی خاص تنظیم کرده ام ولی در حال حاضر ابلاغیه نقص صورت جلسه را دریافت کرده ام با این مضمون تا تعیین تکلیف آگهی شماره ….. مورخ …..مربوط به آگهی صورتجلسه ….اقدامی ندارد.شایان ذکر است که صورت جلسه نامبرده مربوط به تغییر آدرس بوده است که پیشنویس آکهی آن صادر شده است .لطفا راهنمایی فرمایید من چه نقصی را باید رفع کنم.

  با سپاس فراوان و درود برشما

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۲۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام باید اگهی ذکر شده ثبت گردند بامراجعه به اداره ثبت قسمت اعلام نتیجه مشکل شما حل میشود

 36. زهرا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۶:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام بازس قانونی شرکت صورتهای مالی چه سالی را میتواند تصویب کند از تاریخ ۲۵/۸/۹۱ تا تاریخ ۲۵/۸/۹۲ شرکت بازرس داشته است . لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام بازرس فقط صورتهای مالی سالی که بازرس بوده رامیتواند تایید کند

 37. علیرضا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  پس از انجام مراحل ثبت شرکت در سایت ثبت شرکتها و گذشت جند روز ، اسامی مورد نظر من را رد کردند.سپس به قسمت پیگیری درخواست در سایت مراجعه کردم و با وارد کردن کد پیگیری مربوطه فقط وضعیت “منتظر اعلام اسامی جدید” نمایش داده می شود و دسترسی به مراحل قبل امکان پذیر نیست. اکنون برای اصلاح اسامی به چه طریق باید عمل کرد.
  لطفا راهنمایی فرمائید

  با سپاس

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام تا زمانی که اسامی ارسالی رد نگردد امکان وارد کردن اسامی جدید امکان پذیر نمیباشد

 38. راضیه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام حاضرین در جلسه اعضای هیات رئیسه را هم شامل می شود

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام سوال شما واضح نمیباشد با مشاوران ما تماس بگیرید

 39. صادق ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۶:۲۶ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام.خسته نباشید.من یه شرکت با مسوولیت محددود ۳سال قبل ثبت کردم،الان میخوام مورد(بازرسی جرثقیل) رو به اساسنامه اضافه کنم.آیا مدرک مشخصی لازمه که داشته باشم؟اممنون

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام مدرک خاصی مورد نیاز نمیباشد

 40. مهدی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۷:۴۰ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من یه شرکت تعاونی دارم که اعضای اون خانواده ام هستش حالا میخوام منحل کنم نوع صورتجلسه چی انتخاب کنم ونام متقاضی بانام امضا کننده دفتر باید یکنفر باشه یانه و وارایه امور دست خودمونه وکیل نداریم در وضعیت توکیل امضا کننده چی بزنیم و در یه صفحه کزینه های نماینده/وکیل و نوع ارتباط اشخاص و اعطا کننده نمایندگی/موکل چی وارد کنیم ممنون ازتون

  • مشاور حقوقی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۹:۰۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام نوع صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده میباشد قسمت اصیل رو انتخاب کنید و حق توکیل را به یکی از اعضا بدید برای در یافت اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید

 41. جعفرزاده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۷:۵۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام و خسته نباشید من برای اولین بار است میخواهم ثبت اگهی تغییرات برای شرکتمون انجام دهم شرکت ما سال ۹۴آگهی تهییرات خود که انتخاب مدیران وهیات میره وبازرسین وتصویب تراز مالی سال ۹۳ را برای دوسال متوالی انجام داده حالا من امسال که سال ۹۵ هست باید فقط باید صورتجلسه تصویب تراز مالی سال۹۴ را آماده کنم؟یا نه؟اگه اینطور هست در همه ی متن های پیش فرض انتخاب مدیران هم ذکر شده من باید چطور متنی را آماده کنم ؟لازم به ذکره ک شرکت سهامی خاص می باشد همینطور من فیلد های مربوط به سایت تغییرات را متوجه نمیشوم واز در نظرم بسیار گیج کننده است ونمیدونم چ اطلاعاتی را باید وارد و چه اطلاعاتی نیاز به وارد کردن ندارد؟لطفا منو راهنمایی کنید وحتما جوابتون بهم ایمیل بشود

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۴ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام
   لطفا به سایت ثبت فردا ، قسمت تنظیم صورتجلسه رایگان مراجعه فرمائید.

 42. مهدی ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۴:۲۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام برای انحلال شرکت تعاونی حتما بایدوکیل داشته باشی یامیشه بدونه حق توکیل خود مدیرعامل برای تصفیه امتخاب بشه

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   هر دو امکان پذیر می باشد

 43. زارعیان ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۵:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام .. شرکت با مسیولیت ما با دو شریک سهم الشرکه مساوی تشکیل شد یکی هییت مدیره و دیگری نایب رییس هییت مدیره بود .. حال سمت این دو قرار است عوض شود .. من صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را ارسال کردم ولی در ارسال مدارک از طریق دفاتر منتخب و پوشه مخصوص اقدام نکردم و عودت گردید.. حالا نه میتونم صورتجلسه قبلی رو انصراف بدم چون تو وضعیت ارسال مدارکه و نه میتونم همون صورتجلسه رو مجددا ثبت کنم در مرحله دوم شماره پیگیری صورتجلسه قبلی رو میده میگه تکراریه .. ساعت و تاریخ رو تغییر دهید .. من چیکار کنم ؟؟؟

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام
   لطفا با شماره موبایل ۰۹۱۲۹۳۰۹۸۷۲ تماس بگیرید.

 44. سالار ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در ۸:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمائیتون، سوالم اینه که اگه آگهی ثبتی یکی از تغییرات شرکت گم بشه چطور میشه مجددا آگهی رو صادر کرد؟ آیا آگهی اینتنتی اعتبار اصلی رو داره؟

  • مشاور حقوقی ۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز میتوانید برای آگهی المثنی اقدام فرمائید ، لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما تماس بگیرید.

 45. ارجمند ۲ خرداد ۱۳۹۵ در ۴:۰۰ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام مدارک برای ارسال باید دارای بارکد باشد چگونه باید اساسنامه بارکد دار را از سیستم پرینت بگیرم؟
  اینکه در پاسخ بخ سئوال فوق می فرمایید با مشاوران ما تماس بگیرید تمام اعتبار سایت شما را زیر سئوال می برد….

 46. هادی ۶ خرداد ۱۳۹۵ در ۵:۲۰ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام
  ضمن تشکر از راهنما یی های جنابعالی
  بنده سال ۸۹ طی صورتجلسه ای از هیئت مدیره شرکت سهامی خاص خارج شدم، اما متاسفانه صورتجلسه جهت ثبت روزنامه ارسال نشده.
  امروز امکان خروج بنده از هیئت مدیره بتاریخ سال ۸۹ وجود دارد یا خیر؟
  همچنین بعد از سال ۸۹ هیچ تغییراتی (روزنامه رسمی) در شرکت رخ نداده است.

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر هیچ گونه صورتجلسه ای در اداره ثبت شرکت ها نداشته باشید این امکان برای شما وجود خواهد داشت.

 47. محمد ۶ خرداد ۱۳۹۵ در ۹:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من یه شرکت خدماتی با مسولیت محدود به صورت اینترنتی ثبت نام کردم. و تمام مدارک را بعد از پرینت و امضا برای ثبت شرکتها فرستادم. بعد از اون برام اصلاحیه اومد که چند تا از بندهای اساسنامه و صورتجلسه عمومی را اصلاح کن.

  حالا سوالم اینه که الان ۲ باره کل مدارک صورتجلسه ها و اقرارنامه و اساسنامه و شرکتنامه را باید پرینت و امضا کنم و بفرستم یا فقط همون صفحاتی که اصلاح داشت ر پرینت و امضا کنم و بفرستم؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام این بسته به نوع ایرادهایی که آمده است، باید ایرادها را اعلام کنید تا پاسخ درستی بتوانیم بدهیم.

 48. فریده میری ۸ خرداد ۱۳۹۵ در ۳:۲۶ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام میخواستم بدونم برای تغییرنام شرکت سهامی خاص بعدازینکه ۵ الویت درخواستی رو انتخاب کردیم وتا گام آخر رفتیم درتصمیم صورتجلسه سامانه اسم جدید شرکت رو چی بزنیم وقتی معلوم نیست کدوم اسم تایید میشه
  باتشکر

  • مشاور حقوقی ۹ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام دوست عزیز در تصمیم صورتجلسه همان اسم قبلی را قید فرمائید.

 49. سلیمانی ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض تشکر از مشاورین محترم
  ایتجانب در صدد تغییرات در هیات مدیره و بازرسین شرکت سهامی خاص هستم ، لذا عنوان صورت جلسه خود را نمی دانم در سامانه چه چیزی ثبت کنم ، نمی دانم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باید بزنم و یا مجمع عمومی عادی …لطفا راهنمایی فرمایید و برای تنظیم صورت جلسه به صورت رایگان ، به کدام بخش از سایت شما باید مراجعه کرد ؟ با سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۷ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام،

   عنوان مجمع شما مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد. همچنین برای تنظیم صورتجلسه رایگان، به آدرس sabtefarda.com قسمت تنظیم صورتجلسه مراجعه فرمایید.

 50. سلیمانی ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۸:۱۸ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض تشکر از مشاوران محترم
  یرای تغییرات در هیات مدیره و بازرسین یک شرکت سهامی خاص می خواستم بدانم که نوع صورتجلسه چیست و برای حذف افرادی که قبلا عضو هیات مدیره می باشند و بازرس بوده اند ، حذف چگونه باید انجام داد و آیا برای انتقال سهم نیاز به صورتجلسه ای جداگانه است ؟

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۰ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام،
   برای خروج و انتقال سهام مجمع عمومی فوق العاده و برای تغییرات هیئت مدیره و بازرسین، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیاز می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 51. صادق قاسمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۳:۱۲ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  لطفا بفرمایید بنده چند صورت جلسه و با چه عناوینی برای تغییرات زیر باید تنظیم کنم
  .جابجایی یک نفر در شرکت-یک نفر که فوت کرده خارج شود و یک نفر وارد شود و سهام نفر فوت شده تقسیم شود
  .اضافه کردن یه عنوان در اساسنامه شرکت
  .و تغییر حق امضا از دو نفر به یک نفر
  و یک سوال دیگه اینکه سهام حتما باید بین سه نفر تقسیم شود و من اگر بخوام حداکثر سهام رو داشته باشم تا چند درصد سهام امکانش هست داشته باشم از صد در صد
  ممنون و سپاسگزارم

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام،

   با توجه به تعداد سوالات، لطفا با مشاورین ما تماس بگیرید تا بطور کامل راهنماییتان کنند.

 52. علیرضا ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۴:۴۶ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من تمام مراحل رو انجام دادم و مدارک رو ارسال کردم برای دو شرکت مختلف صورتجلسات و مستندات مثل هم بودن فقط اسامی فرق میکردن
  متاسفانه یکی از شرکت ها ثبت شد و دیگری این ایراد رو برام نوشته:

  ۱٫عدم رعایت بخشنامه های ثبتی حاکم بر چگونگی اجرای قوانین آمره درتنظیم صورتجلسات و مستندات ابرازی

  در سیستم سمتها قید نشده است

  مجوز جهت موضوع شرکت

  سوالم اینه میتونم موضوع رو تغییر بدم تا قسمت مجوز خواستنش حذف بشه و اصلاح بزنم و قسمت سمت ها هم وارد کردم نمیدونم منظورش چیه
  تغییرات بدم و ارسال بزنم با همون مدارکی که پیششونه ادامه میدن یا باید وایسم تا مدارک برام پس فرستاده بشن و دوباره از اول اقدام کنم؟

  • مشاور حقوقی ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام،

   باید پذیرش جدید انجام شود و امکان اصلاح وجود ندارد و تاییدیه جدید با بارکد جدید پست شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 53. صادفی ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ در ۸:۳۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و تشکر از زحماتتون، من در سامانه ثبت تاسیس اطلاعاتم رو وارد کردم بعد از یک هفته پیام داده و اشکالات موجود رو بیان کرده مثل عدم ثبت مجمع عمومی و عدم درج اظهار نامه میشه راهنماییم بفرمایید؟. ممنونم

  • مشاور حقوقی ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ در ۹:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام دوست گرامی
   باتوجه به سوالات شما لطفا با مشاوران تماس حاصل فرمائید.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   صورتجلسه تنظیم شده اشتباه است برای کسب اطلاعات بیشتر عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ بفرستید یا با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

 54. مانی ۱ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام. در شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک (الف و ب) و همان دو نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل(شخص الف) هستند، یکی از اعضای هیئت مدیره(شخص ب) (عضو هیئت مدیره و نه مدیرعامل) برای واگذاری تمام سهم الشرکه و سمت خود به شخص دیگری که در شرکت کارمند (شخص ج) است چه مراحلی باید طی شود و چه صورتجلساتی باید تهیه شود؟ لازم به ذکر است که شخص (ب) بعنوان کارمند شرکت ادامه فعالیت خواهد داد. در ضمن آیا نیاز به مکاتبه با سازمان های تامین اجتماعی و دارایی می باشد یا خیر؟ سپاسگزارم.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۴۶ قبل از ظهر- پاسخ

   بت سللام و درود
   برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به دو نفر عضو نیاز هست که در نفر حتما باید در شرکت سهم داشته باشند ، و در شرکت با مسئولیت محدود یک صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تنظیم می شود شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 55. هاشمی ۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۲۴ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  در اتحادیه های صنفی که با انتخابات اعضای هیات مدیره جدید می شود. برای ثبت صورتجلسه تغییرات چه نوع صورتجلسه ای باید انتخاب گردد؟
  صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده/ انتخاب مدیران
  صورتجلسه هیات مدیره / تعیین سمت مدیران
  صورتجلسه هیات مدیره/ تعیین دارندگان حق امضا

  هرسه مورد باید ثبت گردد یا مورد ۱ کافیست؟

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۰۸ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   تغییر اعضا در مجمع عمومی به طور فوق العاده صورت می گیرد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 56. محسن هاشمی ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۴:۴۷ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام من بصورت سوری سهامدار یک شرکت ساختمانی جهت اخذ رتبه شده ام بعنوان رییس هیئت مدیره وپس از چند سال برای من اخطاریه از دارایی امده و حسابها و موبایلم را مسدود کرده اند جهت خلاص شدن از این وضیت چکار میتوانم بکنم ممنونم ۰۹۱۳xxxxxxx

  توجه: شماره تماس شما به مشاوران مربوطه اعلام شد.

 57. سارا ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۲۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلا م وقتی دو شریک باشند اما یکی وجود نداشته باش و شریکی بخواهد شرکت را منحل کند به چه طریق می باشد

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۴۹ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   با رعایت قوانین در اسانامه شما می توانید اقدام به انحلال شرکت نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 58. فرشید ۶ تیر ۱۳۹۵ در ۴:۲۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  هنگام تاسیس شرکت سهامی خاص در بخش “اشخاص” آیا بازرسین را نیز باید وارد کنم؟در غیر اینصورت کجا باید مشخصات بازرسین را وارد نمود؟سپاس

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   بله در بخش اشخاص باید بازرسین را نیز وارد نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 59. خوارزمی ۸ تیر ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  صورتجلسه هیئت مدیره رو در سامانه ثبت شرکتها ثبت کردم. در صورتجلسه، مدت اعتبار سمت مدیرعامل، به مدت ۲ سال تعیین شده. در سامانه هم مدت اعتبار رو بطور صحیح وارد کردم.
  الانم پیش نویس آگهی اومده. ولی در پیش نویس، “مدت زمان اعتبار مدیرعامل” ذکر نـشده (یعنی ننوشته که مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب شده) و فقط تاریخ صورتجلسه نوشته شده.
  حالا سوال من اینه که: با توجه به اینکه در صورتجلسه ارسالی و همچنین در هنگام ثبت صورتجلسه در سامانه، هیچ اشتباهی از طرف بنده رخ نداده و مدت زمان اعتبار مدیرعامل در هر دو مورد به درستی وارد شده، آیا در این مرحله (یعنی پیش نویس آگهی) میشه کاری کرد که “زمان اعتبار”، در آگهی نهایی ذکر بشه یا نه؟

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   قبل از دریافت آگهی تاسیستان از مسئولین اداره ثبت تقاضای اصلاحیه بدهید، در آگهی ها همیشه مدت را قید می کنند ، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 60. فریده میری ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۷:۰۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام.وقت بخیر.درصورت فوت احدی از سهامدارن و نیاز به تمدید اعضا(صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیأت مدیره)باتوجه به نیاز حضور سهامداران در مجمع عمومی باید چه کرد؟آیا لازم است یک جلسه انتقال سهام تنظیم شود مبنی بر انتقال سهام فوت شده به وراث مرحوم و بعد تمدید اعضا انجام شود یا راه دیگری دارد؟
  سوال دوم اینکه اگر آگهی تغییرات تمدید اعضای شرکت برای زمان قبل از سیستمی شدن ثبت و تغییرات شرکت باشد و در این تغییرات اعضا هیآت مدیره زیاد شده باشد اما در متن آگهی قید نشده باشد اعضا هیات مدیره افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت در این صورت اگر الان بخواهم تمدید اعضا کنم ملاک من اساسنامه باشد یا آخرین تغییرات که اشتباه انجام شده و اداره ثبت هم ایراد نگرفته بوده؟؟
  باتشکر از اطلاعت شفاف و کاملتان.

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۱۲ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   در ابتدا باید نقل و انتقال قهری سهام انجام شود و سپس وراث مرحوم وارد شرکت شوند و در مورد سوال دومتان می توانید در یک صورتجلسه تغییرات وارده را قید نمایید برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 61. زهرا ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۷:۰۸ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام یه سوال از خدمتتون داشتم اینکه من در سامانه صورت جلسه تغییرادرس انجام دادم یعنی ادرس تغییر پیدا کرده تمام مراحل رو گام به گام انجام دادم و پست کردم اما مدارک عودت داده شده ایراد ازکجا بوده ایا متن صورت جلسه ایراد داشته یا جایی دیگه از کارم اشتباه بوده ؟ متن صورت جلسه چطور باید باشد و الان باید چکار کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۱۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   ایرادات وارده در سایت قید می شود در صورت قید نشدن ایرادات حتما در قسمت پست مدارک اشتباهی صورت گرفته برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 62. حسام ۱۲ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۹ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من یک شرکت با کاربری خدمات it و کامپیوتری دارم.اگر بخواهم به یک شرکتی که فروشگاه اینترنتی باشه و ماهیت تجاری داشته باشه باید چه اقدامی انجام بدم؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۹:۰۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   می توانید شرکتی با موضوع فعالیت خدمات کامپیوتری ثبت کنید اما برای فعایت در زمینه فروشگاه اینرنتی برای اقدام به گرفتن نماد الکترونیکی کنید که اطلاعات دقیق تر در سایت موجو می باشد و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید یا عدد۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید .

 63. فریده میری ۱۳ تیر ۱۳۹۵ در ۲:۴۷ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام برای ثبت موسسه امورشی فرهنگی(مدرسه غیر انتفاعی) اسامی مورد نظر موسسه را رد کردند ودلیل را عدم ارائه شماره و تاریخ مجوز اداره فرهنگ و ارشاد استان و آمورش پرورش استان را خواستار بودند.آیا منظور نامه ای مبنی بر ارائه بلا مانع بودن انتخاب نام را مد نظر داشتند یا منظور همان مجوز فعالیت که ازاموزش پرورش دریافت کردیم؟
  درصورتیکه منظور نامه تاییدنام است آیا لزوم اخذ مجوز فرهنگ و ارشاداستان برای فعالیت و اساسنامه ممهور به مهر این مرجع است یا همان نامه تایید نام کفایت میکند؟
  باتشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   بله شماره و تاریخ نامه مجوز در سامانه قید شود برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 64. میثم شیرازی ۱۴ تیر ۱۳۹۵ در ۸:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلا م و عرض ادب

  من همه مراحل انحلال شرکت رو انجام دادم و سه برگه شامل یک برگ سه مهره و ئوبرگ تک مهر را در اختیار دارم، شرکتم مسولیت محدود بوده، ایا هم برای روزنامه رسمی و هم محلی باید اقدام کنم؟

  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ تیر ۱۳۹۵ در ۶:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   بله پس از ثبت انحلال شرکتتان برای خرید روزنامه آگهی انحلال شرکتتان باید اقدام کنید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت شرکت با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 65. مسعود ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام وعرض ادب
  آیا امکان تغییر نام پیشنهادی بعدازمرحله تایید نام اولیه که مهلتی به جهت ارسال مدارک داده شده وجود دارد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   می توانید مجدد از ایتدا مراحل ثبت نام رو با اسامی جدید شروع کنید برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید

 66. Ataee ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام من یک صورتجلسه برای موسسه فرهنگی می خوام ثبت کنم که مدت زمان هیئت مدیره قبلی رو تمدید کنم آیا با صورتجلسه مجمع فوق العاده میتونم ثبت کنم یا بایست مجمع هیئت مدیره باشه؟
  ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۳ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۴۷ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   باید صورتجلسه به صورت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 67. احمد ازادواری ۲۹ تیر ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۷ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  برای ابقا سمت ها در سهامی خاص باید چه نوع تصمیم رو انتخاب کرد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۹ تیر ۱۳۹۵ در ۱:۳۲ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   تمدید اعضا در صورتجلسه عادی به طور فوق العاده انجام می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران ما با شماره ۸۸۸۸۰۷۲۷-۰۲۱ تماس بگیرید یا عدد ۳ را به ۱۰۰۰۷۲۷ ارسال نمایید.

 68. محمد ۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۵:۴۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  برای نقل انتقال سهام و تغییر در هیئت مدیره صورتجلسه تنظیم شد و مدت ابلاغیه نقص هم به اتمام رسید و رد شد.الان تمام مدارک آماده است .لطفا راهنمایی کنید که مدارکی که به پایانه حمل و نقل قبلا فرستاده شد کفایت می کند یا دوباره از طریق پایانه حمل و نقل صورتجلسه را بفرستیم؟ لطف کنید بطور خلاصه توضیح دهید که چه مراحلی باید گذرانده شود.
  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   انصراف از صورتجلسه قبلی بدهید و ساعت صورتجلسه را تغییردهید مجدد پذیرش گرفته ثبت شرکتها بفرستید

 69. mahdy ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ در ۹:۴۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و تشکر از مطالب مفید که قرار داده اید
  بنده به صورت اینترنتی شرکت سهامی خاص ثبت کرده ام ولی بدلیل گذشتن ۲ ماه از پذیرش نهایی مدارک از طریق پست پذیرفته نمی شود .آیا می توانم تمدید کنم ؟ آیا راهی برای حل مشکل وجود دارد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۲ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   بله می توانید تمدید کنید خود سایت اصلاحیه گذاشته می توانید با شماره پی گیری جدید پذیرش جدید بگیرید

 70. sina zebarmavi ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۵ بعد از ظهر- پاسخ

  در حال ثبت یک موسسه ام، در مرحله تعیین نام نوشته، به خاطر عدم وجود مجوز ا ز مراجع ذی صلاح رد شد! چه مجوزی می خواد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۵۷ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   اسم انتخابی شما نام سازمان یا ارگانی قید شده به طور مثال اسم گردشگری ایکس ایگرگ ، چون اسم گردشگری را در شرکت قید می کنیم باید مجوز از سازمان گردشگری داشته باشیم

 71. سروش ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام خسته نباشید
  پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه تغییرات شرکت از طریق کدوم سایت باید به ثبت برسونم .
  ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام و درود
   سایت http://irsherkat.ssaa.ir
   قسمت پذیرش صورتجلسه تغییرات

 72. محمد ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  در شرکت سهامی خاص پس از دوسال، تا زمانیکه تغییرات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل انجام نشده باشد و مدیر عامل فعلی مایل به ادامه مدیریت نباشد، حق امضا چک و قراردادها به چه صورت می باشد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۹:۵۷ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   حق امضا معتبر نیست و معمولا بانک اجازه صدور چک و کارهای بانکی نمی دهد می بایست هیات مدیره جدید تعیین شود

 73. علی ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۷:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم تغییر نام شرکت و انتخاب ۵ نام برای تغییر در سامانه اینترنتی چه طوری میشه مشخص کرد یا سرچ کرد که نام های انتخابی تکراری نیستند ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۰ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   تو سایت سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی می توانید سرچ کنید

 74. جواد عالمي ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۴۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید
  سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت (سهامی خاص) به این صورت تغییر خواهد کرد: رئیس هیئت مدیره قرار است مدیرعامل شود، نائب رئیس قرار است رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره هم نائب رئیس هیئت مدیره شود.
  برای تغییرات در بخش “نوع تصمیم” کدام گزینه را می بایست در سامانه انتخاب کرد؟
  ۱- انتخاب مدیران
  ۲- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
  ۳- تعیین سمت مدیران
  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۰ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره

 75. پدرام ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ در ۴:۱۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام ممنون از همکاریتون مى خواستم بدونم براى تغییرات عضاء شرکت در جزیره کیش هم مى توان به صورت انترنتى اقدام کرد ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۰:۰۱ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   خیر ثبت کیش به صورت حضوی می باشد

 76. تینا محبی ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام . جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه یک موسسه خیریه در تاریخ ۹۵/۰۴/۲۵ تشکیل و صورتجلسه هم تنظیم شده و در سامانه ثبت موقت شده وبرای تایید به پلیس امنیت ارسال شده است اما هنوز پلیس امنیت صورتجلسات تایید شده را تحویل نداده است با توجه به مدت ۱ ماهه از تاریخ صورتجلسه تا ارسال آن به اداره ثبت شرکتها به نظر شما چی کار کنم؟ الان در سامانه صورتجلسه را ثبت نهایی کنم اما هر وقت پلیس امنیت تایید کرد پست کنم حتی اگر از ۳ روز بیشتر شد؟ یا اصلا ثبت نهایی نکنم و بعد از تایید پلیس امنیت حتی اگر از یک ماه ا تاریخ جلسه گذشته باشه در سامانه ثبت نهایی کنم و همون روز هم پست کنم؟ ممنون از راهنماییتون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   می توانید صورتجلسه را بفرستید اداره نهایتا نقص می خورد بعد رفع نقص کنید با ارسال تاییده پلیس امنیت

 77. رضا سینایی فر ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام سوال دارم . اگر آدرس قانونی شرکتی در یکی از شهرستانها و استانهای غیر تهران باشد و براساس ارکان صلاحیت دار شرکت آدرس قانونی به تهران انتقال یابد ایا شماره ثبت و حتی شناسه ملی ان عوض میشود یا باید عوض شود
  متشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   شماره ثبت عوض می شود اما شناسه ملی تغییری نخواهد کرد

 78. سمیه عباسی ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام من سال ۸۸شرکت تاسیس کردم میخام گواهی اخرین تغییرات داشته باشم شرکت هیچ تغییری دراساسنامه کلا نداشته چکار باید انجام بدم ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   هیات مدیره رو تمدید بفرمایید همان می شود اخرین تغییرات شرکت

 79. جواد عالمي ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ در ۱:۱۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و درود فراوان
  در یک شرکت با مستولیت محدود، حق امضاء تعهدآور با رئیس هیئت مدیره بوده و مدیر عامل بدون حق امضاء است. جهت افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه، صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم کرده ام سوال اینجاست که:
  ۱- در متن “مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود” می بایست “مدیر عامل” نوشته شود یا “رئیس هیئت مدیره”؟
  ۲- نیاز به تشکیل هئیت رئیسه هم دارد؟ نوشتن و عدم نوشتن هئیت رئیسه تأثیری در رد صورتجلسه دارد یا خیر؟

  خیلی ممنون از راهنمایی که می فرمائید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   متن “مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود” صحیح می باشد و جزو متن صورتجلسه است تغییری نباید بکند
   خیر نیازی به هیئت رئیسه نیست اما اگر نوشته شود اشکالی ندارد

 80. مهدی ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۳:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام .میخواستم بدونم میزان مهلت شرکتها برای ثبت تغییرات .و همچنین اعلام آن به بانک ها چقدر است .
  با تشکر و سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۴۷ قبل از ظهر- پاسخ

   باسلام
   سوالتون واضح نیست اما چیزی که مسلمه درسهامی خاص حق امضا باید اعتبار داشته باشد وگرنه کارهای بانکی انجام نمی شود
   درسهامی خاص هیات مدیره دو سال اعتبار دارد

 81. سید احمد ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام . در ابتدا ممنون از خدمات بی شائبه آنجنابان ، سوالی که داشتم : برای تمدید صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه در صورتی که هیچ تغییراتی صورت نگرفته و فقط مدت تنفیظ مدیران تمدید میشود کدام یک از فیلدهای تصمیمات باید انتخاب شود . با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۴۹ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره

 82. سید احمد ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ در ۶:۳۷ قبل از ظهر- پاسخ

  در ادامه سوال قبلیم ، آیا نیازی هست که اسم مدیران قبلی و تعداد سهام و حق امضا و … در حالی که هیچ تفاوتی نسبت به صورتجلسه قبلی نکرده است را وارد کنیم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ شهریور ۱۳۹۵ در ۸:۰۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   هرنوع تغییری در صورتجلسه باید سهام افراد وارد شود و صورتجلسه را امضا کنند

 83. ستاره ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۱۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام میخوام آدرس شرکت رو از یک شهر به شهر دیگه منتقل کنم چه نوع صورتجلسه این باید تنظیم شه؟ باید تو سربرگ شرکت باشه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در فوق العاده و الزامی ندارد در سربرگ زده شود

 84. ستاره ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۷:۳۶ بعد از ظهر- پاسخ

  در ضمن مدارک لازم براى ارسال رو لطفا میگید چه
  مدارکیه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   صورتجلسه امضا شده و رسید پذیرش اینترنتی

 85. محمد صیاد ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۵۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام روز بخیر
  قصد تغییر شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص رو دارم
  ممکنه راهنمایی کنین نوع صورت جلسه در گام دوم و نوع تصمیم در گام سوم چی باید باشه
  ممنونم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   تبدیل شرکتها دیگر امکان پذیر نیست اگر سهامی خاص می خواهید باید درقالب سهامی خاص شرکتی جدید ثبت کنید

 86. اخوان ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۲:۴۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام. یکی از اعضای هیات مدیره میتواند سهام دار نباشد؟

  پرینت صورتجلسه هیات مدیره و مجمع عمومی باید به امضا اعضا برسد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   اگر اساسنامه شرکت اجازه بدهد بله می تواند سهام دار نباشد
   صورتجلسه باید به امضای کلیه اعضا برسد

 87. سعيد ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۰۷ قبل از ظهر- پاسخ

  درود
  جهت تغییر آدرس شرکت در تصمیمات چه گزینه ای باید انتخاب شود؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   اگر تغییرادرس داخلی باشد تغییرآدرس در یک واحد ثبتی زده شود اگر به شهرستان است تغییرآدرس به واحد ثبتی دیگر انتخاب شود

 88. طلوع ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من جهت تمدید تصدی مدیران از طریق سامانه اقدام کردم که به دلیل زیربرگشت خورد:
  به دلیل عدم درج کلیه/صحیح تصمیمات اصل صورتجلسه ارسالی در قسمت تصمیمات جلسه در گام سومسامانه اینترنتی،مدارک عینا عودت میگردد. تعسسن سمت و بازرس و روزنامه
  ۱- آیا باید تصمیم مقابل انتخاب گردد؟ تمدید مدت تصدی مدیر/ مدیران/هیئت تصفیه
  ۲-در قسمت ، تأیید اطلاعات وارد شده و مدارک مورد نیاز، به این علت که فردی اضافه یا کم نشده و فقط قصد تمدید زمان تصدی میباشد ،مدرکی در این قسمت دیده نمیشود و خالی میباشد
  ۳-در مرحله متن صورتجلسه ،متن پیشنهادی رایانه ، عمل نمیکند – در صورتجلسه برگشت خورده متن دیگری وارد این قسمت نموده بودم
  برای پذیرش مجدد خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.متشکرم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ در ۶:۱۸ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در سامانه همه تصمیمات جلسه را می بایست انتخاب می کردید باید تعیین سمت و بازرس و روزنامه را هم تیک بزنید
   تصمیم مقابل نداره چه انتخاب مدیرباشه چه تمدید مدیر قبلی همان تعیین سمت می باشد
   باید متن صورتجلسه خودتان را بگذارید د ر سیستم نه از متن پیشنهادی استفاده کنید یا متن دیگری بگذارید

 89. مسعود ۲ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا اگر شرکتی تعییراتی در خود نداشته باشد اما نوبت تغییرات دوسالانه شرکت باشد باید چکارانجام دهد
  با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   هیات مدیره شرکت را تمدید بفرمایید

 90. مانی ۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض ادب، برای آگهی تغیرات شرکا و هیئت مدیره در هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود، (خارج شدن یک نفر از اعضای هیئت مدیره و شرکا و تبدیل شدن به عنوان کارمند و جایگزینی کارمند دیگری بعنوان عضو هیئت مدیره) غیر از صورتجلسه و صلح دفترخانه، چه مدارک دیگری برای ارائه به ثبت شرکتها مورد نیاز می باشد؟ (از تامین اجتماعی و یا دارایی و …)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   مدارک هویتی برابراصل نفر جدید بعد از ثبت نام اینترنتی و دریافت رسید پذیرش

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۷ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   نیازی به مدارک تامین اجتماعی نیست صورتجلسه زده و پذیرش اینترنتی بشود و مدارک برابراصل نفرات جدید ارسال شود

 91. F.o ۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام خسته نباشید من تمام مراحل تمدید را انجام داده ام و ثبت هم شده اما برا ی روزنامه رسمی نمیدانم چه کار کنم؟وارد سایت روزنامه رسمی شدم اما نمیدانم از کجا باید شروع کنم.لطفا راهنمایی کنید.

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۴ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   وارد سایت روزنامه رسمی شوید قسمت ورود اعضا ثبت نام بفرمایید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۵ بعد از ظهر- پاسخ

   درسایت روزنامه رسمی عضو شوید سپس قسمت پرداخت هزینه اگهی شماره مکانیزه رو وارد نمایید و بقیه آیتم ها را پر کنید

 92. زینب ۶ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من تمام مراحل را انجام دادم فقط بدون تنظیم کردن صورتجلسه پذیرش نهایی را زدم و حالا نمیتونم به مرحله قبل برگردم تا صورتجلسه رو تنظیم کنم راهی هست؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   از همون جا که نهایی کردید شماره پیگیری رو درقسمت انصراف بزنید وانصراف بدهیداز صورتجلسه

 93. ایمان ۱۰ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

  درود
  شرکت ثبت کرده ام با وجود تمام شدن تاریخ های اعضای بازرسی و هیت مدیره هیچ تغییراتی تا کنون ثبت نشده دارم.
  حال برای ثبت تغییرات هیت مدیره و حق امضا بایستی از کجا شروع کنم
  ابتدا انها را تمدید و سپس تغییرات جدید را اعمال نمایم؟
  یا مستقیم میتوانم تغییرات را اعمال کنم؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۱ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   درصورتجلسه عادی می بایست هیات مدیره و بازرسین رو تمدید یا انتخاب بفرمایید و بعد پذیرش اینترنتی و به اداره ثبت شرکتها بفرستید

 94. ایمان ۱۰ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۷ قبل از ظهر- پاسخ

  درود
  شرکت ثبت کرده ام با وجود تمام شدن تاریخ های اعضای بازرسی و هیت مدیره هیچ تغییراتی تا کنون ثبت نشده دارم.
  حال برای ثبت تغییرات هیت مدیره و حق امضا بایستی از کجا شروع کنم
  ابتدا انها را تمدید و سپس تغییرات جدید را اعمال نمایم؟
  یا مستقیم میتوانم تغییرات را اعمال کنم؟
  اگر نکته دیگری هست یاداوری کنید
  سپاس از شما…

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۰۲ بعد از ظهر- پاسخ

   مهم نیست که مدت تمام شده الان می توانید تمدید بفرمایید از سال ۹۵ تا ۹۷ هیات مدیره را و بازرسین را برای سال ۹۵ تمدید کنید
   صورتجلسه بزنید و بعد ثبت نام اینترنتی و به اداره ثبت شرکتها بفرستید

 95. حمیدرضا ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۱:۵۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  بنده مدارک را پس از پرینت از سایت ارسال و بارکد پستی را وارد نمودم اما بدلیل برگشت اداره پست مجبور به ارسال مجدد در پاکت مخصوص شدم. اکنون بار کد جدید را چگونه باید وارد سایت نمایم ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۰۸ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر پاکت اشتباه بوده بارکد ندارد اگر اصلاح کرده و پیگیری تغییرکرده شماره پیگیری جدید را وارد کنید و بارکد بزنید

 96. صفري ۱۲ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۹ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام . آیا اساسنامه موسسه ای که ثبت کردم در یک سامانه ای ثبت می شود و من بتونم با وارد کردن مثلا شناسه ملی موسسه به اون دسترسی داشته باشم. (منظور نسخه چاپ شده که دارم نیست. یعنی همین نسخه چاپ شده که دارم آیا در جایی هم ثبت شده که بهش دسترسی داشته باشم)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   خیر، فقط اداره ثبت سوابق را دارد و می توانید کپی برابراصل آن را دریافت بفرمایید

 97. علی ۱۲ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  من ۶ ماه قبل شرکتی رو ثبت کردم و کارهای آن تمام شد. اما برای آدرسی که در زمان ثبت شرکت وارد کرده ام اجاره نامه به نام شرکت ندارم، به همین دلیل برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی تا الان اقدام نکرده ام.
  آیا برای این تاخیر ۵ ۶ ماهه در تشکیل پرونده مالیاتی مشکل مالیاتی و یا قانونی خواهم داشت؟
  آیا میتوانم الان آدرس شرکت را تغییر دهم؟
  آیا اجاره نامه حتما باید به نام شرکت باشد یا اجاره نامه مسکونی به نام اعضای شرکت کافی است؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   میتوانید تغییرآدرس بدهید و همون ادرسی را بدهید که در اجاره نامه به نام شرکت می باشد

 98. سید محمدنوری ۱۳ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۰۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام خداقوت ،از سال قبل پیگیر تغیرات روزنامه رسمی موسسه خیریه بودم متاسفانه بعد از این همه پیگیری کارشناسان اداره گفتن باید مجوز از نیروی انتظامی داشته باشیت هرچند ما بیش از۱۰ساله که مجوز از بهزیستی داشته و داریم و تا کنون هیچ مجوزی از نیروی انتظامی نداشته ایم و به همین علت برگشت زدن روی پروندمون
  آیا ما که اساس نامه از بهزیستی داریم چکار باید کرد حقیقتش یکساله که دلسر شذم و طرف اداره نرفتم
  الان هم تغیرات قبلی رو بخوام ویرایش بدم چه کار باید کرد ؟؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۴۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر بخواهید اعضای قبلی هم تمدید بفرمایید باز هم نیاز به مجوز از اداره پلیس و امنیت دارید طبق اساسنامه موسسه
   صورتجلسات را بزنید و مجوز بگیرد بعد اداره بفرستید

 99. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۵۵ قبل از ظهر- پاسخ

  راهنمایی ها عااااالی بود.

 100. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۵۸ قبل از ظهر- پاسخ

  اگر صورتجلسه را ثبت کرده باشیم و تایید نهایی هم انجام شده باشد، در طی ۳روز نتوانیم مدارک را ارسال کنیم چه می شود؟
  ممنون

 101. الناز ۱۵ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام،
  اگر بعد از تایید نهایی صورتجلسات مدارک را بعد از ۳روز اعلام شده ارسال کنیم چه میشود؟
  با تشکر

 102. رومینا ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۵۵ قبل از ظهر- پاسخ

  خسته نباشید . ما یک شرکت سهامی خاص ثبت کردیم که متاسفانه زمانیکه برای پرداخت هزینه آگهی به سایت روزنامه رسمی مراجعه کردیم متوجه شدیم سرمایه تعهدی را با یک صفر بیشتر ثبت کرده اند. الان روزنامه رسمی شرکت آمده برای تغییر در اساسنامه چه کار باید بکنم؟

 103. شیراری ۱۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۲۴ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام.
  من صورتجلسه تغییرات را به دلایلی اصلاحی وارد سیستم کردم ولی متاسفانه در مرحله آخر یعنی پذیرش نهایی،عدم ذخیره اطلاعات می زند و من نمیدانم مشکل از کجاست.
  آیا میتونید کمک کنید که راه حل چیست؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   یا سایت مشکل داشته دوباره پذیرش بگیرید
   یا زمان ورود اطلاعات دکمه ثبت اطلاعات زده نشده و دیگر اینکه هر بار که شخصی را وارد می کنید یک گام جلو بروید و برگردید آنوقت در حافظه سیستم می ماند

 104. علی سالاری ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۲۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا در صورت امکان توضیح دهید که چرا هنگام وارد نمودن سهم اشخاص فیلد اشخاص نام نفرات را نمایش نمی دهد.
  سرمایه نقدی ویا هر نوع سرمایه رامشخص نمودم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۵۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در قستمی که سمت اشخاص مشخص می شود افرادی که سهم دارند رو یک بار عنوان سهامدار یه بار هم سمتشون رو وارد کنید

   • علی سالاری ۱۹ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۶ بعد از ظهر- پاسخ

    سپاس فراوان

 105. شاهدي ۲۰ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۳۸ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا به سوال من پاسخ دهید
  آیا بازرس علی البدل می تواند نسبت فامیلی مثلا همسر نائب رئیس هیئت مدیره و زن برادر مدیر عامل باشد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بازرسین نمی توانند فامیل اعضای هیات مدیره باشند

 106. محمد ۲۳ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. من یک شرکت مسوولیت محدود دارم الان میخوام در مورد فعالیت ها بهش اضافه کنم ولی مدارک شرکت از جمله اساسنامه و بقیه اوراق گم شدن لطفا راهنمایی کنید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگه سهم الشرکه ها را داشته باشید نیازی به اساسنامه ندارید از روزنامه رسمی استفاده کنید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   قسمت اشخاص حاضر در جلسه هر تعداد که بخواهید می توانید ثبت کنید
   اگر بالای ۱۵۰ نفر هستند می توانید از اکسل استفاده کنید و سی دی کنید یا می توانید در همان سایت اسامی را واردکنیدمشکل ندارد

 107. امین الله ۲۳ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۱۹ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  من صورتجلسه تغیرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ثبت کردم و ارسال مدارک هم نمودهام (دو مرتبه) ولی هر دفعه عودت دادند و گفتند در گام چهارم بایستی همه نفرات حاضر در جلسه اطلاعاتشونو ثبت کنی ولی در این گام بیشتر از ۵ نفر نمیتونم ثبت کنی و تعداد نفرات من با منشی ۶ نفر هستند لطفا راهنمایی کنید چگونه باید این کارو انجام بدهند . تو سایت نوشتند اگه تعداد نفرات بالای ۱۵۰ نفره ، فایل تهیه کنید و با مدارک بفرستید.

 108. محسن ۲۴ مهر ۱۳۹۵ در ۲:۲۱ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  مدت آگهی تغییرات شرکتم به اتمام رسیده و هیچگونه تغییراتی صورت نگرفته آیا با همین شرایط جهت عقد قراردادیکه به هیچ وجه فرصتی برای تمدید آگهی تغییرات ندارم میتوانم قرارداد فوق را امضاء کنم یا خیر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر سهامی خاص هستید و مدت اعتبار حق امضا تمام شده باید تمدید بفرمایید

 109. مهرزاد ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۷:۱۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  من میخوام کل سهام یه رکت مسولیت محدود و بخرم .یعنی کلیه اعضا خارج و اعضای جدید وارد و ادرس هم تغیر بدم.چه مدارکی لازم هست و چقد هزینه داره

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   مدارک ثبتی شرکت و مدارک هویتی اعضا لازم است
   برای هزینه تماس بفرمایید با مشاورین ثبت فردا

 110. علی سالاری ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۱ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام واحترام خدمت کارشناس محترم
  در هنگام ثبت شرکت(سهامی خاص)در ثبت اولیه جهت تائید نام شرکت در اظهارنماه و اساسنامه باید شماره حساب قید شود
  توضیح بیشتر اینکه:آیا حساب شرکت باید قبل از ارسال سیستمی اظهارنامه واساسنامه باشد ؟
  سوال دوم
  نوع سهام در قسمت مشخصات سهام یک بار سرمایه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰ریال و یک بار بانام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ریال تعداد سهام ۱۰۰ آیا باید وارد شود؟
  و اینکه در شرکتی که رئیس هیت مدیره با نود درصد سهام می باشد(با حق امضا) در قسمت وضعیت توکیل امضا کننده کدام گزینه باید انتخاب شود؟
  سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   خیر در اظهارنامه قسمت حساب بانکی را نقطه چین بگذارید و بعد ازتایید نام حساب باز کنید، سهام هم با نام عادی می باشد

 111. ali ۲۵ مهر ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۳ بعد از ظهر- پاسخ

  باسلام واحترام خدمت کارشناس محترم
  در هنگام ثبت شرکت(سهامی خاص)در ثبت اولیه جهت تائید نام شرکت در اظهارنماه و اساسنامه باید شماره حساب قید شود
  توضیح بیشتر اینکه:آیا حساب شرکت باید قبل از ارسال سیستمی اظهارنامه واساسنامه باشد ؟
  سوال دوم
  نوع سهام در قسمت مشخصات سهام یک بار سرمایه نقدی ۱۰۰۰۰۰۰ریال و یک بار بانام عادی ۱۰۰۰۰۰۰ریال تعداد سهام ۱۰۰ آیا باید وارد شود؟
  و اینکه در شرکتی که رئیس هیت مدیره با نود درصد سهام می باشد(با حق امضا) در قسمت وضعیت توکیل امضا کننده کدام گزینه باید انتخاب شود؟
  سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   خیر در اظهارنامه قسمت حساب بانکی را نقطه چین بگذارید و بعد ازتایید نام حساب باز کنید، سهام هم با نام عادی می باشد

 112. مهدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۱۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  طی صورتجلسه مجعمع عمومی فوق العاده تغییراتی در محل شرکت و موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص داشتیم.کلیه کارهای ثبتی انجام شد و آگهی در روزنامه رسمی هم چاپ شد.آیا آگهی در روزنامه محلی هم اجباری است یا نه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۳۸ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   خیر

 113. مهدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۸:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر بنده مصیمبه انحلال سرکت رو دارم و درحواست اینترنی رو پر کردم مدارکی که باید به پست تحویل بدم چه چیزهایی هستن؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   صورتجلسه انحلال و رسید اینترنتی
   اگر مدیرتصفیه از اعضای شرکت نمی باشد مدارک هویتی برابراصل ایشان را هم ارسال بفرمایید

 114. محمدرضا احمدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام صورتجلسه تغییرات را تکمیل کرده ام و ثبت نهایی هم شده ولی برگه ای که آدرس پستی را داشته باشه برای ارسال مدارک رو نمیتونم بگیرم با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   همانجا که نهایی کردید یک آیتمی دارد به نام وضعیت کادر را باز کنید و رسید پذیرش را دریافت کنید

 115. محمدرضا احمدی ۲۷ مهر ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلاماگه
  اگه بعد از ۲ سال که باید مجددا صورتجلسه تغییرات ثبت بشه و در این میان فقط بازرسین تعویض بشن آیا با گذشت ۶ ماه از مدت دو ساله مشکلی در ثبت صورتجلسه پیش میاد یا نه؟ و باید تاریخ صورتجلسه رو پایان ۲ سال تنظیم کرد یا بعد از آن هم مشکلی نداره ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   مشکلی برای هیات مدیره پیش نمی آید
   می توانید فقط بازرسین را تغییر دهید

 116. محمدرضا احمدی ۲۸ مهر ۱۳۹۵ در ۵:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام
  میخواستم بدونم اگه پس از ثبت شرکت بیشتر از ۲ سال بگذره (۲٫۵)در صورتجلسه تغییرات در ضمن اینکه بازرسین شرکت تغییر کرده اند باید تاریخ پایان ۲ سال رو در صورتجلسه بزنیم یا مشکلی در روند آن و تاریخ روز صورتجلسه پیش نمیاد؟

 117. نیره ۲۸ مهر ۱۳۹۵ در ۶:۰۵ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام ممنون از اطلاعات و صبر شما. من میخام دارندگان حق امضا را تغییر دهم باید از کدوم قسمت وارد بشم؟ ممنون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۳۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بایدصورتجلسه تنظیم و وارد سایت اداره کل ثبت شرکتها شده و ثبت نام اینترنتی بفرمایید

 118. siamand ۳۰ مهر ۱۳۹۵ در ۹:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام، بند تعهد در صورت جلسه مجمع عمومی شرکا و موسسین چی هست؟؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۴۲ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   هیچ کدام از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسین شرکت مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانونی تجارت نمی باشد و سابقه سوء پیشینه کیفری نیز ندارند و نامبردگان نسبت به موارد فوق اقرار نموده و متعهد می شوند در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ خواهند بود.

 119. ghodosii ۲ آبان ۱۳۹۵ در ۸:۲۶ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام در ثبت صورت جلسه توسط وکیل دادگستری، مشخصات وکیل در سایت به عنوان متقاضی ثبت میشه. ؟ چون در سایت اعلام شده نام متقاضی باید با شخصی که اسمش در صورت جلسه هست مطابق باشه، در این صورت اسم وکیل کجا قید میشه؟
  تشکر از پاسخ گویی تون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۸ آبان ۱۳۹۵ در ۸:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   فقط اسم وکیل در گام نخست نوشته می شود

 120. داود ۹ آبان ۱۳۹۵ در ۱۰:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  پس از ثبت نام و ماندن تائید شدن نام شرکت(سهامی خاص) برای چندمین بار می باشد که در خواست برگشت می خورد و پیغام
  ۱-متن صورتجلسه هیت مدیره وارد نشده
  ۲-متن صورتجلسه موسسین وارد نشده
  این پیغام در صورتی می باشد که هر دومورد در پایین اساسنامه وارد شده است
  لطفا جهت رفع ایراد باید چه اقدامی صورت پذیرد.
  با تشکر فراوان

 121. آنا قاضی ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در ۷:۴۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  میخواستم بدونم برای شرکت سهامی خاص امکان حذف یکی از سهامداران از اعضای هیات مدیره وجود داره؟
  ایشون ۱۲ درصد سهام دارند و عضو عادی هیات مدیره هستند.
  میشه بقیه اعضا (سه سهامدار و عضو هیات مدیره دیگر) بدون حضور ایشون تصمیم بگیرند که این فرد رو از هیات مدیره حذف کنند؟ اگر امکان پذیر هست چه جلسه ای لازم هست مجمع عمومی فوق العاده؟
  کسی که سهامدار باشه نه عضو هیات مدیره اختیاری داره که در مورد حسابهای مالی شرکت و حقوق ها اعتراض کنه؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   با اگهی دعوت بدون حضور ایشان می توانید سمتش را بگیرید و فقط سهامدار بماند
   در مجمع عادی
   اگه حق امضا داشته باشد یک سری اختیاراتی دارد

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۲ آبان ۱۳۹۵ در ۱۱:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   با اگهی دعوت بدون حضور ایشان می توانید سمتش را بگیرید و فقط سهامدار بماند
   در مجمع عادی
   اگه حق امضا داشته باشد یک سری اختیاراتی دارد

 122. نگین ۱۳ آبان ۱۳۹۵ در ۳:۳۸ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  بنده یک موسسه حقوقی به ثبت رسوندم که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برای مدت ۲سال انتخاب شدن
  اگه بخوایم مدت را تمدید کنیم آیا باید دوباره این تمدید ثبت بشه یا طی صورتجلسه ای میشه مدت رو تمدید کرد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در ۱۱:۵۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   طی صورتجلسه ای می توانید اصلاح ماده انجام داده و تمدید کنید

 123. محمد ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در ۱۱:۱۸ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  بنده شرکتی به آدرسی که مالکیت آن را دارم ثبت کردم و بعد اقدام به اخذ رتبه پیمانکاری نمودم و مدارک را برای سامانه ساجات فرستادم
  اما آدرس بنده تایید نشد و عنوان کردن با این آدرس دو سه تا شرکت ثبت شده در صورتیکه اون ملک بطور کامل در اختیار خودم بوده،لطفا راهنمایی بفرمایید چطور می شود مشکل رو حل کرد

 124. عارف ۱۶ آبان ۱۳۹۵ در ۴:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. من برای ا نحلال شرکت تعاونی اقدام کردم. در قسمتی که باید سایت مدارک مورد نیاز جهت پست را برایم نشان میداد هیچ مدرکی نشان داده نشد. من تیک تایید را زدم تا به گام بعدی برسم. حال متاسفانه با پایان فرایند دسترسی به نوع مدارک ندارم.همچنین هیچ کجا درج نشده که مدارک به چه نشانی ای باید پست شود. شرکت در مشهد تشکیل شده وساکن مشهد هستیم. لطف می فرمایید که راهنمایی کنید؟

 125. عارف ۱۶ آبان ۱۳۹۵ در ۴:۳۳ قبل از ظهر- پاسخ

  جسارتا موضوع دیگر اینکه آیا اطلاعات ارسالی و نهایی شده قابل ویرایش هستند؟ با در دست داشتن شماره پی گیری آیا امکان ویرایش هست یا خیر؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۲۰ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   مدارک ارسالی خیر اما قبل از ارسال می شود قابلیت ویرایش دارد

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۲۲ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   قبل از ارسال مدارک به اداره پست با شماره پیگیری قابلیت ویرایش دارد

 126. عارف ۱۶ آبان ۱۳۹۵ در ۸:۰۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. من برای ا نحلال شرکت تعاونی اقدام کردم. در قسمتی که باید سایت مدارک مورد نیاز جهت پست را برایم نشان میداد هیچ مدرکی نشان داده نشد. من تیک تایید را زدم تا به گام بعدی برسم. حال متاسفانه با پایان فرایند دسترسی به نوع مدارک ندارم.همچنین هیچ کجا درج نشده که مدارک به چه نشانی ای باید پست شود. شرکت در مشهد تشکیل شده وساکن مشهد هستیم

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۱۹ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام

   بعد از نهایی شد رسید پذیرش را پرینت گرفته در آنجا آدرس پست قید شده

 127. اکبر ۱۶ آبان ۱۳۹۵ در ۴:۳۱ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  پیش نویس آگهی ثبت تغییرات شرکت بنده در سایت آماده شده است.
  به منظور ثبت آگهی و روزنامه رسمی باید چی کار بکنم. ؟ شرکت با مسولیت محدود

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۸:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   باید برای دریافت آگهی به اداره ثبت شرکتها مراجعه و پس از دریافت هزینه ها آگهی را دریافت نمایید – پس از دریافت آگهی به سایت http://www.rrk.ir برای خرید روزنامه رسمی مراجعه نمایید.

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۹:۲۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   کسی که حق توکیل دارد با بردن پیش نویس می تواند به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند جهت دریافت اصل اگهی

 128. رامین خواجوی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۱ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام ، برای ثبت صورتجلسه مجمع عمومی یک موسسه خیریه که تحت عنوان موسسه غیر تجاری در سامانه ثبت اسناد ثبت شده مراحل را طی کرده ام ، اما سامانه در پایان پیغام میدهد که سمت برخی اشخاص را در قسمت تغییرات سمت اشخاص وارد کنم . مشکل اینجاست که حاضرین در جلسه که ۲۱ نفر بوده اند اکثرا از اعضای مجمع عمومی هستند و هیچ کدام از سمت های موجود در سامانه برای آنها مناسب نیست. فقط برخی از آنها عضو هیات مدیره اند که سمت آنها ثبت شده است . پس از مراجعه به اداره ثبت جواب دادند که می توانید سمت آنها را سهامدار ثبت کنید اما از نظر قانونی این افراد سهامی ندارند و اگر به عنوان سهامدار ثبت شوند، ولو سهمی ناچیز در آینده در زمان خروچ هر یک از اینها مساله انتقال سهام و …. پیش می آید و حتی ممکن است اداره دارایی هم با مطرح شدن این موضوع ادعایی داشته باشد. آیا شما موردی مشابه داشته اید اگر بتوانید راهنمایی کنید کمک بزرگی کرده اید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۴۸ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   سهامدار زده شود در سیستم مشکلی پیش نمی آید
   صرفا برای جلو رفتن سایت است مهم صورتجلسه است که در آن سهمی ندارند

 129. رامین خواجوی ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۱۲:۵۱ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام ، برای ثبت صورتجلسه مجمع عمومی یک موسسه خیریه که تحت عنوان موسسه غیر تجاری در سامانه ثبت اسناد ثبت شده مراحل را طی کرده ام ، اما سامانه در پایان پیغام میدهد که سمت برخی اشخاص را در قسمت تغییرات سمت اشخاص وارد کنم . مشکل اینجاست که حاضرین در جلسه که ۲۱ نفر بوده اند اکثرا از اعضای مجمع عمومی هستند و هیچ کدام از سمت های موجود در سامانه برای آنها مناسب نیست. فقط برخی از آنها عضو هیات مدیره اند که سمت آنها ثبت شده است . پس از مراجعه به اداره ثبت جواب دادند که می توانید سمت آنها را سهامدار ثبت کنید اما از نظر قانونی این افراد سهامی ندارند و اگر به عنوان سهامدار ثبت شوند، ولو سهمی ناچیز در آینده در زمان خروچ هر یک از اینها مساله انتقال سهام و …. پیش می آید و حتی ممکن است اداره دارایی هم با مطرح شدن این موضوع ادعایی داشته باشد. آیا شما موردی مشابه داشته اید اگر بتوانید راهنمایی کنید کمک بزرگی کرده اید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۲۴ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   سهامدار زده شود در سیستم مشکلی پیش نمی آید
   صرفا برای جلو رفتن سایت است مهم صورتجلسه است که در آن سهمی ندارند

 130. امیر ۱۷ آبان ۱۳۹۵ در ۱:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  اگر سرمایه تعهد شده را صاحبان سهام واریز نمایند آیا نیازی به ثبت در روزنامه رسمی می باشد ؟ و نیز آیا صورتجلسه ای نیاز دارد ؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۲۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر بعدها افزایش سرمایه بخواهید بزنید می بایست پرداخت تعهدی را به اداره ثبت شرکتها اعلام کنید
   صورتجلسه و پذیرش اینترنتی سپس روزنامه رسمی خریداری شود

 131. حميد ۲۱ آبان ۱۳۹۵ در ۷:۵۷ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام.بعدازژذیرش نهایی صورتجلسه تغییرات میتوان متن صورتجلسه رومشاهده کرد؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   خیر مگر انصراف از پیگیری داده شود و وارد صورتجلسه اصلاحی شد انوقت متن صورتجلسه مشاهده می شود

 132. am ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۷:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  من می خوام آگهی تغیرات برای اضافه کردن یک نفر به شرکت جهت اخذ رتبه جدید دارم
  می خوام این عضو جدید دارای حق امضا فقط اسناد عادی و اداری باشه و ۵ درصد سهام نیز داشته باشه و عضو هییت مدیره هم باشه
  سوالم اینه که در قسمت تعیین سمت باید هم عضو هییت مدیره -عضو اصلی و هم سهامدار هر دو انتخاب بشه یا همون عضو هییت مدیره -عضو اصلی کافیه؟
  و آیا میتونم مدت تصدی را نامحدود انتخاب کنم ؟
  با تشکر

 133. عاطفه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در ۲:۵۹ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام دو سوال از محضر شمار دارم.۱- من در سامانه ثبت تغییرات رو به منظور انحلال ثبت کرده ام. اطلاعات نیاز به ویرایش دارد. برای پست هم هنوز اقدام نکرده ام. لطفا راهنمایی کنید که چه طو میتوانم اطلاعات نهایی شده را ویرایش کنم. (چون از منو “پی گیری درخواست”در سامانه http://irsherkat.ssaa.ir/Design/CancelRequest.aspx قابل ویرایش نبود. ) ۲- ضمنا مدارکی که باید ارسال کنم در صفحه مد نظر نمایش داده نشد. از چه طریقی میتوانم به لیست مدارک مورد نیاز برای انحلال دسترسی پیدا کنم؟

 134. کیارش ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۳۷ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  وقت شما بخیر
  دارای شرکت سهامی خاص می باشم که در سال ۸۵ تاسیس گردید و دو ماه پس از تاسیس نام شرکت را تغییر داده ام ولی روزنامه رسمی تغییرات را انجام نداده م حالا پس از سالها در حال فعال کردن شرکت می باشم و تغییراتی از قبیل هیت مدیره و ادرس رو داشته ام که روزنامه انها صورت پزیرفت.
  سوال :برای ثبت روزنامه رسمی (تغییر نام مربوط به سال ۸۵)باید از کجا شروع کنم ویا در سامانه ثبت شرکت ها چه اقدامی باید انجام بدهم
  با سپاس فراوان

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۵ آبان ۱۳۹۵ در ۶:۵۶ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   برای تغییرنام می بایست صورتجلسه زد و ثبت نام اینترنتی و سپس در سایت روزنامه رسمی روزنامه خریداری شود
   اگر سال ۸۵ صورتجلسه زده شده و اگهی دارید فقط وارد سایت روزنامه رسمی شوید برای خرید روزنامه

 135. رضوی ۲۴ آبان ۱۳۹۵ در ۲:۱۰ بعد از ظهر- پاسخ

  س لام من درحال وارد کردن اطلاعات یک شرکت سهامی خاص برای ثبت تاسیس هستم هیئت مدیره مدارکشون ارسال کردند اما بدلیل طولانی شدن ارسال مدارک و انصراف چند نفر از عضویت در این شرکت هم متن صورتجلسات موسسین عوض شده و هم جلسه هیئت مدیره و مدت اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه هم تمام شد حالا من مشکلم آینه که اگر پذیرش نهایی رو بزنم افرادی که حذف شدن اما اسامیشان در لیست هست و بین اطلاعات وارد شده و اطلاعات کاغذی تفاوت هست مطمینا اطلاعات رد میشه و اینکه مگر نباید اجازه بدهیم نام شرکت پذیرفته شود و همچنین صورتجلسات تایید شود و این صورتجلسات که دارای کد پیگیری هست رو پرینت و به آمضای اعضا برسانیم و ۳ماه فرصت داریم این مدارک را ارسال کنیم یا بلافاصله بعد از پذیرش نهایی باید مدارک کاغذی را ارسال کرد
  سوال دیگه هم داشتم اینکه اگر چند نفر از اعضای هیئت مدیره دارای بدهی مالیاتی در شرکت خودشان باشند آیا در موقع ثبت شرکت جدید مشکلی پیش می آید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۵ آبان ۱۳۹۵ در ۷:۰۸ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   باید تمامی اطلاعات در پذیرش شما با آنجا در صورتجلسات انجام می دهید یکی باشد
   و کسانی که بدهی مالیاتی دارند نمی توانند در شرکت های جدید عضو باشند

 136. معصومی اصل ۲ آذر ۱۳۹۵ در ۷:۱۲ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام.
  خدا قوت

  با اجازه دو تا سوال داشتم:
  ۱- برای یک شرکت با مسئولیت محدود چه صورتجلسه هایی رو باید ثبت کرد؟؟ منظورم اینه که آیا نیازه همه ی صورتجلسات(مثلا جلسات هیئت مدیره) رو ثبت کرد؟؟
  مثلا تصویب نظم نامه مالی شرکت، نیاز به ثبت داره؟؟
  ۲- تا چند روز بعد از جلسه می تونیم اقدام به ثبت صورتجلسه کنیم؟؟ اگه توی این مدت اقدام نکنیم چی میشه؟؟

  با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۹ آذر ۱۳۹۵ در ۶:۵۸ قبل از ظهر- پاسخ

   باسلام
   برای مسولیت محدود نیازی به تمدید هیات مدیره نیست مگر اینکه بخواهید سمتها را تغییر دهید
   محدودیت زمانی ندارد

 137. سرزمین ۲ آذر ۱۳۹۵ در ۵:۵۱ بعد از ظهر- پاسخ

  درود
  برای تمدید اعضا مدیره و بازرس شرکت فقط کافیست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را ارسال کرد
  یا نیاز به ارسال و تنظیم صورت جلسات و مدارک دیگر نیز می باشد
  اگر هست لطف کنید و بفرمایید
  سپاس از شما

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۹ آذر ۱۳۹۵ در ۶:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

   باسلام
   باید صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده تنظیم و ثبت نام اینترنتی شود در سایت ثبت شرکتها و صورتجلسه و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد

 138. رضایا ۱۱ آذر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۱ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام.برای بیمه بیکاری اقدام کردم.ولی ایراد پرونده من سمت نایب رییسی در شرکت پدرم است .پدرم درسال نود تاسیس شرکت کرد.وبخاطر اعتمادی که به من داشت این کار را کرد.ولی من کارگر ایشان بوده وحقوق بگیر.از قانون بی اطلاع بودیم.در حال حاضر چطور میشود کارگر بودن خودم را ثابت کنم.

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ آذر ۱۳۹۵ در ۱۲:۰۰ بعد از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   چنانچه در تعریف کارگر(از لحاظ قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند) قرار داشته باشند به اعتبار انجام کار و دریافت اجرت کارگر شناخته خواهند شد. بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

 139. سرزمین ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

  درود
  برای تمدید اعضا مدیره و بازرس شرکت فقط کافیست صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را ارسال کرد
  یا نیاز به ارسال و تنظیم صورت جلسات و مدارک دیگر نیز می باشد
  اگر هست لطف کنید و بفرمایید
  سپاس از شما
  مشاور حقوقی
  مشاور حقوقی ۹ آذر ۱۳۹۵ در ۶:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ
  باسلام
  باید صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده تنظیم و ثبت نام اینترنتی شود در سایت ثبت شرکتها و صورتجلسه و مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد

  سلام مجدد

  طریق سایت مراحل طی کردم و چون فقط تمدید است منظور از مدارک لازم چیست؟ سپاس…

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۴ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۲۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   صورتجلسه و رسید پذیرش اینترنتی

 140. فاطمی ۱۶ آذر ۱۳۹۵ در ۳:۲۱ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام
  در آگهی تغییرات افزایش سرمایه آگهی پیش نویس یک صفر کم چاپ شده برای زدن اصلاحی چطور باید اقدام کرد.
  لازم به ذکر هست که پیش نویس امضا شده است.

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۲۱ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام و درود
   در صورتی که کار را از اداره ثبت دریافت کردید می توانید از کارشناس بخواهید که براتون اصلاحی بزنند در غیر این صورت مجدد باید صورتجلسه اصلاحی تنظیم و ارسال نمایید

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   اگر اگهی را دریافت نکرده اید درخواست اصلاح دهید بعد اگهی را دریافت کنید
   اگر اگهی دریافت شده در هیات مدیره اصلاحی انجام دهید

 141. روزبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۳ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام
  لطفا مبدا شروع مدت دو ساله اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز را اعلام فرمایید.تارخ صورتجلسه یا ثبت یا درج در روزنامه رسمی( مستند قانونی مربوط را هم اعلام فرمایید. )

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در سهامی خاص از تاریخ اگهی تاسیس محسوب و دو ساله می باشد اعضای هیات مدیره پیرو آن حق امضا هم دو ساله می باشد
   در مسولیت محدود مدت اعضای هیات مدیره نامحدود می باشد

 142. محمد ۲۱ آذر ۱۳۹۵ در ۱۰:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام بسیار از کار خدا پسندانه شما ممنونم. محمد هستم برای ثبت تغییرات وارد سامانه شدم بعداز وارد کردن مشخصات شرکت این پیام دریافت شد لطفا راهنمایی ۰(چون تغییرات قبلی شما در روزنامه رسمی اعلام نشده امکان ثبت وجود ندارد)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۲ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   قبلا تغییرات داشته اید که روزنامه آن را خریداری نکردید
   در سایت روزنامه رسمی خریداری بفرمایید سیستم راه میدهد پذیرش کنید

 143. زینب سیدمحمودی ۲۴ آذر ۱۳۹۵ در ۹:۰۴ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  لطفا بفرمایید تاییدیه مبنی بر نصاب جلسه چی برگه ای است؟

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۸ آذر ۱۳۹۵ در ۷:۲۷ قبل از ظهر- پاسخ

   با سلام
   برگه خاصی ندارد در همان صورتجلسه باید نوشته شود اکثریت اعضا یا کلیه اعضا جلسه تشکیل شده

 144. مهرداد شهبازی ۶ دی ۱۳۹۵ در ۱:۱۲ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  در سال ۹۵هزینه مربوط به آگهی تغییرات و هزینه روزنامه چقدر تعیین شده با سپاس

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۷ دی ۱۳۹۵ در ۲:۰۹ بعد از ظهر- پاسخ

   باسلام
   بستگی به متن اگهی داره خود سایت هزینه را اعلام می کند

 145. سید نجم الدین ۶ دی ۱۳۹۵ در ۸:۲۱ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  در سال ۸۰ جهت تاسیس شرکتی مدارک لازمه را ارائه دادم در سال ۸۶ جهت اخذ رتبه وامتیاز مجددا مدرک تحصیلی جهت همکاری به این شرکت ارائه گردید وتصورم این بود که اعتبار این امتیاز بمدت دو سال خواهد بود مدیر عامل شرکت که دارای حق امضا هم بوده سال ۹۴ فوت می کند مشکل من این است که مدرکم درگرو این شرکت در سیستم ساجات ثبت شده است وجهت همکاری با شرکت مشاوره ای نیاز به آزاد بودن مدرک تحصیلیم می باشد آخرین تغییرات اعلام شده آن مرحوم سال ۹۰ بوده است که در آن من عضو هیئت مدیره معرفی شدم عاجزانه تقاضامندم راهنمایی بفرمایید چه باید بکنم ؟ ممنون

 146. سمیه ۱۳ دی ۱۳۹۵ در ۹:۴۰ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام واحترام
  زمانی که پذیرش نهایی انجام میشود وبخوایم یکسری اطلاعات را اصلاح کنیم چه کاری باید انجام بدهیم ؟ ( یعنی اطلاعات اشتباه وارد شده را اصلاح کنیم ؟)

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ دی ۱۳۹۵ در ۶:۲۵ قبل از ظهر- پاسخ

   باسلام
   سایتی که پذیرش انجام شده گزینه انصراف از درخواست دارد شماره پیگیری را وارد کنید و انصراف بدهید

 147. Ali P ۱۳ دی ۱۳۹۵ در ۱:۲۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام،
  اینجانب پذیرش اینترنتی انجام دادم جهت تغییر نام شرکت و تمامی مدارک درخواست شده رو با پست برای اداره صبت شرکت ها ارسال کردم. امروز که داخل سایت پیگیری کردم با این پیغام مواجه شدم “رد پذیرش صورتجلسه به دلیل عدم تایپ کامل تمام متن صورتجلسه”، در صورتی که اینجانب متن صورتجلسه رو از متن پیشنهادی خود سایت کپی کردم و فقط داخل نام ها رو خودم تایپ کردم، مشکل از کجا میتونه باشه؟

  ممنون از وقتتون

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۱۵ دی ۱۳۹۵ در ۶:۲۶ قبل از ظهر- پاسخ

   باسلام
   از متن پیشنهادی نباید استفاده شود متن صورتجلسه ارسالی می بایست در سایت نوشته شود

 148. طیبه اسماعیل زاده ۱۷ دی ۱۳۹۵ در ۲:۴۲ بعد از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام
  بنده تغییرات شرکتی رو انجام دادم و تمام اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه رو دقیقا مطابق با کارت ملی و شناسنامشون وارد سامان کردم اما بعد از زدن گام بعدی با پیغام “عدم تطابق در اطلاعات وارد شده شخص حاضر در جلسه…” و اسم تعدادی از اعضا مو اجه میشم لطفا راهنمایی بفرمایید.. با تشکر

  • sedaghati
   sedaghati ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۵۶ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   گاهی اوقات ممکن است به علت اختلالات در سایت این مشکل به وجود آید، اما در اکثر موارد به خاطر اشتباه وارد کردن اطلاعات این اتفاق می افتد.
   لطفا مجددا پسوند اسم فامیل و باقی موارد رو چک نموده و اطلاعات را وارد سایت نمایید.

 149. f ۱۸ دی ۱۳۹۵ در ۶:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام وخسته نباشید،درخصوص ثبت صورتجلسه هییت مدیره ومجمع عمومی سالانه آیا محدودیت زمانی وجوددارد؟
  برای انتقال قهری سهام(فوت یکی از سهامداران)مدارک لازم وصورتجلسه مربوطه چگونه میباشند؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۵۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه باید به تاریخ چهار ماه اول سال ارایه گردد، برای هیات مدیره محدودیتی وجود ندارد.
   برای نقل و انتقال قهری باید گواهی مالیات بر ارث و گواهی حصر وراثت لازم می باشد.

 150. رضا ۲۰ دی ۱۳۹۵ در ۱۱:۰۵ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید. برای تمدید دوره ی هیات مدیره در صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در سایت سرتیتر باید چه چیزی انتخاب شود؟ مثلا انتخاب مدیران یا انتخاب هیات مدیره و سمت آنها؟در ضمن بازرسین هم حتما باید بعد از دو سال تغییر کنند وبرای آنها نیز صورتجلسه تهیه شود؟؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۲:۰۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   هر دو سرتیتر را می توان انتخاب نمود، بازرسین باید هر یک سال یک بار تمدید شده و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

 151. جواد ۲۰ دی ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۳ بعد از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام بنده مدارک رو امروز پست کردم و هنگام ورود بارکد پستی در سامانه بارکد رو اشتباه وارد کردم الان باید چیکار کنم ممنون

  • sedaghati
   sedaghati ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۲:۱۹ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   گاهی اوقات مدارک برگشت می خورد ، اما در اکثر موارد اتفاقی پیش نمی آید و کار به کارشناس ارجاع می شود.

 152. نگین ۲۲ دی ۱۳۹۵ در ۸:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام.در خصوص صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص آیا می توان مدت تصدی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره را نا محدود انتخاب کرد؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۲:۲۳ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   هیات مدیره در شرکت سهامی خاص نهایت دو سال اعتبار دارد و نمی توان این مدت را تغییر داد.

 153. رضاعبداللهی ۲۴ دی ۱۳۹۵ در ۵:۱۴ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام ایا یک شرکت تعاونی که سهام بانام دارد میتواند سهام یکی ازاعضاء راخودشرکت خریداری کند یابایدبه شخص واجدشرایط منتقل نماید

 154. مریم ۱ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  برای یک شرکت سهامی خاص الحاقیه موضوع شرکت بر اساس تایید صلاحیت با آنچه در سامانه هست همخوانی ندارد؟
  در سامانه مواردی که می توان به موضوع شرکت اضافه کرد متفاوت است یا اصلا وجود ندارد؟مثلا چاپ و تکثیر برای تایید صلاحیت هست اما در سامانه اصلا چنین موضوعی نیست که بتوان اضافه کرد به موضوع شرکت و یا تاسیسات …..
  از راهنمایی شما سپاسگزارم

 155. امین رضاوند ۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۵:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان… من یه تغییرات سهام تو شرکت سهامی خاص ی که داریم ثبت کردم ولی متاسفانه صورتجلسه ی آخر رد شده الان که میخام اصلاحی بزنم میگه به دلیل عدم چاپ تغییرات قبلی شما در روزنامه رسمی امکان تغییر و ثبت این صورتجلسه وجود ندارد…ولی من حتی حق الثبت آگهی های روزنامه ی قبلی رم پرداخت کردم که مربوط به صورتجلسه ی قبلی بود …اگه میشه ممنون میشم راهنماییم کنینن…

 156. جلال ۴ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۰:۵۶ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من میخوام یک نفر از سهامداران را از هیئت مدیره خارج کنم و اینکه عضو عادی است و تغییری در سمتهای هیئت مدیره ایجاد نمی شود آیا علاوه بر صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده باید صورتجلسه هیئت مدیره هم تنظیم کنم ؟ و اینکه اگر هر ۲ لازم است باید به صورت جداگانه پذیرش اینترنتی کنم ؟ ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • sedaghati
   sedaghati ۵ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۳۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   به هر دو صورت می توانید اقدام نمایید .

 157. محمد ۶ بهمن ۱۳۹۵ در ۷:۵۷ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام من صورت جلسه نقل وانتقال سهام شرکت رو مراحل شو انجام دادم وثبت نهایی هم انجام دادم منتها شخصی انتقال گیرنه سهام(سهام دار جدید)باسمت عضو هیات مدیره ثبت شده درصورتی که باید عضو سهام داران خورده شود چطور میتونم اصلاح کنم این صورت جلسه تغیرراتو ممنون میشم راهنمایی کنید

  • sedaghati
   sedaghati ۹ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۰۴ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   قبل از پست مدارک شما می توانید از گزینه انصراف درخواست ، درخواست قبلی را لغو کرده و موارد مطرح شده را ویرایش نمایید.

 158. تقوایی مقدم ۸ بهمن ۱۳۹۵ در ۴:۴۵ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام . من در سال ۸۶ شرکت با مسیولیت محدود ثبت کردم و از اون سال تا به حال هیچ تغییری نداشته ولی بعضی از اداره ها روزنامه رسمی جدید میخوان و میگن حتی اگه تغییر نداشتید باید روزنامه جدید بگیرید که شناسه ملی هم توش ثبت شده باشه . از چه طریقی باید اقدام کنم؟ ممنون از کمکتون

  • sedaghati
   sedaghati ۹ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۰۶ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   شما می توانید تمدید هیات مدیره را انجام دهید و روزنامه جدید دریافت کنید.
   البته چون شرکت شما مسئولیت محدود می باشد عملا نیازی به تمدید هیات مدیره ندارید اما چون بعضی از اداره ها درخواست روزنامه جدید همراه با شناسه ملی را دارند این مناسبترین راهکار می باشد.

 159. نرگس میرزایی ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ در ۲:۴۹ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر بنده یک صورتجلسه تغییرات نام در سامانه ارسال کردم که بدلیل اسم رد شد و مدارک با پست برگشت بنده صورتجلسه جدید با نام جدید رو دوباره تنظیم کردم و اصلاحیه رو ارسال کردم به همراه مدارک ولی قسمتی که دفعه قبل باید کد رهگیری پست رو وارد میکردم این بار این نیست و وقتی کد رهگیری سامانه رو وارد میکنم مدراک رو ارسال شده میزنه و در پست هم نشونش میده . این مشکلی از نظری رسیدگی ایجاد نمیکنه ؟ چون بنده کد رهگیری پست رو برای بار دوم در سامانه ثبت نکردم و خودش ارسال شده در نظرش گرفته .

  • sedaghati
   sedaghati ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ در ۱:۵۶ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   چون اداره پست با اداره ثبت لینک هستند، در بعضی موارد به طور خودکار بارکد روی سایت ثبت می گردد و نیازی به ثبت دستی نمی باشد.
   هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمی شود.

 160. رضایی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  ۱-اگر برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود، یک نفر مدیعامل و رئیس هیئت مدیره باشد و فرد دیگر تنها سمت سهامدار داشته باشد، آیا هر دو نفر باید گواهی عدم سوپیشینه بگیرند؟

  ۲- اگر جواب سوال فوق منفی است(یعنی فقط یکی از اشخاص باید گواهی سو پیشینه بدهند)، وقتی در آینده شخص صرفا سهام دار بخواد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بشود، باید برود سوپیشینه بگیرد؟

  با تشکر

  • sedaghati
   sedaghati ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ در ۸:۵۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   شخصی که صرفا سهامداره بدون سمت می باشد نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه ندارد.

 161. رضایی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۲:۳۰ بعد از ظهر- پاسخ

  آیا پس از ثبت تغییرات در شرکت (فرضا اضافه کردن یک عضو جدید) همه ی کار بصورت اینترنتی انجام میشد؟ یا اینکه باید پس از ثبت اینترنی، مدارکی مثل کپی شناسنامه و کارت ملی آن فرد را به اداره ثبت شرکت ها پست کرد؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ در ۸:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   مدارک باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردند.

 162. المیرا ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ در ۶:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام اگر برای ارسال مدارک سه روز تقویمی بگذرد ، باید حذف درخواست کرد و مجددا درخواست داد ؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ در ۲:۰۸ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   در مورد تغییرات شرکت باید درخواست را حذف کرده و پذیرش مجدد بگیرید.

 163. قنبری ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ در ۱۱:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. برای تمدید مدت تصدی هییت مدیره و باررس چه سرتییتری را باید انتخاب نمود-تشکر

 164. صادقی نیا ۱ اسفند ۱۳۹۵ در ۸:۱۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام . بازه زمانی مثلا دوسال تعیین شده برای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره از تاریخ جلسه مجمع محاسبه می شود یا از تاریخ درج در روزنامه؟

 165. شکراللهی ۱ اسفند ۱۳۹۵ در ۴:۳۲ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام در صورتجلسه مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه در انتها مدارکی مثل لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه و همچنین اصل فیش واریزی را خواسته درحالیکه در جلسه مجمع فقط میزان افزایش سرمایه تصویب شده و واریز مبالغ سهامداران منوط به گواهی حق تقدم و فرصت شصت روزه است که مدارک خواسته شده غیرمنطقی به نظر میرسد لطفا راهنمایی بفرمایید .

 166. رضایی ۴ اسفند ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  برای تمدید شرکت باید به قسمت تغییرات شرکت در سایت ثبت شرکت ها مراجعه کنم ؟ شرکت سهامی خاص هست ولی گزینه ای با عنوان تمدید در سایت پدا نکردم …

 167. امین ۴ اسفند ۱۳۹۵ در ۳:۲۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام ، من می خوام در صورت جلسه ی مجمع عمومی سالانه یکی از اعضای هیات مدیره رو تغییر بدم و بقیه رو به مدت دو سال تمدید کنم.
  ۱- از اونجایی که هیچ جا ندیدم که در صورت جلسه از کلمه ی تمدید استفاده کنن من یه صورت جلسه تنظیم کردم که در اون هیات مدیره ی جدید رو انتخاب کردم و اون هایی که می خواستم تمدید بشن رو فقط در سامانه ویرایش کردم و مدت تصدیشون رو تغییر دادم. آیا مسیر درستی رو رفتم؟
  ۲- آیا برای افرادی که می خوام تمدید کنم هم باید گواهی عدم سوء پیشینه بفرستم یا فقط برای فرد جدیدی که به هیات مدیره اضافه شده باید سوء پیشینه بگیرم؟
  ۳- برای تعیین سمت اعضای هیات مدیره باید صورت جلسه ی هیات مدیره به صورت جداگانه در سامانه ثبت بشه یا میشه بعد از صورت جلسه ی مجمع عادی سالیانه صورت جلسه ی هیات مدیره رو هم قرار بدم و سمت های هیات میدره ی جدید رو تعیین کنم؟

  • sedaghati
   sedaghati ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ در ۹:۳۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بله ، مسیر شما درست می باشد و برای تغییرات نیازی به گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد.

 168. mehri ۸ اسفند ۱۳۹۵ در ۶:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام برای انحلال شرکتهای سهامی خاص چه صورت جلسه و فرمهایی باید تنظیم بشه؟

  • sedaghati
   sedaghati ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ در ۹:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   شما باید طی صورتجلسه مجمع فوق العاده انحلال را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایید.

 169. هاشم ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ در ۷:۱۰ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام ، یکی از همکاران شما قرار بود کار های ثبتی ما را انجام دهد ولی ما احساس می کنیم که این کار توسط ایشان انجام نشده و کد پیگیری صورتجلسه دیگری را برای ما ارسال کرده اند ، یک سوال از شما دارم ، در زمان ثبت تغییرات موسسات غیر تجاری در سایت ثبت شرکت ها ، وقتی یک کد پیگیری داده می شود ، ایا اعداد اول این کد با عدد سال ارسال شده شروع می شود ، یعنی مثلا
  …٩۵٣٢٠۶۴٣٣و یا …٩۴٢١٧۴۴٣
  ایا این موضوع در خصوص کد های پیگیری وجود دارد ؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   خیر ، اعداد به صورت رندوم انتخاب می شوند و قاعده خاصی ندارند.

 170. آرش ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من براى قرارداد با یک ارگان دولتی از شرکت تقاضا آگهی تغییرات کردن آگهی تغییرات شرکت برای سال ١٣٩٢ است وارگان دولتی از شرکت تقاضا آگهى تغییرات جدید کرده با توجه به اینکه شرکت تغییراتى نداشته چگونه تاریخ آگهى تغییرات قبلى را به روز کنیم داخل سایت اداره ثبت همچنین گزینه اى براى درخواست مزبور وجود ندارد!!!

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   به روز نمودن یعنی تمدید ، شما باید موارد را ویرایش نمایید.

 171. Elmira ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در ۸:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام خسته نباشید صورت جلسه شرکت تون از کجا می تونم در یافت کنم

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   صورتجلسه ها را می توانید از داخل سایت دانلود نمایید.

 172. علايي ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در ۱۲:۱۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  یک شرکت با مسئولیت محدود در حال انحلال است. در صورتجلسه انحلال آیا نیاز است، مدیر عاملی که خارج از شرکاء می باشد ذیل صورتجلسه انحلال را امضاء کند یا خیر؟ و اصولاً نامی از آن در صورتجلسه باید آورد؟ ضمناً شرکاء دو نفر بوده و حق امضاء تعهدآور با رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره متفقاً و با مهر شرکت بوده و مدیر عامل شرکت بدون حق امضاء می باشد.
  ممنون

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   نیازی به امضای مدیرعامل خارج از شرکا برای انحلال شرکت نمی باشد.

 173. مزینانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ در ۱:۴۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام صورت جلسه هیات مدیره چاپ گردیده اما فراموش کرده ایم مدت اعتبار مسیولیت ها ونیز اینکه حق امضا مدیرعامل و ریس هیات میره رو تفکیک کنیم یعنی بجای (و) باید کلمه یا قرار بگیره آیا باید صورتجلسه جدید بنویسیم یا خیر چکار باید کرد؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۴۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در صورتی که در صورتجلسه اولیه این موارد درست یادداشت شده بود و در آگهی اشتباه چاپ شده است، می توانید یک صورتجلسه اصلاحی به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

 174. الهام ۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۷:۳۰ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر
  تصمیم به تغییر روزنامه محلی شرکت وادرس شرکت رو داریم هنگام ثبت نهایی متن صورت جلسه را در قسمت پایانی نمی شود پرینت گرفت.آیا باید عین متن صورت جلسه سیستم را روی سربرگ شرکت پرینت کنیم ، و بالای آن بارکد را بنویسم؟
  سوال بعدی که داشتم ،ما بار اول فقط هزینه روزنامه رسمی را دادیم و روزنامه محلی را چاپ نکردیم آیا الان برای تغییرات ایرادی گرفته میشه؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۴۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید عین صورتجلسه ای که وارد سایت شده است را به اداره ثبت ارسال نمایید اما بارکد نمی خواهد.
   پس از ثبت صورتجلسه باید هزینه روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار پرداخت گردد.

 175. محمد ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۵:۳۸ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام
  لطفا راهنمایی بفرمائید که
  جهت شعبه جدید چه نوع صورتجلسه ای تنظیم شود
  نوع تصمیم
  و مدیر شعبه از اعضای هیت مدیره باید باشد یا اینکه فرقی ندارد
  ممنون از لطف شما

  • sedaghati
   sedaghati ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۶:۰۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   نوع صورتجلسه بستگی به اساسنامه شرکت شما دارد که ثبت شعبه را در حیطه وظایف کدام مجمع گذاشته باشد.
   مدیر شعبه می تواند از اعضای هیئت مدیره هم باشد.

 176. سایه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم چرا در ثبت شرکت متن صورتجلسه ای که در ابتدا وارد میکنیم در مرحله نهایی اعداد و ارقامش به هم میریزد ؟
  در صورتی که متن وارد شده کاملا صحیح میباشد
  و سوال دوم اینکه چرا تعداد تبصره و ماده در اساسنامه ی دستی شرکت با تعداد تبصره و ماده ی اساسنامه ای که سایت تحویل میدهد تفاوت دارد؟ آیا اساسنامه پیش فرض است و باید همین گونه ثبت شود؟

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۹:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اگر در یک کامپیوتر اعداد درست نشان داده می شود و در کامپیوتر دیگر به هم ریخته می باشد، ایرد از سیستم شما می باشد.
   اگر مطمئن هستید که اعداد را صحیح وارد نموده اید ، کار را نهایی نمایید.
   منظور شما از اساسنامه دستی مشخص نمی باشد. بهتر است فرمت اساسنامه را از سایت دریافت نمایید.

 177. خلج ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام من نصبت به تغییرات اقدام کردم موضوع صورتجلسه انتخاب هیات مدیره ، بازرسان ، روزنامه کسیرانتشار و مدیران میباشد نوع مجمع عمومی عادی سالیانه . کل مراحل و با دقت انجام دادم و مدارکو ارسال کردم اما رد شد .. حالا گیج شدم نمیدونم کجایی کارم اشتبا بوده ؟ توسامانه تغییرات نوشته :متن صورت جلسه پذیرش شده در سامانه می بایست عینا مطابق صورت جلسه فیزیکی ارسالی باشد
  ۲-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل شده بازرسین ضمیمه مدارک ارسالی گردد
  توجه:
  در قسمت اشخاص صورتجلسه در تب دوم (تغییرات اشخاص شخصیت حقوقی) ، اطلاعات کلیه اشخاص حاضر در هر صورتجلسه اعم از هیات مدیره و بازرسان و سهامداران را ، بطور کامل در سامانه درج نمایید. در غیر اینصورت امکان پذیرش و صدور آگهی درخواست شما مقدور نمی باشد(ا/ب) – این مورد آخرو نمیدونم منظورش چیه من تو فیلد تغییرات اشخاص شخصیت حقوقی . نام سهامداران مدیران بازرسان با سمتشونو کامل بدون عیب وارد کردم اطلاعات اشخاص حقیقی . اما این میگه حقوقی اونا که حقوقی نیستن بازرسان و مدیران، چرا ایراد گرفتن آخه . یعنی من باید نوعشون و حقوقی انتخاب کنم اما اونموقعه میگه شناسه ملیشون و وارد کنید شناسه ملی ندارن آخه . اه اعصابم خرد شد

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   متن صورتجلسه ای که شما وارد سایت کرده اید باید دقیقا مطابق با صورتجلسه امضا شده و ارسال شده باشد.
   اشخاص باید حتما به صورت دقیق وارد سایت گردند. شما شخص حقوقی ندارید ، باید تمامی اشخاص حقیقی وارد گردند.

 178. رهبر ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  آیا برای شرکتی که ثبت شده است باز هم باید مراحل ثبت شرکت را پشت هم از نو وارد کرد؟ یعنی قسمت پذیرش ثبت در سایت اسناد و املاک جاییست که باید اطلاعات را وارد کرد ؟ ایا جای دیگری نیست که همان مراحلی که سالهای قبل وارد کردیم و بتونیم ببینیم و عینا دوباره بفرستیم ؟

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   شما نباید شرکت را مجددا پذیرش نمایید، بلکه باید تغییرات ایجاد نمایید، تمامی این موارد در سامانه موجود می باشند.

 179. بهمن ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱:۳۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام.درخواست تغییر حسابرس در صورتجلسه عادی بطور فوق العاده داریم.آیا این صورتجلسه توسط اعضای هیات مدیره باید امضا شود یا همه سهامداران؟دوم مدارک همراه صورتجلسه جهت ثبت در اداره ثبت شرکتها چی باید باشد؟سوم آیا از طریق پست باید ارسال شود ؟آیا صورتجلسع تغییرات حتما میبایست شماره توسط شرکت داشته باشد؟ممنون

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید تغییرات توسط تمامی سهامداران امضا گردد و به اداره ثبت شرکتها پست شود.

 180. بهمن ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱:۳۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام.درخواست خروج از شرکتی را که ۴۵% آن متعلق به من وهمسرم میباشد دارم ولی متاسفانه شریکم(مدیرعامل)از امضای صورتجلسه خودداری میکند بنده وهمسرم به چه صورت میتوانیم از شرکت خارج شویم.طبق روزنامه رسمی ثبت شده بنده رییس هیات مدیره وشریکم مدیرعامل است و امضای واحد با مهر شرکت مورد تایید است.ممنون

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در صورتی که اساسنامه شما اجازه دهد شما می توانید با اکثریت اعضا شرکت را منحل نمایید یا سهم الشرکه خود از شرکت را ، به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نمایید.
   لطفا بابت اطلاعات تکمیلی با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 181. سینا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۲:۲۳ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام. میخواستم بدونم بعد از تایید نام شرکت الزاما باید تا ۳ روز تقویمی مدارک ارسال شود؟

  • sedaghati
   sedaghati ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در حال حاضر این مورداجرایی نشده است ، شما تا سه ماه زمان دارید که مدارک را به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

 182. محمد کریمی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۵:۵۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام.صورتجلسه مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ تشکیل شده . الان هیچ تغییری نداریم فقط یکی از بازرسین عوض میشه . الان چه جلسه هایی باید تشکیل بشه ؟ نیازی به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده هم هست یا خیر . با تشکر

  • sedaghati
   sedaghati ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۷:۲۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید طی یک صورتجلسه عادی به طور فوق العاده تغییرات به اداره ثبت شرکت ها اعلام گردد.

 183. بهزادنظری ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۰ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام ممنون ازسایت عالیتان. سوالی داشتم.سمت ناظردرهیات رییسه درعناوین سایت ثبت اسنادنیست ایابجاش سهامداربزنم یاعضوهیات موسس یا عضوهیات نظارت یاعنوان دیگری.

  • sedaghati
   sedaghati ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۶:۰۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در صورتی که برای ایشان هرکدام از این عناوین در شرکت ذکر شده باشد، می توانید آنها را انتخاب نمایید.

 184. علی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  ما ی شرکت ثبت سهامی(خاص) کردیم با یکی از دوستانم بعد الان شرکت به اسم ایشون هستش سهام دوستم ۴۹ درصد بعد سهام من هم ۴۹ درصد ولی حق امضا با ایشون هستش کلا. الان سرمایه شرکتمون هم بالای ۴۰۰ میلیون هستش اگه یه موقعی شراکت ما هم به خورد من میتونم نصف به نصف پول سرمایه شرکت رو بطور مساوی بگیرم لطفا راهنماییم کنید

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۶:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   هر کدام از شما به نسبت سهامی که دارد در سود و زیان شرکت شریک می باشد و داشتن حق امضا تاثیری در سود شخص ندارد.

 185. حامد ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۷:۴۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام ممنون از سایت خوبتون، بنده اقدام به تغییر آدرس شرکت کردم ولی هنوز مدارک رو پست نکردم میخواستم بپرسم که آیا در مدارکی که باید ارسال کنم لازمه که اساسنامه و اظهارنامه با آدرس جدید، دوباره امضا بشه و با مدارک دیگه ارسال کنم؟ و اینکه اصلا چه مدارکی بطور دقیق لازمه برای این کار؟

  • sedaghati
   sedaghati ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۷:۵۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بابت تغییر آدرس شرکت نیازی به ارسال اساسنامه و … نمی باشد، فقط ارسال صورتجلسه کفایت می کند.

 186. الهام ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۳:۵۵ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام من دو سال پیش شرکتی ثبت کردم ولی فاقد فعالیت بوده بازرسین برای یکسال و هیئت مدیره جهت دوسال الان مدت شرکت تموم شده میخوام مجدد تمدید کنم منو راهنمایی میکنید؟ ممنونم

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ در ۱۱:۴۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم نموده و به اداره ثبت شرکتها ارسال نمایید.

 187. سعید ۹ خرداد ۱۳۹۶ در ۸:۱۹ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام روز بخیر
  آیا پس از ثبت شرکت میتوان نام شرکت را تغییر داد؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ در ۹:۰۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بله با استفاده از یک صورتجلسه بابت تغییر نام شرکت ، می توان نام شرکت را تغییر داد.

 188. علايي ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۳ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشی و تشکر از سایت مفیدتون
  من ۱۰ درصد از سهام یک شرکت سهامی خاص را داشته و قصد خروج از آن شرکت دارم. بر روی سربرگ شرکت انتقال سهام و خروج بنده اعلام شده و به امضاء ۸۰ درصد از اعضای هیئت مدیره و سهامداران رسیده است. به دلایلی که مشخص نیست شرکت از ثبت تغییرات در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک امتناع می کنند و حاضر به انجام آن نمی باشد. سؤال اول اینکه چون بنده عملاً در آن شرکت کاری انجام نمی دهم و از اتفاقات حقوقی آن نیز بی اطلاع هستم و ممکن است مسائلی مثل بدهی مالیاتی و سایر اتفاقات دیگری در شرکت رخ دهد، آیا صورتجلسه داخلی تنظیم شده مذکور ارزش قانونی خواهد داشت که من از اتفاقات بوجود آمده آن مبری باشم؟ سؤال دوم اینکه جهت خروج از شرکت راهکار قانونی در ثبت شرکت ها و یا هر ارگان دیگری وجود دارد؟ لطفاً بنده را در این خصوص راهنمایی بفرمائید.
  خیلی ممنون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ در ۶:۲۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اداره ثبت شرکتها بدون دلیل مبادرت به عدم ثبت صورتجلسه نمی نماید، حتما دلیل واضح و مشخصی باید وجود داشته باشد،لطفا دلایل عدم ثبت را بررسی نمایید.
   صورتجلسه داخلی ارزش صورتجلسه ای که در اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد را ندارد و شما بابت بدهی های شرکت در اداره دارائی مسئول خواهید بود.
   راهکار قانونی دریافت برگه نقل و انتقال از دارائی و ثبت در اداره ثبت شرکتها می باشد.

 189. آزاد ۴ تیر ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض ادب خدمت شما و دست اندرکاران محترمتون
  بنده یک شرکت با مسولیت محدود ثیت کردم حدود یک ماه پیش و تمام کاراش انجام شد .حالا برای گرفتن رتبه مراجعه کردیم که متأسفانه میگه قانون عوض شده و یکی از شما باید هفت سال بیمه داشته باشه ( من فقط چهارسال دارم)
  یا اینکه یک شخص جدید با مدرک کارشناسی و حداقل سه سال بیمه اضافه کنید.میخوام بدونم چجوری باید این شخص رو وارد کنم..زندگیم بسته به این شرکته . خواهش میکنم راهنمایی کنید سپاسگزارم …

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۷ تیر ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   این قانون جدید نیست .
   برای اخذ رتبه ، هر شرکتی باید یک مهندس هفت سال و یا دو مهندس سه سال (با سابقه بیمه و سابقه کار مرتبط) داشته باشد.
   شما می توانید شخصی که دارای مدرک سه سال بیمه می باشد را به عنوان عضو هیئت مدیره وارد شرکت نمایید و از مدرک ایشان استفاده نمایید.

 190. بهزادی ۱۳ تیر ۱۳۹۶ در ۸:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام،
  رسید بارکد داری که میبایستی بابت تغییرات صورتجلسه به اداره پست تحویل دهیم را از چه لینکی میبایستی گرفته شود؟

 191. سما ۲۰ تیر ۱۳۹۶ در ۷:۵۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من در حال ثبت تاسیس یک شرکت هستم.فعلا شماره گواهی بانک مبنی بر پرداخت سرمایه را ندارم که در اساسنامه و اظهارنامه قید کنم.آیا می تونم فعلا پذیرش نهایی بگیرم تا نامهای پیشنهادی بررسی بشه و بعدا متن ها را تکمیل کنم.
  با تشکر از مطالب مفیدتون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۰ تیر ۱۳۹۶ در ۹:۲۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بله شما می توانید پس از تائید نام اطلاعات نامه ی بانکی را وارد نمایید .

 192. میثم ر ۲۴ تیر ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۴ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام، من در سال ۱۳۹۳ یک شرکت سهامی خاص ثبت کردم. حالا می خواهم یکی از اعضای هیئت مدیره که جز سهامداران هم هست را با رضایت خودشان از شرکت خارج و شخص دیگری را جایگزین او کنم؛ دقیقاً باید چه کنم؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۵ تیر ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید با در دست داشتن صورتجلسات تغییرات اعضا به اداره دارائی مراجعه نموده، پس از پرداخت مبلغ ۴ درصد سهام انتقالی ، برگه ی نقل و انتقال را دریافت نمایید.
   با ارسال صورتجلسات و برگه ی نقل و انتقال به اداره ی ثبت شرکتها، تغییرات صورت گرفته را به صورت رسمی ثبت نمایید.

 193. ریحان ۲۵ تیر ۱۳۹۶ در ۲:۵۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  اگه بنده رو راهنمایی کنید ممنون میشم.
  شرکتی (سهامی خاص) از سال ۹۲ ثبت شده و فقط برای سال ۹۲ و ۹۳ بازرس معرفی کرده و ترازنامه سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفته است و تغییرات دیگری انجام نداده.
  سوال بنده این هستش که باید آگهی تغییرات تراز نامه و حساب سود و زیان و انتخاب بازرس برای سال مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بصورت جداگانه ارسال شود.و یا …
  و همچنین تمدید هیئت مدیره به تاریخ ۱۳۹۴ باشد و یا به تاریخ به روز. (تمدید از ادامه تاریخ قبلی باشد یا میتوان اون زمان گذشته شده رو نادیده گرفت و از این سال تمدید کرد)
  لازم به ذکر است که از نظر اداره مالیات مشکلی نداشته و کلیه گزارشات(سالانه و فصلی) به روز میباشد.
  با تشکر از لطفتون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ تیر ۱۳۹۶ در ۸:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بازرسین و صورتهای مالی باید به صورت جداگانه انجام گردند.
   تمدید هیئت مدیره ، بستگی به نیاز صاحبان شرکت دارد.

 194. اکرم ۳ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  ببخشید ما یه شرکتی رو ثبت کردیم حالا یکی از هیئت ریسه ها میخواد بره کنار برای تغییرات باید چیکار کنم میتونم سیستمی تغییر بدم واسمشو از شرکت خذف کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۳ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۲:۱۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   طی صورتجلسه تغییرات هیئت مدیره ، می توانید هیئت مدیره جدید را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایید.

 195. باقر ۶ مرداد ۱۳۹۶ در ۸:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام خدمت کارشناس محترم .برای امور مجتمع ۱۰ سال پیش موسسه ای تاسیس کردیم وثبت شده ودر روزنامه رسمی هم نوشته شده .حال می خواهیم تغییرات در افراد هئیت مدیره بدهیم حقیقتا در سایت رفتم البته با راهنمایی از سایت شما وثبت نهایی شد ولی می دانم که در مورد صورت جلسه وافراد حضور در جلسه اشتباه کردم لذا فهمیدم کار من نیست .از شما دوست عزیز می خواستم ببینم که هزینه ثبت تغییرات به چه میزان است .البته تا چاپ در روزنامه .با تشکر

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۷ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۵۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 196. علی ۷ مرداد ۱۳۹۶ در ۳:۳۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  یک شرکت هستیم فقط برا تمدید هیات مدیره است باید نوع صورت جلسه رو چی بزنم . فی الواقع دوباره باید تعیین هیات مدیره رو بزنم؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۸ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   با توجه به اساسنامه شرکت می توانید از صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع استفاده نمایید.

 197. سید تاج الدین بحرینی ۹ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۳۷ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا نحوه دریافت پرینت رسید پذیرش را توضیح بفذمائید

 198. ابوالفضل ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ در ۷:۰۱ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و ممنون از راهنمایی شما
  بنده یک شرکت سهامی خاص اقدام کرده ام. مراحل پذیرش انجام شده و مدارک مورد تایید قرار گرفته است و پیش نویس آکهی ثبت تاسیس زدند..اقدام بعدی چی هست؟؟ من دفعه اول هست این کار رو انجام میدم.باید چی کار کنم؟ برم اداره ثبت؟؟؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید.

 199. امین ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ در ۴:۴۴ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام توی متن صورتجلسات برای ثبت شرکت نام شرکت رو میخواد. چطور هنوز نامی تایید نشده باید نام را وارد کرد؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۴۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بهتر است که محل نام را خالی نگاه دارید.

 200. شیرین ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در ۹:۴۸ قبل از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من به بعد از ثبت تغییرات و ارسال مدارک توسط پست هیچ قسمتی رو مربوط به ورود بارکد پستی پیدا نمیکنم و در قسمت پیگیری درخواست نوشته شده وضعیت : ارسال مدارک شده . آیا بارکد پستی توسط اداره ی پست وارد شده و نیازی به وارد کردن متقاضی نداره یا باید به جای خاصی در سایت مراجعه کنم ؟؟؟ ممنون میشم راهنمائیم کنید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۴۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اداره ثبت شرکتها با اداره پست لینک شده است و در اکثر مواقع بارکد به صورت اتوماتیک در سایت اداره ثبت شرکتها وارد می گردد.

 201. احمد ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۱:۵۲ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  کد پستی شرکت ما در سامانه ثبت شرکت ها اشتباه درج شده و می خواستم اونو اصلاح کنم تا بتونم اظهارنامه ارسال دفاتر رو پر کنم چون می زنه کد پستی موجود نیست.
  ممنون

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۴۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   طی یک صورتجلسه تغییر آدرس و یا اصلاح آدرس ثبتی ، آدرس صحیح به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.

 202. میلاد ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در ۱۲:۳۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام
  ممنون از شما

  یه سوال از حضورتان داشتم

  شرکت ما مسئولیت محدود است و تصمیم به جابجایی اعضای هیات مدیره داریم(به منظور جابجایی سمت رئیس هیات مدیره به مدیر عامل و سمت مدیر عامل به رئیس هیات مدیره) باید چه نوع صورت جلسه ای تنظیم بشه ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۵۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باتوجه به اساسنامه شرکت ، می توانید از صورتجلسه هیئت مدیره و یا مجمع فوق العاده استفاده نمایید.

 203. مهنوش ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در ۶:۴۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر
  بنده ثبت تغییرات آدرس انجام دادم اما از من نامه تاییدیه شرکا میخوان. متن این نامه به چه صورت هست؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ در ۵:۵۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   متن نامه بستگی به نوع ایرادی دارد که اداره ثبت شرکتها از صورتجلسه شما گرفته است.

 204. سعید ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ در ۹:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام میخوام برای پلمپ دفاتر سال ۹۷ اقدام کنم ولی سیستم این پیامو میده،لطفا راهنماییم کنید باید چیکار کنم؟
  متن پیام
  آخرین آدرس اعلامی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، فاقد کدپستی معتبر بوده و متقاضی می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه متناسب در جهت اعلام رسمی آدرس دقیق همراه با کدپستی معتبر از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها قدام نماید . بدیهی است هرگونه تاخیر در انجام امور پلمب به دلیل ایراد فوق و عدم بروز رسانی اطلاعات شخصیت حقوقی مسئولیتی را متوجه اداره ثبت شرکتها نخواهد کرد

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ در ۶:۲۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید طی یک صورتجلسه تغییر آدرس، آدرس شرکت به همراه کدپستی معتبر به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد و بعد از آن اقدام به خرید دفاتر پلمپ نمایید.

 205. سید محمد جواد ۷ شهریور ۱۳۹۶ در ۳:۲۳ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  در سامانه ثبت شرکت ها قصد ثبت صورت جلسه افزایش سرمایه از طریق سهم الشرکه را دارم، اما هر کاری می کنم در قسمت سهام اشخاص نام صاحبان سهام را نشان نمی دهد که بتوان سهم الشرکه جدید ایشان را ثبت کرد،
  آیا می دانید علت این امر چیست؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۸ شهریور ۱۳۹۶ در ۶:۳۴ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   افرادی که تغییر سهام دارند را به عنوان اشخاص تغییر یافته در این صورت جلسه انتخاب نمایید.

 206. شادی ۷ شهریور ۱۳۹۶ در ۳:۴۶ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشید
  من یک صورتجلسه ی انحلال شرکت مسئولیت محدود ثبت و مدارک را ارسال نمودم . بعد از ثبت نهایی و ارسال مدارک از انحلال شرکت بنا به دلایلی منصرف شدیم . از طرفی یک اخطار رفع نقص نیز برایمان در سایت زده شده که باید اقرار مدیر تصفیه مبنی بر دریافت دفاتر و مدارک شرکت دوباره ضمیمه و پست گردد (ظرف مدت ۳۰ روز) . حال اگر بخواهیم انصراف دهیم از ثبت انحلال شرکت ، سامانه که نمیپذیرد چون باید انصراف قبل از تایید نهایی صورت میگرفت .. آیا اگر رفع نقص از طرف ما صورت نگیرد ثبت صورتجلسه ملغی و کن لم یکن میشود یا باید برای عدم ثبت آن اقدام دیگری بنمائیم ؟؟؟ باتشکر فراوان از شما کارشناس محترم

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۸ شهریور ۱۳۹۶ در ۶:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   در صورتی که طی زمان اعلام شده پرونده رفع ایراد نشود، خود به خود کار رد می شود.

 207. فرهودی ۸ شهریور ۱۳۹۶ در ۵:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید اخیرا برای اداره ثبت شرکتها صورتجلسه مجمع عمومی و هیئت مدیره را ارسال کردیم که صورتجلسه هیئت مدیره رد پذیرش شده و پیغام داده “به دلیل عدم ورود اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه بطور کاملا(اشخاص حقیقی و حقوقی) در گام چهارم پذیرش اینترنتی صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۹۶/۵/۱۹ رد پذیرش شده و مدارک از طریق پست عودت داده میشود(نام بازرسین ذکر شده)” بازرسین زیر صورتجلسه هیئت مدیره رو امضا کرده بودند ولی فکر کنم تو سایت به عنوان اشخاص حاضر در جلسه وارد نشدند. اگر در اصلاحیه فقط به عنوان اشخاص حاضر در جلسه نام برده بشوند مشکل بر طرف میشه یا اینکه باید امضاشون رو از صورتجلسه هیئت مدیره حذف کرد؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۸ شهریور ۱۳۹۶ در ۶:۴۰ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اطلاعات اشخاص باید به صورت کامل در سامانه ثبت گردد.

 208. امین ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ در ۶:۵۸ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام. اگه مهلت ۳ روزه ارسال مدارک بگذره ( بعد از تایید نام ) در درخواست جدید ثبت میتوان فرد جدیدی را اضافه نمود ؟ و در قسمت نام ذکر کرد که نام قبلی تایید شده و تا تاریخ فلان اعتبار دارد؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ در ۱:۲۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   خیر این امکان وجود ندارد.

 209. علی ۱ مهر ۱۳۹۶ در ۱۱:۰۵ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام ، جهت ثبت نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص وارد سامانه شدم در مرحله ثبت سهام اشخاص که باید سهم هرشخص سهامدار رو وارد کنیم نام اشخاص در گزینه های انتخابی خالی هست و امکان ادامه روند با این اوصاف وجود ندارد ، باید چه بکنیم ؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمائید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱ مهر ۱۳۹۶ در ۲:۱۲ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   اشخاص به عنوان سهامدار باید معرفی گردند.

 210. سعید ۱۰ مهر ۱۳۹۶ در ۶:۴۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  برای تغییر آدرس نوع صورتجلسه باید چی انتخاب بشه؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۰ مهر ۱۳۹۶ در ۱۰:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   انتخاب نوع صورتجلسه به مفاد اساساسنامه بستگی دارد.

 211. منیره طلوع ۱۸ مهر ۱۳۹۶ در ۹:۱۴ قبل از ظهر- پاسخ

  باسلام و خسته نباشید
  بنده صورتجلسه افزایش سرمایه داشتم و ثبت کردم حالا رسید پذیرش اینترنتی میگیرم مشکلی ندارد. ولی رسید تغییرات مطابق اطلاعات وارد شده همه ی سرمایه هارا برای همه اعضای هیئت مدیره صفر میزند ایا با توجه به اینکه هنوز صورتحلسه را پست نکردم اینطور نمایش میدهد یا مشکلی در وارد کردن اطلاعاتم هست؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۹ مهر ۱۳۹۶ در ۱۱:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   اطلاعات وارد شده در سامانه اشتباه وارد شده است.

 212. سعید ۲۹ مهر ۱۳۹۶ در ۷:۰۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام
  میخوام صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم کنم تو قسمت تغییر اظلاعات شخصیت حقیقی کد پستی رو که وارد میکنم، خطا در استعلام آدرس از اداره پست رو میده .لطفا راهنماییم کنید باید چیکار کنم.

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱ آبان ۱۳۹۶ در ۹:۰۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   به اداره پست منطقه خود مراجعه نموده و تائیدیه کدپستی خود را دریافت کنید.

 213. افشار ۳ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و خسته نباشید.
  برای تمدید یک شرکت سهامی خاص که تاریخ اعتبار آن تمام شده چه کاری باید انجام داد .بانک گفه اگرآگهی تغییرات نیارید چکتون پاس نمیشه اما ما هیچ تغییری نداریم نه در سهامدار ها نه در سهمشون.
  باید چه صورت جلسه ای تنظیم کنیم؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۳ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۳۸ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   طی یک صورتجلسه باید اعضای هیئت مدیره تمدید شده و به اداره ثبت شرکتها اعلام گردند.

 214. كاظمي ۳ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۴۰ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام
  شرکتی (سهامی خاص) داشتم که به مدت سه سال اصلا فعالیتی نداشته است . امروز در سایت استعلام شناسه ملی وضعیت آن را بررسی کردم که وضعیت آن را نامعتبر و در قسمت توضیحات ذکر شده است ” بنا به درخواست اداره ثبت اسناد و املاک طی شماره فلان مورخ ۲/۲/۹۴ شناسه ابطال گردید”. لطفا راهنمایی بفرماییدآیا در حال حاضر امکان فعالیت اقتصادی برای شرکت با این شرایط وجود دارد؟؟ برای فعال کردن آن چه اقدامی باید انجام شود؟
  از راهنمایی شما سپاسگزارم

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۴ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۱۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   به اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایید.

 215. مسعود احمدی ۴ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۰۲ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام روز بخیر
  شرکت مسئولیت محدود هستیم و صورتجلسه ای تنطیم کردیم و در سامانه ثبت شرکتها نهایی کردیم.متاسفانه جوابی که دریافت کردیم رد صورتجلسه و عدم امکان ارجاع به کارشناس است.دلیل اعلام شده “تصمیمات در سامانه ومتن فیزیکی مغایرت دارد” می باشد.
  صورتجلسه ما به خلاصه این است:
  صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت .. به شماره ثبت . و ش.ناسه ملی .. و با سرمایه ثبت شده …. ریال در ساعت ٠٠׃١٢ مورخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ با حضور کلیه شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت به تغییرات در اعضای هیئت مدیره و تعیین سمت مدیران اتخاذ تصمیم شد.
  اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه:
  ١- آقای … دارای … ریال سهم الشرکه
  ٢- آقای ….. دارای ….. ریال سهم الشرکه
  تصمیمات به شرح ذیل:
  آقای …. به شماره ملی …. که یکی از شرکاء شرکت و رئیس هیئت مدیره می باشند، از تاریخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ از سمت خود بعنوان رئیس هیئت مدیره استعفا نموده و به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردید.
  اعضای جدید به شرح زیر معرفی می گردند:
  ١- آقای … به شماره ملی … که یکی از شرکاء شرکت می باشند، از تاریخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب گردید.
  ٢- آقای …. به شماره ملی …. که یکی از شرکاء شرکت می باشند، از تاریخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره منصوب گردید.
  ٣ـ خانم …. به شماره ملی .. که یکی از شرکاء شرکت می باشند، از تاریخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردید.
  ۴ـ خانم …… به شماره ملی ….. خارج از لیست شرکاء شرکت، از تاریخ ٢۵/٠٧/١٣٩۶ به سمت عضو هیئت مدیره منصوب گردید.
  کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و اوراق عادی و اداری طبق ماده ١۴ اساسنامه و بدون هیچ گونه تغییری، تنها با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
  کلیه اعضاء بمدت نامحدود انتخاب شده و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.
  کلیه اعضاء هیئت مدیره، ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمایند که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره نمی باشد .
  ——————-
  اعضای جدید هیئت مدیره شماره های ۱الی ۳ در صورتجلسه قبلی بعنوان شریک جدید وارد شرکت شده و صورتجلسه قبلی تحت بررسی ثبت شرکتهاست.شخص چهارم هیئت مدیره هم بعنوان نفری بیرون از شرکا می بایست عضو هیئت مدیره گردد.در صورتجلسه قبلی به افزایش تعداد اعضا هیئت مدیره اشاره شده است.
  سوال بنده این است: برای ثبت این صورتجلسه در سامانه چه تصمیمهایی باید انتخاب گردد و با توجه به عدم وصول مدارک این صورتجلسه به کارشناس و عودت آن به آدرس ما، ایا ما می توانیم این صورتجلسه را درسامانه اصلاح کنیم ؟ ویا می بایست پذیرش جدید انجام گردد؟ (متقاضی محترم خواهشمند است پس از رفع موارد ذکر شده در بالا مجددا یک صورتجلسه اینترنتی پذیرش کرده و مستندات را از طریق پست ارسال نمایید.)
  با سپاس/مسعود احمدی ۰۹۱۲۳۳۸۳۱۷۸

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۴ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۱۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 216. علی ۸ آبان ۱۳۹۶ در ۵:۴۲ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام
  لطفا بفرمایید در صورت فوت یکی از سهامداران با توجه به داشتن صورتجلسه امضا شده توسط وراث و برگه انحصار وراثت مدرک دیگری لازم است و در بخش نماینده دهنده / موکل چطور می شه نام متوفی را وارد کرد .
  وراث قصد انتقال سهام را ندارند .

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۹ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۳۵ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید برگه ی انحصار وراثت و برگه ی مالیات بر ارث ضمیمه ی صورتجلسه گردد.
   متوفی نمی تواند نماینده ای داشته باشد.

   • رازق ۱۴ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۱۰ قبل از ظهر- پاسخ

    سلام
    میشه درمورد این موضوع بیشتر توضیح بدین. من این مشکل داشتم اما متوفی نماینده داشت.
    ممنون

    • کارشناس حقوقی
     کارشناس حقوقی ۱۴ آبان ۱۳۹۶ در ۸:۳۱ قبل از ظهر- پاسخ

     سلام
     لطفا برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 217. الهام ۹ آبان ۱۳۹۶ در ۱۲:۲۲ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام وقت بخیر مت آدرس پستی شرکت که در اداره ثبت شرکتها ثبت شده کاملا صحیح هست اما کدپستی مشکل داره الان برای اخذ دفاتر قانونی اقدام کردم خطا میده چه اقدامی باید انجام بدم لطفا راهنمائی کنید ممنون میشم

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۹ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۳۶ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   باید طی یک صورتجلسه، آدرس شرکت را اصلاح نمایید.

 218. مهدي ۱۰ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۱۸ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
  من برای یک تغییر در اساسنامه کلیه مراحل را انجام داده ام و پول را هم واریز کرده ام چقدر طول میکشه پول تو حساب بشینه و من بتونم محددا برای اگهی تغییرات هیت مدیره اقدام کنم ؟ چون امروز پول روزنامه اساسنامه را دادم ولی هنوز سایت ثبت اجازه گرفتن اگهی تغییرات هیت مدیره را نمی دهد و می گوید اول باید پول روزنامه رسمی اساسنامه را بدهید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۱ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۱۷ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   معمولا ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از واریز هزینه های رورنامه ، اجازه پذیرش مجدد خواهید داشت.

 219. sam ۱۴ آبان ۱۳۹۶ در ۱۰:۲۰ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام خسته نباشید من یه شرکت مسولیت محدود دارم که خودم مدیر عامل هستم و ۲ نفردیگه هم عضو هستند اگر بخوام یکی از اعضا رو کلا حذف کنم چیکار باید کنم چه صورت جلسه ای میخواد

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۱۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   خروج اشخاص از شرکت باید با رضایت خود شخص باشد.
   صورتجلسه خروج با توجه به اساسنامه شرکت تنظیم و در اداره ثبت شرکتها ثبت می گردد.

 220. مهدی ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در ۱۱:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

  با عرض سلام واحترام
  امروز در سایت ثبت برای ما زده ابلاغ رد پذیرش به دلیل مغایرت متن با صورت جلسه ، چقدر طول میکشه دوباره مدارک از ثبت دست شرکت برسه چون داخلش گواهی سوئ پیشینه است؟ و ما نگرانیم این تایم یک ماهه گواهی سوء پیشینه را از دست بدیم

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۱۵ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۵۳ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   مدارک طی چهار یا پنج روز آینده به آدرس فرستنده برگشت خواهد خورد.

 221. سینا ۱۶ آبان ۱۳۹۶ در ۵:۴۳ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام و احترام
  برای افزایش تعداد نفرات اعضای هیئت مدیره، گواهی سوء پیشینه، تنظیم سند محضری و مفاضا حساب مالیاتی لازم هست؟
  ممنون از راهنمایی شما

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۰ آبان ۱۳۹۶ در ۲:۲۵ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   فقط در هنگام ثبت شرکت نیاز به گواهی عدم سوء پیشینه می باشد، برای تغییرات نیازی به آن نمی باشد.
   سند محضری و مفاصا حساب نیز لازم نمی باشد.

 222. ارسلان ۱۶ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام در شرکت سهامی خاص صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و نقل و انتقال سهام تنظیم شده با توجه به اینکه دو نفر از سهامداران و اعضا هیئت مدیره خارج و دو نفر جایگزین شده اند آیا نیاز به تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت اتنخاب مدیران و بازرسان هست یا خیر؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۵۲ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   نیازی به انتخاب بازرسین وجود ندارد،در صورتی که هیئت مدیره تغییر می کند باید هیئت مدیره جدید انتخاب و ثبت گردند.

 223. مرتضی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۱۴ بعد از ظهر- پاسخ

  سلام. کلیه ی تغیرات رو در سایت ثبت و صورتجلسات فیزیکی مربوطه رو ارسال کردم برای درج در روزنامه ی رسمی چه زمانی باید اقدام شود؟ ممنون از عنایت شما.

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۵۳ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   پس از تائید آگهی از ادره ثبت شرکتها و دریافت مدارک می توانید اقدام به پرداخت هزینه ی روزنامه نمایید.

 224. مرتضی ۱۷ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۱۷ بعد از ظهر- پاسخ

  با عرض پوزش، در ادامه ی پرسش قبلی اینکه سفارش درج کدامیک از صورت جلسات در رزوزنامه ی رسمی الزامی است؟

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۱ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۵۳ قبل از ظهر- پاسخ

   تمامی صورتجلساتی که از دارای آگهی رسمی از اداره ثبت شرکتها می باشند، در روزنامه چاپ می گردند.

 225. مرتضی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در ۵:۳۲ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام، عرض ادب و خدا قوت. بدینوسیله بابت زحمات شما در مدیریت سایت و پاسخگویی سریع و به موقع کمال تشکر و قدردانی را دارم. برای شما بهترین ها آرزو می کنم.

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۳ آبان ۱۳۹۶ در ۶:۲۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   ما نیز از همراهی شما سپاسگزاریم.

 226. رضایی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در ۱۰:۰۳ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. بعد از ایرادی که تو صورتجلسه تغییر آدرس از موسسه ما گرفتند فاقد سرمایه بودن موسسه است و ایzaeeکه دارایی بین موسسین تقسیم نمیشود. درصورتیکه در صورتجلسه مبلغ سرمایه و نیز سهم الرکه موسسین ثبت و ارسال گردیده . لطفا راهنمایی کنید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۲ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۱۸ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   لطفا با موسسه تماس حاصل فرمائید.

 227. جواد عالمی ۲۳ آبان ۱۳۹۶ در ۲:۳۶ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و درود فراوان
  من در یک شرکت سهامی خاص دارای ۱۰ درصد سهام با نام می باشم. به تمایل خودم برای خروج از این شرکت, صورتجلسه انتقال سهام و خروج از شرکت بصورت داخلی تنظیم شده است و بیش از ۵۰ درصد از سهامداران شرکت این صورتجلسه را امضاء کرده اند (لازم به ذکر است مدیر عامل که یکی از سهامداران شرکت هست با وکالتی که از سایر سهامدارانی که در خارج از کشور زندگی میکنند صورتجلسه را وکالتاً امضاء کرده است). در حال حاضر به دلایلی مبهم به هیچ عنوان رضایتی مبنی بر ثبت اینترنتی در اداره ثبت شرکتها و درج در روزنامه رسمی از سوی سهامداران انجام نمی شود. آیا این صورتجلسه داخلی ارزش قانونی دارد یا خیر؟ و آیا اگر مشکلات مالیاتی, ورشکستگی وغیره متوجه شرکت شود آیا بنده با این صورتجلسه داخلی از خسارات و خطرات ایجاد شده مبری هستم؟ آیا راهی غیر از ثبت در اداره ثبت شرکتها برای خروج وجود دارد؟
  لطف می کنید اگر بنده را راهنمایی فرمائید

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۴ آبان ۱۳۹۶ در ۱۲:۵۰ بعد از ظهر- پاسخ

   سلام
   نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص ، در ابتدا باید در اداره دارائی ثبت گردد و سپس به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.
   در صورتی که هیچ کدام از این مراحل انجام نشده باشد عملا هیچ کاری برای خروج شما انجام نگردیده است و شما به میزان سهام خود در شرکت مسئول کلیه امور می باشید.

 228. مهرداد ۲۵ آبان ۱۳۹۶ در ۱۰:۵۶ قبل از ظهر- پاسخ

  با سلام
  من تازه یه شرکت مسئولیت محدود ثبت کردم ولی با توجه به نوع کار مجبورم که یک نفر دیگه رو هم به هیئت مدیره اضافه کنم .. نوع صورت جلسه چی باید باشه؟ ایا سوء پیشینه لازم هست برای نفر جدید؟ تقریبا چقدر زمان میبره

  با تشکر

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در ۹:۴۱ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   نیازی به داشتن گواهی عدم سوء پیشینه وجود ندارد، حدودا ده روز زمان نیاز دارید. نوع صورتجلسه بسته به اساسنامه انتخاب می گردد.

 229. عباسیار ۲۷ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام. برای تغییر مدیر عامل شرکت تعاونی در قسمت تصمیمات کدام گزینه انتخاب میشود؟ تمام مراحل راثبت کردم در اینمورد شک داشتم. ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در ۹:۳۵ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   تائین سمت مدیران انتخاب می گردد.

 230. جواد عالمی ۲۷ آبان ۱۳۹۶ در ۱:۱۴ بعد از ظهر- پاسخ

  با سلام و درود فراوان و ممنون از راهنماییهاتون
  آیا غیر از مراحل پیش گفته ای که فرمودید راه دیگری هم هست که بتوانم از شرکت خارج شوم؟ مرجع قضایی و یا روشی دیگر؟ اگر علاوه بر سهامدار بودن عضوهیأت مدیره هم باشم چطور, مسئولیتم بیشتر از کسی است که فقط سهامدار است؟
  با آرزوی توفیق الهی

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در ۹:۳۹ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   از طریق مراجع قضائی می توانید بابت خروج خود از شرکت اقدام نمایید.
   شما به تناسب حق امضا و میزان سهام خود مسئول امور جاری شرکت می باشید.

 231. محمد ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در ۷:۱۱ قبل از ظهر- پاسخ

  سلام من مدارک صورت جلسه رو ارسال کردم تایید شده حالا میخوام بارکد پستیو بزنم قسمت بارکد پستی نیستش در قسمت پیگیری درخواستم. نوشته شده مرسوله ارسالی

  • کارشناس حقوقی
   کارشناس حقوقی ۲۹ آبان ۱۳۹۶ در ۹:۳۶ قبل از ظهر- پاسخ

   سلام
   بارکد به صورت اتوماتیک از طریق اداره پست وارد گردیده است و نیازی به ورود دستی اطلاعات نمی باشد.

نظر بدهید