موضوعات مجوزی ثبت شرکت ۱

///موضوعات مجوزی ثبت شرکت ۱

موضوعات مجوزی ثبت شرکت ۱

اطلاعیه در خصوص موضوع فعالیت اشخاص حقوقی

 

احتراما در ارتباط با موضوع بند اخیر نامه شماره ۱۹۵۱۳/۹۲ مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۲ و در اجرای تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بررسی لزوم اخذ مجوز موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی  (شرکت های تجاری  و موسسات غیر تجاری ) به استحضار می رساند :

درخواست مجوزات ارسالی از سوی سازمان ها و ادارات مختلف و همچنین در خواست برخی از واحد های ثبتی مبنی بر بررسی مجدد موضوع فعالیت اشخاص حقوقی مورد تطبیق با الزامات و مستندات قانونی قرار گرفت که در نتیجه با در نظر گرفتن تکالیف ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و تطبیق موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور در مجموع تعدادی از موضوعات فعالیت بدون اخذ مجوز قابلیت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را داشته و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می بایستی از مرجع مرتبط مجوز اخذ نمایند.

بنابراین با بررسی موارد مذکور مشخص گردید ، بسیاری از دستگاه های اجرایی ، اعطای پروانه فعالیت را منوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها بیان نموده اند و بطور کلی مجوزی مبنی بر ثبت صادر نمی نمایند بلکه به نحوی از بلامانع بودن ثبت شرکت های زیر مجموعه و بررسی فعالیت پس از ثبت را در نامه های خود منعکس می نمایند . لذا مبانی قانونی بودن موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور ، تمدید و یا لغو مجوز توسط مراجع مرتبط بیان نشده است .

با عنایت به مراتب فوق مقتضی است در متن آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع ، موارد ذیل لحاظ گردد:

۱-     استفاده از عنوان کلی ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) در آگهی های تاسیس و تغییرات موضوع پیش بینی گردد ، که این موضوع موجب اطلاع عموم از عدم ارتباط موضوعی ثبت با صدور مجوز از مراجع ذیربط می گردد .

۲-    در آگهی ثبتی در خصوص موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به مجوز ندارد و تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بر فعالیت بعد از ثبت می باشد از عبارت پس از اخذ مجوز های لازم استفاده گردد .

۳-    بر طبق بند۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت ، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد لذا مراجع ثبت شرکت ها از عناوین کلی مانند هرگونه فعالیت مجاز در ثبت موضوع خودداری نمایند .

۴-    بر طبق ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه ، چنانچه دستگاه های اجرایی ، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی ، نوع مجوز وفعالیت مربوطه ونیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکوراعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام گردد . در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی وحقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد .

 

در ادامه همانطور که بیان گردید ، در خصوص الزامات اخذ مجوز موضوعات فعالیت ،  مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک نگاه کلی  می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود :

الف-موضوعاتی که قابل فعالیت و ثبت نمی باشند .

ب-موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی ندارند

ج-موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند .

الف – برخی از فعالیت ها ی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی  و قانون خدمات کشوری  و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد از جمله موارد ذیل می باشد :

۱-    سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی

۲-    قانونگذاری ، امور ثبتی ، استقرار نظم و امنیت واداره امور قضایی کشور

۳-    حفظ تمامیت ارضی وایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور

۴-    اداره امور داخلی ، مالیه عمومی ، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور

۵-   مدیریت فضای فرکانس کشور

۶-     تحقیقات بنیادی ، آمار و اطلاعات ملی  و سایر موارد

۷-    استخراج واکتشاف و بهره برداری از معادن نفت وگاز ( با عنایت به ملی شدن صنعت نفت وگاز)

اما برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

۱-خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری

۲-ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای

۳-ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر

۴-ساخت و نگهداری  سلاح و مهمات جنگی

۵-ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی وغیر دینی

۶-شراکت وسرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی

۷-اخذ کمک و وجوه برای زلزله زدگان وبلایای طبیعی وحوادث غیر مترقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.

۸-    ساخت ، خرید ، فروش وحمل مشروبات الکلی

وسایر موارد که منع قانونی وشرعی دارد .

ب- از آنجا که برخی دیگر از موضوعات  فعالیت اشخاص حقوقی ، بر طبق قوانین و مقررات  قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی ندارند و تصریح قانونی نیز بیانگر نظارت بر فعالیت بعد ثبت می باشد  . لذا بسیاری از موضوعات قبلی که بر طبق رویه و بطور سلیقه ای در مراجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری منوط به اخذ مجوز می گردید ، یا مستند قانونی نداشته و یا تصریح قانونگذار مبنی بر نظارت بعد از ثبت می باشد که اقدام غیر موجه مراجع ثبتی ، تکلیف اضافی بر اشخاص حقوقی بار می گردید . لذا اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تکالیف ذاتی خود ، مبنی بر نظارت بر عملکرد مراجع ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد با رویکرد تسهیل فرایند ثبت انواع اشخاص حقوقی جهت بهبود فضای کسب وکار نسبت به بررسی مجدد موضوعات اقدام  و در نتیجه مراجع ثبتی در موارد ذیل نیازی به اخذ مجوز قبل از ثبت موضوعات ندارند :

۱-    دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

۲-    تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی

۳-    تصدی به نمایشگاه عمومی و انبارهای عمومی

۴-    عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا

۵-    اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها

۶-     ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی

۷-    عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی

۸-    تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان

۹-    فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن

۱۰- فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای

۱۱-تاسیس مرکز روان شناسی و امور مشاوره و روان کاوی

۱۲-بازرسی کالا وکنترل کیفیت  و صدور ومشاوره کیفی استاندارد

۱۳-طراحی و اجرا سیستم ایمنی ، خدمات شارژ ، فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی

۱۴-تصدی به مراکز معاینه فنی در خصوص خودرو و موتور سیکلت

۱۵-انجام خدمات امدادی و کمک های اولیه در هنگام بروز حوادث و موانع طبیعی و غیر مترقبه

۱۶- تولید و ارائه رایانه‌ ، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه‌های اطلاع‌رسانی

۱۷-مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیکی، شبکه داده‌ها (ارائه اجرا و پشتیبانی)

۱۸-امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی

۱۹-موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک

۲۰-انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی

۲۱-انجام فعالیت های حقوقی و وکالت و داوری وحل و فصل دعاوی

۲۲-صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی

۲۳- تصدی به فعالیت در زمینه کاریابی ، مشاوره شغلی، ارائه تسهیلات به جویندگان کار، مشاوره روابط کار و کارگر

۲۴- طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای وسرگرمی

۲۵-انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و کالا ومرسولات و پیک موتوری

۲۶-کارگزاری ترابری دریایی انواع تخلیه و بارگیری  و بازرسی کشتی و کالا کشتی ها

۲۷- آموزش در  زمینه مدل کایت و گلایدر و انواع هواپیما و هلی کوپتر و چتر و بالن

۲۸- حمل و نقل ریلی بار و مسافر از قبیل حمل و نقل داخلی و خارجی ریلی

۲۹- ارائه خدمات وابسته به حمل ونقل ریلی سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی

۳۰-ارائه خدمات پزشکی ازجمله تأسیس بیمارستان، زایشگاه ،آسایشگاه ،آزمایشگاه لابراتوار، کارخانه دراروسازی ، داروخانه ، حجامت

۳۱- ورود هرنوع فراورده بیولوژیک نظیر سرم وواکسن و فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی

۳۲- ترخیص و ساخت هرنوع دارو یا فرآورده بیولوژیک وعرضه و فروش

۳۳– واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشه و میوه ، نهال و تخم نباتات

۳۴- ورود و ساخت تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن ، توزیع و صدور کلیه سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی

۳۵- فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی

۳۶- تولید محصولات کشاورزی ارائه خدمات  و تأمین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های آموزشی درخصوص کشاورزی

۳۷- اشتغال به تهیه و ترکیب و فروش داروها، واکسن ها ، سرم ها ، مواد بیولوژی و بیمارستانها مخصوص دام

۳۸- ایجاد موسسات بهداشتی و درمانی

۳۹-تصدی به فعالیتهایی درخصوص سرویسهای رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی

۴۰- خدمات اینترنت (ISP) ، توزیع اینترنت (ISDP) ، خدمات انتقال داده ها (PAP) ،

۴۱- خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP) ،

۴۲-  خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) ، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)

۴۳- عرضه خدمات پستی و مراسلات داخلی و عرضه و فروش تمبرهای یادگاری و پستی

۴۴- تصدی به هرگونه فعالیت ورزشی و تأسیس باشگاه ورزشی – برگزاری دوره های آموزشی تربیت مربی

۴۵- آموزش وتعلیم  راهنمایی ورانندگی

۴۶-خرید فروش اموال منقول از جمله خودرو  وموتور سیکلت و سایر موارد .

 

نکته :همانطور که بیان شد موضوعات فوق و سایر موضوعاتی که به مقتضای امور تجاری و بازرگانی واقتصادی در حال وآینده ممکن است در موضوعات اشخاص حقوقی مورد استفاده قرار گیرد  و تصریح قانونی مبنی بر اخذ مجوز ورعایت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نداشته باشد با درج عبارت( پس از اخذ مجوز های لازم )در متن آگهی ثبتی قید شود و نیازی به اخذ مجوز ازمراجع مربوطه ندارد .

 

ج – در خصوص برخی دیگر از موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی بموجب تصریح قانونگذار و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات ، می بایستی قبل از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها از مراجع ذیصلاح مجوز اخذ گردد. لذا مقتضی است در موارد ذیل مراجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیر تجاری قبل از ثبت موضوعات نسبت به اخذ مجوز  از مراجع ذیصلاح اقدام نمایند  :

ردیف

موضوعات مرتبط

مرجع اخذ مجوز

مستندات

۱

موضوع فعالیت مربوط به امور پولی و بانکی شامل :

۱- تأسیس و تغییرات وتصمیمات شرکت ، ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها و مؤسسات اعتباری ، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها)

۲- اشتغال به عملیات بانکی و هرگونه تشکل برای عملیات بانکی و وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه و اعتبار ، سپرده ، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیلات وصدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری

۳- معاملات طلا و نقره و ارز

۴- ورود و صدور پول رایج ایران و ارز

۵- صدور و تأیید و قبول ضمانت ارزی و ریالی

۶- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی و صندوق امانات

۷ – تأسیس شعب و نمایندگی بانکهای خارجی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مستندات :

-ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه

– بخشنامه شماره ۳۹۸۵۲/۹۰-۲/۳/۹۰ معاونت اسناد سازمان ثبت

– مواد (۱) قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳وماده (۱) آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۶

– آیین نامه اجرایی نحوه تأسیس و عملیات شعب بانکهای خارجی در ایران ۱۳۸۷

– ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸

– ماده (۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵

۲

موضوع فعالیت بیمه ای شامل  :

-ثبت تاسیس وتغییرات کلیه شرکتهای بیمه ای با موضوعات تصدی به هرگونه خدمات بیمه ای و نمایندگی بیمه و کارگزاری خدمات بیمه ای و…..

اخذ نمایندگی از شرکت بیمه – عرضه خدمات بیمه ای بارعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوبات شورای عالی بیمه دستورالعمل ها و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه

مرجع صدور مجوز : بیمه مرکزی ایران

مستندات :

۱- ماده (۱)و (۳۷) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران

۲- قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی مصوب ۱۳۸۰

۳- آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه توسط شورای عالی بیمه

۳

موضوع فعالیت بورس شامل :

نهادهای مالی ازجمله کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری موسسه رتبه بندی ،صندوق سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه گذاری، شرکت پردازش اطلاعات مالی  ، شرکتهای تامین سرمایه وصندوق بازنشستگی در قالب موضوع فعالیتهایی از قبیل سرمایه گذاری در سهام وسهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری سایر اوراق بهادار ، واسطه گری درخرید وفروش و مشاور وارزشیابی وتصفیه وپایاپای معامله اوراق بهادار،تحلیل اطلاعات و دریافت دستورهای خرید وفروش،فرآهم آوردن تسهیلات لازم برای معاملات با تعهدپذیره نویسی وفروش سپرده گذاری وتوثیق ، تنظیم روابط بین اشخاصی که در بازار اوراق بهادار فعالیت دارند،صدورگواهینامه های حرفه ای مرتبط وانجام تبلیغات وخریدوفروش سهام وسهم الشرکه واوراق بهادار،همچنین سایر اشخاص حقوقی با هرعنوان از قبیل انجمن ومرکز  وگروه وخانه ومجمع که به فعالیتهای مذکور بپردازند

صندوق سرمایه گذاری با استفاده از طرح های پس انداز و سرمایه گذاری و مزایای تکمیلی برای بازنشستگان سرمایه گذاری دراوراق بهادار واسطه در معاملات بورسی و اوراق بهادار – فعالیت های کارگزاری – مشاوره – سبدگردانی – پذیره نویسی – تعهد پذیره نویسی امور مربوط به ثبت نگهداری انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه خدمات الکترونیکی معاملات اوراق بهادار

مرجع صدور مجوز : سازمان بورس واوراق بهادار

مستندات :

-ماده ۲ قانون توسعه ابزارها ونهاد های مالی جدید مصوب ۱۳۸۸

-ماده۲۵ قانون بورس واوراق بهادار

-بند هـ ماده ۹۹قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

– مادتین ۲۸و۲۹ قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴

– دستورالعمل نحوه دریافت مجوز تاسیس بورسها وکانونها ونهادها ی مالی از سازمان بورس واوراق بهادار

۴

موضوع فعالیت شرکت های مشمول اصل ۴۴:

«کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتهای دولتی مشمول واگذاری موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی  می بایست از سازمان خصوصی سازی مجوزی دریافت نمایند»

مرجع صدور مجوز : سازمان خصوصی سازی

مستندات :

– مادتین (۳)و (۱۸) قانون اجرایی سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی

– جزء «پ» بند (۴۰») قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و بند۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱

– اجرای جزء «ح»  بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹

۵

موضوع  فعالیت شرکت های تعاونی شامل :

«کلیه شرکتهای تعاونی که با موضوع فعالیت مختلف تأسیس می شوند به موجب قانون فوق می بایست برای تأسیس و تغییرات خود از اداره تعاون شهرستان مربوطه مجوز اخذ نمایند»

مرجع صدور مجوز : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(اداره تعاون شهرستان مربوطه)

مستندات :

۱ – بند «۳» ماده (۳۲) و ماده (۵۲) قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲ – تبصره ماده  ۲ آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۶

موضوع فعالیت،تعاونی فرش دستباف  شامل:

تولید انواع فرش دستباف تهیه و توزیع لوازم مورد نیاز اعضاء جهت تولید فرش برگزاری دوره های آموزشی درخصوص فرش بافی

مرجع صدور مجوز : وزارت جهاد کشاورزی (اتحادیه تعاونی روستایی فرش دستباف )

مستندات :

ماده واحده مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی

۷

موضوع فعالیت  فرهنگی وهنری  وخبری شامل:

اول- انجام کلیه امور فعالیتهای فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی، خبری و خبرگزاری و نشریه از جمله تبلیغات

دوم-  ایجاد نمایندگی خبرگزاریها و رسانه های خارجی، داخلی و انتشار نشریات عمومی و یا تخصصی

سوم- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مربوطه ازجمله روزنامه نگاری و روابط عمومی وخبرنگاری

چهارم- تهیه و تنظیم ، مشاروه واجرای برنامه های تبلیغاتی و روابط عمومی ازطریق تأسیس کانونهای  آگهی و تبلیغاتی تأسیس دفتر خدمت رسانی به خبرنگاران و روزنامه نگاران

پنجم- چاپ و نشر کتاب و لیتو گرافی و ترجمه متون و مقالات و کتب

ششم- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی و هنری و سینمایی و مطبوعاتی ازقبیل داستان نویسی، چاپ و کتابداری و صحافی و هنرهای دستی و طراحی لباس و مد و خوشنویسی و کامپیوتر گرافیک (طراحی) و فیلمسازی ، عکاسی ، بازیگری

هفتم- برگزاری جشنواره های هنری و نمایشی و سینمایی و مطبوعاتی و خبرنگاری و روزنامه نگاری

هشتم- تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی ازجمله فیلم کوتاه و مستند وانیمیشن

نهم- تأسیس نمایشگاه و نگارخانه هنری و فرهنگی و مطبوعاتی و سینمایی

دهم- تشکیل مؤسسات فرهنگی در قالب فعالیتهای فرهنگی دیجیتال از جمله تصدی رسانه برخط و پدید آوردن ، تهیه کردن وعرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای و بسته نرم افزاری رسانه  پرداز

یازدهم- تولید و تکثیر حامل دیجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع یا برای عرضه توسط تکثیر کننده –نشر دیجیتال – تصدی، توسعه و پشتیبانی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال- ارائه هرگونه خدمات ویرایش مربوط به امور فرهنگی

دوازدهم- طراحی مد لباس   و برگزاری نمایشگاه های مد و لباس

سیزدهم- فعالیت قرآنی ، انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی  آموزش عمومی و روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح بزگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی

چهاردهم- تأسیس مراکز فرهنگی اقلیت دینی رسمی کشور در محدوده امور فرهنگی آن اقلیت

مرجع صدور مجوز : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه)

نکته : در مکاتبات متعدد از طرف مدیر کل امور مطبوعات وخبر گزاری داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد بشماره ۳۳۲۱۶/۹۱ مورخ ۲/۱۱/۹۱و ۲۳۸۵۵/۹۰مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰ثبت اشخاص حقوقی اعم از فرهنگی یا غیر فرهنگی با موضوع انتشار نشریه وفعالیت مطبوعاتی بدون مجوز امکان پذیر می باشد .

مستندات :

۱- بند «۱۵» الی «۲۲» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد مصوب ۱۳۶۶

۲-  ماده (۳) و تبصره یک ذیل  ماده (۲۲) ضوابط و مقررات و آئین نامه اجرایی تأسیس مراکز ، مؤسسات انجمن های فرهنگی جلسه ۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۸/۸/۱۳۷۵

۳- قانون تعطیل مؤسسات واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده مصوب ۱۳۷۲ و ماده (۶) آئین نامه اجرایی آن

۴- بندهای «ط» و «ظ» آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های دیجیتال موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۴۱۲/ت۴۱۲۵۵ مورخ ۳/۸/۸۹

۵- قانون استفساریه از مؤسسات و واحدها و مراکز فرهنگی ۱۳۷۶

۶– تبصره ماده (۱) قانون ساماندهی مد ولباس مصوب ۱۳۸۵ و تبصره ماده (۱) آئین نامه اجرایی آن ۱۳۸۷ و ماده (۲) دستورالعمل مربوطه

۸

موضوع  فعالیت  قرآنی و مذهبی شامل:

۱-  ایجاد مؤسسات با فعالیت قرآنی و انجمن های اسلامی و اعزام مبلغ و تبلیغات مذهبی و تشکل های مذهبی

۲- برگزاری دوره های آموزشی روانخوانی قرآن  (حضوری – نیمه حضوری و غیرحضوری) آموزش عمومی  روخوانی و روانخوانی قرائت (تحقیق و ترتیل) ترجمه مفاهیم حفظ سیر معصومین (ع) احکام ادعیه زیارت مدیحه سرای اذان ابتهال همخوانی تواشیح برگزاری مسابقات قرآنی و عترت برگزاری جشنواره ها و نمایشگاههای قرآنی مدیحه سرایی و سخنرانی تبلیغی دینی انجام برنامه های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم وانجام تحقیقت و پژوهشهای قرآنی ، ایجاد بانک نوار  و نرم افزار و کتابخانه تصویری و صوتی با محوریت قرآن کریم برای بهره گیری اقشار مختلف مردم ، انجام فعالیت های قرآنی با بهره گیری از فن آوری های صوتی و تصویری و الکترونیکی

مرجع صدور مجوز : سازمان تبلیغات اسلامی ویا وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی

مستندات :

۱-ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ۲- مواد (۱۰) و (۱۲) مصوبه شماره ۲۱۰۷۶/ت۲۳۸۴۳هـ  مورخ ۲۱/۴/۸۲ هیأت وزیران و تفاهم نامه شماره ۶۰۵۷۷/۱ مورخ ۸/۹/۸۹ دو مرجع مذکور

۳-بخشنامه صادره سازمان ثبت ۱۸۵۱۳/۱۹- مورخ ۱۸/۱۰/۸۹

۳-بند ۴ ماده ۶ اساسنامه تبلیغات اسلامی

۹

موضوع  فعالیت حج و زیارت شامل:

تصدی به امور زیارتی ازجمله ثبت نام و تنظیم مسافرتهای زیارتی و ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی

ارائه خدمات زیارتی به زائران کشورهای اسلامی ،  برگزاری هر گونه تورهای زیارتی و سیاحتی و دینی

مرجع صدور مجوز :  سازمان حج و زیارت

مستندات :

۱- ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- ماده (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷۰ با اصلاحات

۳- بند «پ» ماده (۱) آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی و سیاحتی و جهانگردی وزیارتی مصوب ۱۳۸۰

۴- تفکیک سازمان حج و زیارت از اوقاف و الحاق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس مصوب سال ۱۳۷۰ شورای عالی اداری

۱۰

موضوع فعالیت گردشگری و مسافرتی شامل:

۱ – تصدی به انجام خدمات مربوطه به ایرانگردی و جهانگردی از قبیل تنظیم مسافرت گروهی و گشتهای داخلی و خارجی و به طور کلی هرگونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی وطرحهای گردشگری

۲- فعالیت به اخذ روادید و تنظیم انجام مسافرت گروهی داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات گردشگری

۳- دفاتر گردشگری ، مراکز اقامتی، مراکز پذیرایی و ایجاد موزه

۴- خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ و ورود دستگاههای فلزیاب

مرجع صدور مجوز : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

مستندات :

۱-ماده ۲ قانونی اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۲- انتقال و انتزاع سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی  مصوب سال ۱۳۸۲

۳- ماده (۷) قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اصلاحی ۱۳۷۵

۴- قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش و نگهداری و تبلیغ استفاده از فلزیاب مصوب ۱۳۷۹ و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن

بند ب ماده ۱ آئین نامه نظارت بر فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی ، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰

۱۱

موضوع فعالیت  علمی، آموزشی و پژوهشی شامل:

۱-  انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی با همکاری محققان و متخصصان همکاری بانهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح های و برنامه های مربوط به امور تحقیقات و پژوهشی

۲- ایجاد یا توسعه هرگونه واحد آموزش عالی یا مؤسسه تحقیقاتی تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد و برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت برای دوره های کارشناسی ناپیوسته  و کارشناسی ارشد

۳- تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی

۴- تأسیس فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی و تشکیل فدراسیون ملی و ورزش های دانشگاهی برگزار دروه های آموزشی ورزشی برای دانشجویان برپایی مسابقات ورزشی و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی وزرشی دانشجویان عضو

۵-  ارائه خدمات در زمینه فعالیت های آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و امور دانشجویی

۶- مشاوره و ارائه کلیه خدمات موردنیاز جهت اعزام دانشجو به خارج از کشور

۷- تأسیس مؤسسات فعالیتهای آموزشی از جمله دوره های آموزش عالی آزاد و دوره های تخصصی و کابردی کوتاه مدت کلاسهای کنکور برای دوره های کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد

مرجع صدور مجوز : وزارت علوم تحقیقات و فناوری

نکته : علیرغم تصریح قانون در مکاتبات متعددی وزارت علوم در نحوه ارائه مجوز با سردرگمی مواجه است بطوری که در برخی از نامه ها ومکاتبات تصریح به لزوم اخذ مجوز نموده است ودر برخی دیگر در خواست عدم استعلام از ان مرجع ذکر شده است.

مستندات:

۱- بندهای «۷» و «۸» و «۱۱» و «۱۵» جزء «ب» ماده (۲) و مواد (۵) ، (۶) و (۷) قانون اهداف و وظایف وتشکیلات وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳

۲- ماده (۲) و (۸) آئین نامه تأسیس مؤسسات و شرکتهای خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب هیئت وزیران سال ۱۳۸۲

۳- ماده (۸) مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۸۰

۴-بند «الف» ماده (۴۸) و (۵۱) قانون برنامه چهارم توسعه و شیوه نامه ایجاد شرکتهای دانشگاهی ۵- ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه

۱۲

– ارائه خدمات حمل نقل جاده ای کالا و مسافر بین شهری یا خارج از کشور بین المللی حمل کالا به روش های زمینی، هوایی، ریلی ، دریایی یا ترکیبی از آنها و جابجایی کالا از کشوری به کشور دیگر (ترانزیت کالا)

مرجع صدور مجوز : وزرات راه و شهرسازی (سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور)

مستندات :

– ماده (۲) و (۳) آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو و پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده

۲- بند «۱۳» ماده (۷) قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب ۱۳۵۳

۱۳

موضوع فعالیت  آزاد فنی وحرفه ای شامل:

تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در قالب دوره های فراگیری مهارت ، حرفه در رشته های معین براساس استاندارها ومهارت های آموزشی مشاغل شامل دوره های آموزشی تایپ ، حسابداری ، کامپیوتر (سخت افزار) و …

مرجع صدور مجوز  :  سازمان فنی و حرفه ای

مستندات :

۱- مواد (۸) و (۵) مصوبه جلسه ۴۸۳ مورخ  ۲۳/۵/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲- تبصره یک ماده (۱۱۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳- ماده (۲)  و(۳) آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات کارآموزی آزاد

۱۴

موضوع فعالیت علوم اسلامی و حوزه شامل  :

ایجاد مراکز آموزشی علوم اسلامی و حوزه های علمیه توسعه و پژوهش در حوزه های علوم اسلامی و دینی  در تمام رشته ها و مقاطع تحصیلی متناسب با رسالتها و اهداف ، سیاستها و برنامه های بلند مدت  و کوتاه مدت برای طلاب و فضلا

مرجع صدور مجوز : شورای گسترش حوزه های علمیه

مستندات :

۱-       مواد ۱۴ و۱۶ و۳۹  اساسنامه شورای عالی حوزه های علمیه مصوب ۱۳۷۴ به تأیید مراجع عظام و مقام معظم رهبری رسیده است

۲-    ماده (۳) اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه مصوب ۱۳۸۲

۱۵

موضوع فعالیت-مربوط به سازمان بهزیستی :

۱- تأسیس مهدهای کودک

۲- تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی

۳- تأسیس خانه سلامت دختران و زنان

۴- تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

۵- تأسیس کلینیک و اورژانسهای مددکاری و اجتماعی

۶- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ای اجتماعی

۷- تأسیس مراکز توانبخشی معلولین

۸- تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

۹- تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

۱۰- تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

۱۱- تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

۱۲- تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

۱۳- تأسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و غیره که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند .

مرجع صدور مجوز : سازمان بهزیستی

مستندات :

مواد ۵ و ۱۰ آئین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون تنظیم  بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۷

۱۶

موضوع فعالیت مردم نهاد و احزاب ها شامل  :

فرهنگ سازی و ترویج به مشارکت در ا مور خیریه ، هرگونه کمک و مساعدت درارتقای سطح زندگی و شغلی ، فرهنگی آموزشی و سلامت افراد مستمند و بی بضاعت ومعلول و خانواده های بی سرپرست ، ایتام و کودکان و دانش آموزان مستمند امور مربوط به نیکوکاری و امور خیریه – کمک جهت تسهیل در امور ازدواج زوجهای محروم  ، نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست به صورت شبانه روزی جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی خیرین و سازمان و اوراق به آنها تأسیس مراکز و نگهداری و مراقبت از سالمندان به صورت شبانه روزی.

نکته : بر طبق مواد ۱و۲ و ۸ قانون و فعالیت احزاب  : حزب , جمعیت , انجمن و اتحادیه صنفی و امثال آن توسط وزارت کشور ثبت می شود  . لذا مرجع ثبت اشخاص حقوقی مذکور وزارت کشور می باشد.

مرجع صدور مجوز : وزارت کشور (اداره کل سازمانهای مردم نهاد)

مستندات :

– مواد (۲) و (۳) و (۲۵) آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت مؤسسات مردم نهاد مصوب هیئت وزیران به شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ مورخ ۸/۵/۸۴

۱۷

موضوع  فعالیت حفاظتی و مراقبتی  شامل:

۱-ارائه خدمات انتظامی حفاظتی و مراقبتی ازجمله حفاظت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی ازقبیل محلات ، مجتمع های مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، شعب غیر مادربانکهای خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه اماکن تفریحی و فرهنگی و آموزشی و ورزشی و درمانی ، حفاظت از شعب غیر مادر بانکهای دولتی، توزیع و نصب سامانه حفاظتی و مراقبی الکترونیکی، حمل ونقل پول و اوراق بهادار  (صرفا در قالب موسسه )

۳-     ایجاد موسسات غیر انتفاعی از  مجتمع های مسکونی وتجاری واداری

۳- مراقبت از گردشگران ، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی ، تولید و واردات و صادرات اقلام تجهیزات و سامانه های حفاظتی و مراقبتی و  الکترونیکی (صرفا در قالب موسسه )

مرجع صدور مجوز : نیروی انتظامی

مستندات :

۱- مواد (۵۸۴) و (۵۸۵) قانون تجارت

۲-بند های«الف» و «هـ» مادتین (۲)و (۶) آیین نامه اصلاحی تشکیلات ومؤسسات غیرتجاری اصلاحی۱۳۳۷

۳- ماده (۱۲۲) قانون  چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب ۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح و بخشنامه صادره از سوی سازمان ثبت

۱۸

موضوع  فعالیت  شرکت های وابسته به شهرداری شامل  :

به موجب قانون «کلیه شرکتهای وابسته به شهرداری ها برای ثبت تأسیس و تغییرات اساسنامه می بایست از شورای اسلامی شهر مربوطه مجوز دریافت نمایند»

( چنانچه مجوز از شهرداری  اعلام گردد باید مصوبه یا تأیید شورای شهر نیز به پیوست ارائه یا اعلام گردد).

مرجع صدور مجوز : شورای اسلامی شهر

مستندات :

– بند «۳» و «۱۵» ماده (۷۶) قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شورای اسلامی کشور مصوب ۱/۳/۱۳۷۵

۱۹

موضوع فعالیت پیشخوان دولت الکترونیک شامل :

ارائه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی

مرجع صدور مجوز : سازمان تنظیم ارتباطات ومقررات رادیویی و کارگروه استانی دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک در استانداری

مستندات  :

۱- قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶

۲- آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۸۸

۲۰

موضوع فعالیت سلاح و اسلحه  شامل:

عنوان تولید مواد ناریه ، سلاح و مهمات شکاری و ورزشی و اقلام دفاع شخصی و حمل و نقل و نگهداری و ارائه آتش کاری مواد ناریه و انجام فعالیت های خدماتی مرتبط با آنها .

مرجع صدور مجوز : وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مستندات :

۱-بند های «۷» و «۸» ماده (۲) دستور العمل اجرایی مواد ناریه مصوب ۴/۶/۸۲ شورای امنیت ملی کشور

۲- نامه فرماندهی کل قوا ستاد کل نیروی های مسلح ۴۰۰۸۹ مورخ ۲۷/۴/۸۴ و نامه ۴۱۴۴۹۵ مورخ ۳/۱۲/۸۸

۲۱

موضوع فعالیت  مترجمی اسناد شامل:

مترجمی اسناد و مدارک ،ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی

مرجع صدور مجوز : ارائه پروانه مترجمی رسمی قوه قضاییه

مستندات

ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی اصلاح ماده ۳ راجع به ترجمه اظهارات واسناد در محاکم

۲۲

موضوع  فعالیت  هواپیمایی:

۱- حمل و نقل هوایی ، خدمات دفاتر مسافرت هوایی از قبیل فروش بلیط ، خدمات مسافرتی و رزرو و ذخیره مکان و هرگونه خدمات درخصوص خدمات ترابری هوایی و صدور بارنامه هوایی

مرجع صدور مجوز : سازمان هواپیمایی کشوری

مستندات :

۱- ماده (۱۵) قانون هواپیمایی کشوری ۲-آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر خدمات مسافری سیاحتی و جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰

۲۳

موضوع فعالیت  :

۱- ارائه خدمات حسابرسی از جمله حسابرسی و بازرس قانونی شرکتها، ارزیابی سهام و سهم الشرکه و داوری مالی و مشاوره مدیریت مالی و طراحی و پیداسازی  سیستم های  مالی

۲- خدمات مالی و حسابداری مالی و مالیاتی و نظارت بر تصفیه

مرجع صدور مجوز : جامعه حسابدارن رسمی ایران

مستندات :

۱- قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲

۲- مواد (۲۴)  و(۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران  مصوب هیأت وزیران مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸

By | ۱۳۹۴-۷-۱ ۰۸:۱۴:۳۲ +۰۳:۳۰ شهریور ۳۱ام, ۱۳۹۴|بخشنامه ها|۲ Comments

About the Author:

من مشاور حقوقی ثبت سفیر هستم. خوشحال می شوم بتوانم کمکتان کنم. شما می توانید سوالات خود را در قسمت های نظرات و یا بخش مشاوره وبسایت بپرسید. همچنین می توانید با شماره 88880727 021 تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا عدد 1 را به 1000727 ارسال فرمایید تا ما با شما تماس بگیریم.

۲ نظرات

 1. محمد حسین تقی زاده ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ در ۹:۳۱ بعد از ظهر - پاسخ

  با سلام و احترام
  اینجانب قصد تاسیس شرکت جهت برگزاری همایش و کنفرانس های علمی دارم. لطفا راهنمایی فرمایید که:
  ۱- این نوع شرکت جز کدامیک از انواع شرکتها (خدماتی، فرهنگی، …) می باشد؟ یعنی بنده باید تقاضای ثبت چه نوع شرکتی را بدهم؟
  ۲- حداقل تعداد اعضای موسس شرکت چند نفر باید باشد؟
  ۳- هزینه ثبت اینگونه شرکت ها حدودا چقدر است؟

  لطفا هر گونه اطلاعاتی در این زمینه دارید به بنده منتقل نمایید.
  با تشکر

  • مشاور حقوقی
   مشاور حقوقی ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ در ۱۱:۲۳ قبل از ظهر - پاسخ

   با سلام و درود
   شما می توانید فعالیت مذکور رو در قالب موسسه یا شرکت با مسئولیت محدود یا سهامی خاص بزنید
   در موسسه و مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر و سهامی خاص حداقل ۴ نفر نیاز ایت
   در ارتباز با هزینه ها با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید

نظر بدهید