معارض بودن علامت تجاری با اسم عام

//معارض بودن علامت تجاری با اسم عام

معارض بودن علامت تجاری با اسم عام

اصطلاح اسم عام یا اسم جنس، به اسمی اطلاق می شود که برای بیان مفاهیم کلی به کار می رود و نباید آن را حمل بر معنی مفرد کرد مثل مبیع و ثمن. واژه اسم جنس، برای توصیف کالا مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مثال: عناوینی مثل برنج طارم، مبل، زیراکس و غیر آن، بیانگر نوع کالا بوده و موجب تمیز کالائی را از دیگر کالاهای فراهم نمی آورد. اعم از اینکه به صورت اسم جنس بوده و یا اینکه به علامت مرور زمان و کثرت استعمال، تغییر ماهیت داده و حالت اسم عام را دارا شده باشد.

امکان ثبت علامت تجاری با نشان اسم عام وجود ندارد.

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۷ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید