لوگو- MYRAMISTIN

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت لوگو به شماره ۱۳۹۳۶۴۳ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل لوگو با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Megainpharm GmbH
به نشانی : Wrthersee-Süduferstrasse 163 c5 A-9082 Maria Wrth Austria
اجزاء علامت: کلمه MYRAMISTIN به لاتین
طبق نمونه.
کالاها / خدمات
طبقه ۳: عطر؛ کرم های زیبایی، ماسک های زیبایی، روغن برای مقاصد آرایشی. روغن برای اهداف آرایشی؛ صابون؛ دئودورانت؛ ترکیبات لوازم آرایشی و بهداشتی؛ لوازم آرایشی و بهداشتی؛ بافت های آغشته به لوسیون های آرایشی؛ لوازم آرایشی؛ مواد آرایشی و بهداشتی برای مراقبت از پوست؛ لوسیون برای اهداف آرایشی. خمیر دندان؛ لوازم آرایشی برای حیوانات.
طبقه ۵: کلیه کالاهای مشمول مندرج در اظهارنامه
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۶۴۳
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۵۷
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۱۹:۰۲ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید