لوگو- LINDE PLANTSERV

لوگو- LINDE PLANTSERV

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت لوگو به شماره ۱۳۹۳۴۷۲ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل لوگو  تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Linde Aktiengesellschaft
به نشانی : Klosterhofstr. 1 80331 München Germany
اجزاء علامت:کلمات LINDE PLANTSERV بلاتین طبق نمونه
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۳۵: خرده فروشی از طریق کاتالوگ ها و یا جزوه های پست الکترونیکی و یا از طریق ارائه های الکترونیکی از طریق اینترنت در ارتباط با اجزای سازنده برای تاسیسات صنعتی، به ویژه اجزای مکانیکی مهندسی، اجزای فن آوری گرمایی و سردخانه و اجزای شیمیایی برای تاسیسات صنعتی؛ تدارکات برای دیگران، برای مثال خرید کالاها و خدمات برای دیگران در زمینه های ساخت و ساز صنعتی و نگهداری ،تاسیسات ، مدیریت ،تاسیسات و نگهداری عملیاتی؛ مشاوره کسب و کار مربوط به مدیریت ذخیره سازی بخش جایگزین برای ،تاسیسات صنعتی.
طبقه ۳۷:نصب و یا مونتاژ، تعمیر و نگهداری تاسیسات و دستگاه های صنعتی، پتروشیمی، دارویی و زیست محیطی، تهیه گاز برای صنعت، تحقیق و تجارت، تاسیسات صنعتی سردخانه و انجماد، دستگاه ها و تاسیسات فریزر ؛ مدیریت ساخت و ساز در رابطه با ساخت، اصلاح و تبدیل دستگاه های صنعتی و سازمانی بزرگ در مقیاس بزرگ و انواع دستگاه های ذکر شده.
طبقه مهندسی و مشاوره مربوط به آن در زمینه شیمی و پتروشیمی، مهندسی فرآیند و فن آوری زیست محیطی، داروسازی و تکنولوژی گاز طبیعی، و تبدیل و کاربرد فناوری گاز؛ مشاوره فنی در تمام زمینه های مربوط به تبدیل گاز، تصفیه گاز و تولید گاز، مهندسی فرایند پتروشیمی / شیمیایی و دارویی، و تبرید، مایع سازی و کریوتکنولوژی (فن آوری عمیق انجماد) و گازهای خروجی، فاضلاب و مهندسی ضایعات؛ برنامه ریزی ساخت و ساز فنی، مهندسی اساسی و دقیق (طرح بندی و طراحی) و تست عملکرد و انجام آزمایشات در ارتباط با کارخانه های صنعتی، فن آوری های گاز، دستگاه های کریوژنیک، شیمیایی، پتروشیمی، دارویی و حفاظت محیط زیست، امکانات سردخانه و انجماد و دستگاه کریوژنیک ؛ برنامه نویسی کامپیوتر، برای دیگران، در ارتباط با دستگاه و تاسیسات و تکنولوژی های مرتبط با آن، مشاوره فنی برای کارخانه های صنعتی موجود، تهیه تحلیل، ارزیابی ها و پیشنهادات برای بهبود کارخانه های صنعتی در زمینه های ذکر شده.
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۴۷۲
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۸/۱۶
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۵۹
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۲۳:۱۲ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید