لوگو- Connect to Apple Watch

لوگو- Connect to Apple Watch

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت لوگو به شماره ۱۳۹۳۳۱۱ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل لوگو با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Apple Inc.
به نشانی : One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (United States of America)
اجزاء علامت:کلمات Connect to Apple Watch. بلاتین و تصویر طبق نمونه
(متقاضی نسبت به کلمات Watchو Connect toبه تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.)
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۹: نرم افزار کامپیوتر، از جمله نرم افزار کامپیوتر در زمینه سلامت، تناسب اندام، ورزش، و سلامتی.
طبقه ۱۰: سنسورهای بهداشت، تناسب اندام، ورزش و سلامتی، مانیتور و نمایش؛ دستگاه های پزشکی
طبقه ۲۸: ماشین آلات و تجهیزات ورزشی و تناسب اندام؛ دستگاه بدنسازی
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۳۱۱
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۹/۳۰
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۶۸
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۳۰:۳۳ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید