لوگو – BF GERMANY

برابر اعلامیه شماره۲۰۱۱/۲۴ /TRN مورخ۲۰۱۱/۰۴/۱۸ دفتر بین المللی وایپو موضوع اظهارنامه بین المللی ثبت شده به شماره  ۸۳۷۹۹۹   (لوگو  BF GERMANY به لاتین ) اعلام می دارد علامت مذکور با لحاظ کلیه حقوق
از آقای / شرکت : Burkert Fahrzeugteile GmbH & Co. به آقای / شرکت :
BF Germany GmbH Wilhelm-Maybach-StraBe 14-18 ,74196 Neuenstadt a. K. Germany. انتقال یافته است. لذا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شماره اظهارنامه :۸۳۷۹۹۹
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۷/۲۹
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۱۷۳
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۶
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۳۴:۴۵ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید