علامت خدمت

از نظر کلی علامت شامل کالا و خدمات می گردد. علامت کالا نیز ممکن است بیانگر مبدا تولیدی کالا و یا مربوط به توزیع کننده کالا باشد. ولی باید اذعان نمود آنچه بیشتر تبادر به ذهن را ایجاب می نماید بیانگر این امر است که علامت تجاری را تجار و بازرگانان برای تشخیص محصولات خود از محصولات دیگران به کار می برند و بر این اساس علامت خدمت متمایز از علامت تجاری شناخته می شود. همانگونه که از عنوان علامت خدمت استنباط می شود موسسات و شرکتهای عظیم حمل و نقل (بار یا مسافر) زمینی دریایی و هوایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه متصدیان هتل و رستوران و توزیع کنندگان مواد غذایی و همچنین موسسات آموزشی و غیره که عهده دار خدمات ارزنده ای در جامعه می باشند جهت تمییز منشا خدمات خود از علامت خدمات استفاده می کنند به عنوان مثال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) را آهن کشتیرانی دانشگاه تهران. دانشگاه آزاد اسلامی هر یک دارای علامت مخصوص به خود می باشند.
By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۶ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید