علامت تجاری تولیدی Marque de fabrique

//علامت تجاری تولیدی Marque de fabrique

علامت تجاری تولیدی Marque de fabrique

علامت تجاری تولیدی یا صنعتی به علامتی گفته می شود که تولید کننده یک محصول روی کالای خود قرار می دهد اعم از اینکه این محصول یک کالای تمام شده باشد یا ناتمام.

بنابراین در جریان تولید این امکان وجود دارد که ، یک کالای تولیدی دارای یک علامت تجاری یا چند علامت تجاری از تولید کنندگان مختلف یا تولید کننده واحد باشد. همچنین ممکن است یک تولید کننده با تولیدات متنوع خود دارای یک علامت یا چند علامت تجاری تولیدی یا صنعتی باشد و روی هر کالای خود یک علامت خاص قرارداهد. در حالی که بیش از یک علامت توزیعی نمی تواند داشته باشد. بنابراین مشخص می گردد امکان تفاوت بین علامت تجاری با علامت تولید وجود دارد

By | ۱۳۹۵-۱۱-۱۱ ۰۸:۰۰:۰۶ +۰۳:۳۰ خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

نظر بدهید