علامت تجاری توزیع به آن دسته از علائم تجاری گفته می شود که توسط یک توزیع کننده یا تاجر روی کالاهایی قرار می گیرد و مسئولیت عرضه آن کالا در بازار برعهده آن شخص می باشد. اعم از اینکه آن کالا وسیله آن شخص تولید شود یا اشخاص دیگری.

همانگونه که قبلا بیان گردید، برخلاف علامت تجاری صنعتی، علامت تجاری توزیع متعدد نبوده و وسیله ای برای تشخیص منشا و مبدا تولید نمی باشد. در حالیکه علامت تجاری صنعتی یا تولیدی دقیقا بیانگر محل تولید و محصول شناخته می شوند. البته اگر علامت تجاری توزیع، اختصاص به کالاهای تولیدی توسط یک واحد تولیدی داشته باشد در این صورت علامت تجاری تولید و توزیع می تواند یکسان باشد.