ثبت برند Conceria opera

ثبت برند  Conceria opera

ثبت برند  Conceria opera

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت علامت به شماره ۱۲۵۳۶۵۳ مورخ: ۲۰۱۵/۰۷/۰۲ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل علامت تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : CONCERIA OPERA S.R.L.
به نشانی : Via Emilia Romagna, 4/6/8 I-56029 Santa Croce Sull’Arno (PI) Italy

اجزاء علامت:کلمه Conceria opera به لاتین و تصویر طبق نمونه.
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۱۸: پوست حیوانات، برس برای پوست حیوانات، چرم، خام و نیمه خام، نوک پوست خام گوسفند،پوست بز کوهی،دریچه های چرمی

مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت برند مراجعه بفرمایید.

About the Author:

نظر بدهید