برند – Lingwin

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند  به شماره ۱۳۹۳۶۶۷ مورخ: ۱۵/۰۳/۲۰۱۸ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند  تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Shenzhen XinDiheng newsletter Technology Co., Ltd.
به نشانی : ۹C, A zone, Shenye Tairan Hongsong building, Tairan Six Road North, Futian District, Shenzhen City Guangdong Province China
اجزاء علامت: حروف چینی با تلفظ Lingyun بلاتین و کلمه Lingwin بلاتین و تصویر طبق نمونه
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۹:رادیوها؛ تلفن های بی سیم؛ باتری های الکتریکی؛ شارژر برای باتری های الکتریکی؛ بلندگوها؛ دوربین (عکاسی)؛ هدفون پریز برق؛ دو شاخه ها و سایر اتصالات [اتصالات برق] سوکت ها و سایر اتصالات [اتصالات برق]؛ صفحه نمایش های ویدئویی
مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.
شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۶۶۷
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۷۶۵
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۰
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۲۶:۴۱ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید