برند لاتین – VIA DELLE PERLE

برند لاتین – VIA DELLE PERLE

برابر اعلامیه شماره ۲۰۱۸/۵۲/TRN مورخ۲۰۱۸/۱۱/۱۹دفتر بین المللی وایپو موضوع اظهارنامه بین المللی ثبت شده به شماره  ۱۰۴۲۹۰۷   ( برند  VIA DELLE PERLE به لاتین ) اعلام می دارد علامت مذکور با لحاظ کلیه حقوق
از آقای / شرکت : PACI S.R.L. به آقای / شرکت :
VIA DELLE PERLE S.R.L. Via Germania, 19 I-35127 Padova (PD) Italy انتقال یافته است. لذا مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
شماره اظهارنامه :۱۰۴۲۹۰۷
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۸۹/۰۴/۳۱
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۷۹۸۳
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۱
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۰۹:۳۹:۳۶ +۰۳:۳۰اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید