برند لاتین- NORDECO

برند لاتین- NORDECO

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت لاتین به شماره ۱۳۹۳۱۷۹ مورخ: ۲۰۱۸/۰۳/۱۵ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل لاتین تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Limited Liability Company”Russian Fishery”
به نشانی : ul. Belovezhskaya, 4 RU-121353 Moscow Russian Federation

اجزاء علامت:کلمهNORDECO به لاتین و تصویر طبق نمونه به رنگهای سفید و آبی تیره.و متقاضی نسبت به کلمه ECO حق استفاده انحصاری ندارد.

کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۲۹: ماهی کیلکا غیر زنده؛ ماهی؛ لارو تند ژله های ماهی؛ ماهی های خوراکی ماهی؛ خاویار؛ ماهی آماده؛ عطر برای غذا؛ ماهی، کنسرو شده؛ میگو غیر زنده، آفتابگردان ؛ ماهی قزل آلا، صدف دو لپه ایی، غذای ماهی برای مصرف انسان؛ ماهی خرچنگ، مواد غذایی مبتنی بر ماهی؛ ماهی، حفظ شده؛ ماهی نمک سود؛ ساردین ها غیر زنده،،ماهی تن غیر زنده، ، صدف غیر زنده، فیله های ماهی.

مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.

شماره اظهارنامه :۱۳۹۳۱۷۹
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۰۷/۱۹
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۴۵۵
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۷
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۳۹:۰۹ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید