برند تجاری – IPOD CLASSIC

برند تجاری – IPOD CLASSIC

به موجب اظهارنامه بین المللی ثبت برند تجاری به شماره ۰۹۴۱۹۶۴ مورخ: ۲۰۱۸/۰۴/۰۵ در اجرای موافقتنامه مادرید/پروتکل برند  تجاری با مشخصات زیر تقاضای ثبت شده است.
مالک اظهارنامه : Apple Inc.
به نشانی : ۱ Infinite Loop Cupertino, CA 95014 United States

اجزاء علامت:کلمات IPOD CLASSIC به لاتین طبق نمونه و متقاضی نسبت به کلمه CLASSIC حق استفاده انحصاری ندارد.
کالاها / خدمات / طبقه / طبقات :
طبقه ۹: دستگاه های الکترونیکی دیجیتال قابل حمل و دستی برای ضبط، سازماندهی، انتقال، دستی و بررسی متن، داده ها، فایل های صوتی و تصویری؛ نرم افزار کامپیوتر برای استفاده در سازماندهی، انتقال، دستی و بررسی متن، داده ها، فایل های صوتی و تصویری بر روی دستگاه های الکترونیکی دیجیتال قابل حمل و دستی.

مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. معترضین میتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارند.

شماره اظهارنامه :۰۹۴۱۹۶۴
تاریخ ثبت اظهارنامه :۱۳۹۶/۱۲/۱۸
شماره آگهی :۱۳۹۷۵۰۸۴۰۰۰۱۰۷۹۴۸۳
تاریخ آگهی :۱۳۹۷/۱۲/۲۷
By |۱۳۹۷-۱۲-۲۷ ۰۹:۴۰:۴۷ +۰۳:۳۰اسفند ۲۷ام, ۱۳۹۷|آگهی های ثبت برند و علائم تجاری|۰ نظر

About the Author:

نظر بدهید