ابطال علامت تجاری به استناد ثبت علامت در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس

//ابطال علامت تجاری به استناد ثبت علامت در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس

ابطال علامت تجاری به استناد ثبت علامت در یکی از کشور های عضو کنوانسیون پاریس

 

رای دادگاه »
در خصوص دعوی آقای س…. به وکالت از شرکت … که متعاقباً خانم ن…. هم وکالت خواهان را بر عهده گرفته است به طرفیت ۱٫ آقای ر…. با وکالت آقای ح… و خانم م… ۲٫ اداره ثبت علائم تجاری مبنی برابطال اظهارنامه شماره … مورخ ۱۶/۸/۸۶ و الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه شماره …. مورخ ۱۷/۱۲/۸۶ بنام خواهان به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست توضیح داده است موکل یکی از شرکتهای بزرگ و معتبر بین المللی بوده که در اکثر کشورهای دارای رستورانهای زنجیره ای بنام … می باشد و علامت خود را در کشور نیوزیلند در سال ۱۹۹۳ که عضو کنوانسیون پاریس است به ثبت رسانیده همچنین در دیگر کشورهای عضو از جمله آمریکا و مالزی ثبت نموده است اما اخیراً خوانده اول عین تصویر علامت و ترجمه کلمه …. یعنی جمعه ها را به منظور گمراه کردن مصرف کنندگان در همان طبقه جهت خدمات رستوران داری از اداره ثبت علائم تجاری تقاضا نموده و خوانده دوم هم بدون توجه به اعتراض موکل درخواست وی را پذیرفته است بنا به مراتب درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارد وکلای خوانده اول به شرح لایحه پیوست ضمن ایراد به وکالتنامه ارائه شده و سمت وکیل خواهان شباهت گمراه کننده را منتفی و درخواست رد دعوی را نموده اند از سوی اداره ثبت علائم تجاری هم گزارش ثبتی واصل شد علیهذا دادگاه نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و گزارش ثبتی خوانده دوم خواسته خواهان در واقع اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری است که به موجب آن اعتراض خواهان به تقاضای ثبت علامت متنازع فیه مردود گردیده ونامبرده در فرجه۶۰ روزه قانونی مقرر در ماده ۱۷۲ همان قانون مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است مع الوصف نظر به اینکه حسب مستندات ابرازی علامت … همراه با تصویر در کشورهای مذکور عضو کنوانسیون پاریس جهت خدمات رستوران داری بنام خواهان ثبت شده که با عنایت به عضویت ایران در سال ۱۳۳۷ هب کنوانسیون مزبور مطابق ماده ۲ و ۶ خامس کنوانسیون با لحاظ ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۶۲ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری علامت ثبت شده خواهان واجد حمایت قانونی است و نظر به اینکه مهلت مقرره در ماده ۴ کنوانسیون مورد استناد کمیسیون ماده ۱۷۰ راجع به حق الویت متقاضی ثبت برای تسلیم اظهارنامه قبل از ثبت علامت در مرحله تقدیم اظهارنامه است که این حق را به درخواست کننده داده است که همزمان با فرجه حق تقدم شش ماهه در سایر کشورهای عضو مبادرت به تسلیم اظهارنامه نماید اما در مانحن فیه علامت متنازع فیه ثبت شده است ومالک آن مطابق مواد ۲ و ۶ خامس کنوانسیون از همان حقوقی برخوردار است که اتباع داخله دارا می باشند و نظر به اینکه کلمه پیشنهادی خوانده اول جمعه ها ترجمه علامت کلمه خواهان است که برابر بند ه ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات دارای منع قانونی ثبت است و از طرفی خوانده عین تصویر و لوگوی ثبت شده و مورد استفاده خواهان را برای همان کالا و خدمات درخواست نموده که این عمل مبین سوء نیت و تقلید علامت خواهان و استفاده از شهرت تجاری وی بوده که برابر ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس از مصادیق رقابت نامشروع ممنوعه می باشد بنابراین ضمن رد ایرادات و دفاعیات وکلای خوانده اول توجهاً به ارائه وکالتنامه ممهور به مهر کنسولگری از سوی وکیل خواهان دعوی مطروحه را ثابت تشخیص داده مستندآً به مواد مزبور و نیز مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اختراعات حکم به ابطال اظهارنامه خوانده اول و الزام خوانده دوم به ثبت اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است …. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران.

By | ۱۳۹۵-۳-۱۱ ۰۶:۳۴:۴۵ +۰۴:۳۰ خرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵|نمونه رای دادگاه در مورد علائم تجاری|۱ نظر

About the Author:

مشاور حقوقی

یک نظر

  1. کریمی مجید ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ در ۹:۰۰ قبل از ظهر - پاسخ

    سلام رایی که به استناد ثبت در کشور عضو کنوانسیون صادر شده دار دادگاه تجدید نظر تایید شده؟

نظر بدهید